Nyheder

Momsfritagelse af transportydelser kræver nu direkte tilknytning

En skærpelse af dansk praksis vedrørende momsfritagelsen for levering af transportydelser for varer, der udføres til steder uden for EU, er trådt i kraft den 22. december 2021. Det er nu blandt andet en betingelse, at ydelserne leveres til afsenderen eller modtageren af varer. Det medfører blandt andet, at underleverandører ikke længere kan fakturere transportydelser uden moms.

I momsloven er levering af transportydelser og hertil knyttede transaktioner fritaget for afgift, når ydelsen er direkte knyttet til udførsel af varer til steder uden for EU. Der har indtil nu i dansk praksis ikke været et krav om, at transportydelser og hertil knyttede transaktioner skal leveres til afsenderen eller modtageren af varer før de pågældende ydelser var omfattet af momsfritagelsen. Det laves der nu om på.

I et nyt styresignal ændres praksis som følge af afgørelse i en sag fra EU-Domstolen, der ikke harmonerer med dansk praksis. Der skal nu tages stilling til, om der er den fornødne tilknytning mellem den, der leverer transportydelsen og modtageren eller afsenderen af varerne.

Dansk praksis i strid med EU-domstolen

Det fastslås i EU-Domstolsafgørelsen (C-288/16, L.C), at transportydelser udelukkende kan faktureres uden moms, såfremt transportydelsen leveres direkte til afsenderen eller modtageren af de transporterede varer. Det går således ikke, at en transportydelse leveres til en tredjemand.

EU-Domstolen når altså frem til, at fritagelsen ikke finder anvendelse på levering af tjenesteydelser i form af transport af varer til et sted uden for EU, når ydelserne ikke leveres direkte til afsenderen eller modtageren af varer.

Det fastslås derfor, at der er et krav om direkte tilknytning, og at dette ikke alene indebærer, at leveringerne af tjenesteydelser med deres formål bidrager til den faktiske gennemførelse af en udførsel eller indførsel, men også at disse tjenesteydelser leveres direkte til henholdsvis eksportøren, importøren eller modtageren af det transporterede. 

Styresignal tilretter dansk praksis

Det fremgår af styresignalet, at det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ved transportør i denne momsretlige sammenhæng skal forstås den transportør, som er en afgiftspligtig person, der indgår aftalen om levering af transportydelser med afsenderen eller modtageren af varerne.

Transportøren kan således ikke selv samtidig have status som afsender eller modtager - hverken i forhold til den direkte aftale om transportydelser eller i forhold til egne eventuelle underleverandører.

Det udelukker imidlertid ikke, at der godt kan indgå flere transportører i en levering af en samlet momsfritaget transportydelse. Det forudsætter dog, at alle transportørerne i leveringskæden indgår aftale med afsender/modtager om transporten.

Det kan for eksempel ske ved, at en transportør indgår i en aftale med en afsender om transport vedrørende en strækning, mens en anden transportør indgår en aftale med samme afsender om en anden strækning. På den måde vil samtlige leverancer hver især være direkte knyttet til udførsel af varer til steder uden for EU.

For at kunne dokumentere den direkte tilknytning bør der foreligge en formaliseret aftale mellem transportøren og modtageren/afsenderen af varerne.

Den nye praksis får også betydning for underleverandørers levering af transportydelser, da underleverandørens levering af transportydelser ikke sker direkte til afsenderen eller modtageren. Det betyder, at underleverandørers levering af transportydelser ikke længere er omfattet af fritagelsen, og derfor skal faktureres efter de almindelige regler.

Det nye styresignal fra Skattestyrelsen trådte i kraft den 22. december 2021.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister. Vi har indgående viden og erfaring med de momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne