Nyheder

Datatilsynet etablerer ekstern whistleblowerordning

En ny ekstern whistleblowerordning hos Datatilsynet giver medarbejdere i alle danske virksomheder mulighed for at foretage indberetninger.

Virksomheder med 250 eller flere ansatte er som følge af lov forpligtet til at have en intern whistleblowerordning. Virksomheder med mellem 50-249 medarbejdere skal tilsvarende have etableret en intern whistleblowerordning senest den 17. december 2023.

Virksomhedens ansatte vil indtil da kunne foretage indberetninger til en ny uafhængig, ekstern whistleblowerordning oprettet ved Datatilsynet. Denne ordning vil både modtage og behandle indberetninger vedrørende overtrædelser af visse områder af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold.

Hvem kan benytte ordningen?

Whistleblowerordningen hos Datatilsynet kan anvendes af alle, der kommer i besiddelse af visse oplysninger i forbindelse med vedkommendes arbejdsrelaterede aktiviteter, om ens nuværende eller tidligere arbejdsplads eller en arbejdsplads, hvor man har eller har haft arbejdsrelaterede aktiviteter, f.eks. som frivillig, praktikant eller ansat ved en leverandør eller kunde.

Det er whistleblowerloven, der fastsætter rammerne for, hvem der kan indberette til den eksterne whistleblowerordning, og Datatilsynet kan ikke fravige herfra. Er man ikke omfattet af persongruppen, kan man ikke foretage en indberetning.

Er man derimod omfattet af persongruppen og indberetter oplysninger, der er omfattet af ordningen, er personen beskyttet som whistleblower. Det er dog en væsentlig forudsætning, at whistlebloweren er i god tro om rigtigheden af de oplysninger, vedkommende indberetter. Det betyder, at vedkommende skal være af den overbevisning, at oplysningerne er korrekte, og at de vedrører en overtrædelse, som efter whistleblowerloven kan indberettes. 

Indberetninger skal have en alvorlig karakter

Datatilsynets whistleblowerordning tager imod og behandler indberetninger om overtrædelser inden for dele af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold. Det kan blandt andet være indberetninger om misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, hvidvask, fødevaresikkerhed, transportsikkerhed, forbrugerbeskyttelse, overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen og andet.

Kriteriet ”alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold” indebærer, at der som udgangspunkt skal være tale om oplysninger, der er af offentlig interesse at få afsløret.

Det vil som udgangspunkt også omfatte oplysninger om grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning, ligesom det også vil omfatte oplysninger om seksuel chikane og andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Whistlebloweren er ikke forpligtet til at oplyse sit navn ved indberetningen.

Mindre forhold kan ikke indberettes

Man vil som udgangspunkt ikke kunne indberette om sit eget ansættelsesforhold, medmindre indberetningen omhandler en alvorlig lovovertrædelse eller et i øvrigt alvorlig forhold f.eks. seksuel chikane.

Det vil som udgangspunkt heller ikke være muligt at indberette overtrædelser af interne retningslinjer i en virksomhed af mindre alvorlig karakter, f.eks. sygefravær, alkohol, påklædning mv.

Endelig vil det som udgangspunkt heller ikke være muligt at indberette om overtrædelser af bagatelmæssig karakter.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom whistleblowerens rettigheder

Ved indberetning til den eksterne whistleblowerordning sikrer whistlebloweren sig en række rettigheder, der skal beskytte vedkommende.

En whistleblower skal dog overholde visse krav for at opnå denne beskyttelse. Blandt andet skal whistlebloweren skal en rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen. Det vil sige, at en whistleblower ikke opnår en beskyttelse, hvis der bevidst indberettes urigtige oplysninger.

Hvis en whistleblower har skaffet sig lovlig adgang til de indberettede oplysninger, vil vedkommende ikke blive stillet til ansvar for at bryde en lovbestemt tavshedspligt, hvis vedkommende har været i god tro og med rimelig grund troet, at indberetningen ville afsløre et forhold omfattet af ordningen.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at en whistleblower efter whistleblowerloven er beskyttet mod enhver form for repressalier. Kort sagt betyder det, at du som arbejdsgiver ikke må straffe whistlebloweren på nogen måde som følge af indberetningen.

Loven indfører samtidig en omvendt bevisbyrde, hvis whistlebloweren beviser at have lidt ulempe efter indberetning. I det tilfælde er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at reaktionen ikke skyldes indberetningen eller offentliggørelsen. Kan arbejdsgiveren ikke løfte denne bevisbyrde, kan whistlebloweren være berettiget til en godtgørelse.

DAHL Whistleblower

Virksomheder med mindre end 250 ansatte kan med fordel etablere en intern whistleblowerordning allerede nu.

Som beskrevet er virksomheder med mellem 50-249 ansatte inden længe forpligtet efter whistleblowerloven til at etablere en intern whistleblowerordning, ligesom det allerede nu er et lovkrav for virksomheder med flere end 250 ansatte.

En intern whistleblowerordning kan være med til at tilskynde, at eventuelle indberetninger sker igennem virksomhedens egen whistleblowerordning frem for via den eksterne ordning.

Vores specialister har indgående viden og stor indsigt i forholdene omkring whistleblowerordninger. Få rådgivning og sparring om, hvordan jeres virksomhed bedst lever op til kravene om en intern whistleblowerordning.

DAHL tilbyder blandt andet at etablere og stå for driften af en intern whistleblowerordning inden for en meget attraktiv økonomisk ramme. Jeres virksomhed vil få adgang til et egenudviklet whistleblowersystem "DAHL Whistleblower", som er underlagt allerhøjeste sikkerhed. Vores løsning tager højde for de nye krav i Lov om beskyttelse af whistleblowere og kravene i persondatalovgivningen (GDPR).

Læs mere om løsningen og priser her. https://www.dahllaw.dk/whistleblowerordning/

Vil du vide mere?

Download vores digitale magasin om whistleblowerordninger og bliv klogere på kravene hertil eller brug 15 minutter på at lytte til vores podcast om whistleblowerordninger og få indblik i de nye regler. Du finder "DAHL Talks" i din podcast-app. 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister, som alle har mange års erfaring med håndtering af whistleblowerordninger.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne