Nyheder

Hvad bør jeg vide om 15 %-reglen og 20 %-reglen i det nye værdiansættelsescirkulære?

Et nyt værdiansættelsescirkulære ændrer på den ellers velkendte +/- 15 %-regel. Vi har samlet svarene på en række væsentlige spørgsmål om de nye ændringer. Bliv klogere på, hvad 15 %/20 %-reglen er, hvornår reglen ikke kan anvendes, og om retlige eller faktiske ændringer har betydning for anvendelsen af reglen.

I en lang årrække har rammerne for værdiansættelse af aktiver og passiver i gave- og arvesituationer været fastsat af 1982-cirkulæret, som nu erstattes af et nyt cirkulære for værdiansættelse. Formålet med 2021-cirkulæret er det samme, nemlig at normere værdierne af aktiver og passiver ved beregning af gaveafgift og boafgift. De punkter, der er blevet opdateret ved 2021-cirkulæret, er de punkter, der vedrører værdiansættelse af fast ejendom. 2021-cirkulæret trådte i kraft den 15. oktober 2021 og har virkning for transaktioner, der sker på et tidspunkt, hvor der foreligger en vurdering efter Ejendomsvurderingsloven.

Hvad er +/-15 %/+/- 20 %-reglen?

I både 1982-cirkulæret og 2021-cirkulæret angives hovedreglen for værdiansættelse af fast ejendom til at skulle udgøre handelsværdien. Det er imidlertid også anført, at skatteforvaltningen skal acceptere en værdiansættelse, der ligger inden for +/-15 %/+/- 20 % af den senest meddelte ejendomsvurdering, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. De to marginer, +/-15 %/+/- 20 %, hænger sammen med, at marginen i 2021-cirkulæret er udvidet til 20 %. Selv om denne margin egentlig er en undtagelse til hovedreglen om at bruge handelsværdien, har man i det praktiske liv ofte betragtet den pågældende margin som  en hovedregel. En skatteyder kan støtte ret på brug af en værdiansættelse inden for denne margin, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Hvornår kan 15 %/20 %-reglen ikke anvendes?

En værdiansættelse inden for den pågældende margin kan man ikke støtte ret på, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hverken 1982-cirkulæret eller 2021-cirkulæret angiver, hvornår der foreligger særlige omstændigheder. Dette kan udledes af praksis.

Den praksis, der foreligger, angiver, at man kan opdele de særlige omstændigheder i fire hovedkategorier. De særlige omstændigheder kan referere sig til forhold hos overdrager, forhold hos erhverver, forhold vedrørende ejendommen og endelig samfundsmæssige forhold. De samfundsmæssige forhold kan ikke udgøre særlige omstændigheder. De tre andre områder kan i forskellige situationer udgøre særlige omstændigheder.

Kan retlige eller faktiske ændringer af en ejendom medføre, at man ikke kan bruge +/-15 %/+/- 20 %-reglen?

På dette område er det ikke et spørgsmål om, at der skal foreligge særlige omstændigheder. 2021-cirkulæret og 1982-cirkulæret anfører begge, at hvis der er sket retlige eller faktiske ændringer siden den sidste bekendtgjorte/meddelte ejendomsvurdering, kan denne ikke anvendes i relation til +/-15 %/+/- 20 %-reglen.

Faktiske ændringer er opførelse af yderligere bygninger eller nedrivninger af bygninger, foretagelse af tilbygninger eller andet. Retlige ændringer er zoneskift for ejendommen, vedtagelse af lokalplan eller lignende. Gennemføres der sådanne ændringer, kan den senest bekendtgjorte ejendomsvurdering ikke anvendes som standard.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til 15 %/20 %-reglen eller generelt til det nye værdiansættelsescirkulære, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. Hos DAHL har vi indgående viden og stor erfaring med at rådgive i forbindelse med både gavetransaktioner og arvesituationer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne