Nyheder

Værdiansættelse: Gælder den offentlige ejendomsvurdering i en familiehandel?

Et nyt værdiansættelsescirkulære giver anledning til spørgsmål vedrørende overdragelse af fast ejendom internt i familien. For kan den offentlige ejendomsvurdering bruges i en familiehandel? Få svaret her.

I en lang årrække har rammerne for værdiansættelse af aktiver og passiver i gave- og arvesituationer været fastsat af 1982-cirkulæret, som nu erstattes af et nyt cirkulære for værdiansættelse.

Formålet med 2021-cirkulæret er det samme, nemlig at normere værdierne af aktiver og passiver ved beregning af gaveafgift og boafgift. De punkter, der er blevet opdateret ved 2021-cirkulæret, er de punkter, der vedrører værdiansættelse af fast ejendom. De øvrige punkter i cirkulæret berøres ikke.

2021-cirkulæret trådte i kraft den 15. oktober 2021 og har virkning for transaktioner, der sker på et tidspunkt, hvor der foreligger en ordinær vurdering efter ejendomsvurderingslovens § 5, en omvurdering efter ejendomsvurderingslovens § 6 eller en anmodning om vurdering efter ejendomsvurderingslovens § 11. Fælles for disse situationer er, at det alle er vurderinger efter ejendomsvurderingsloven.

Det nye cirkulære vil få betydning for fremtidige overdragelser af ejendomme internt i familien.

Kan man stadig bruge den offentlige ejendomsvurdering i en familiehandel?

Som udgangspunkt kan man fortsat anvende den offentlige ejendomsvurdering, når prisen skal fastsættes i en familiehandel. Det betyder, at skattemyndighederne som udgangspunkt godkender en værdiansættelse, som ligger inden for spændet af den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger en særlig omstændighed. I disse tilfælde kan spændet på +/- 15 % i forhold til den offentlige vurdering ikke anvendes. Her skal værdien i stedet ansættes til ejendommens markedsværdi.

Når man har modtaget en ny vurdering i medfør af ejendomsvurderingsloven, kan denne også danne udgangspunkt for værdiansættelsen. I dette tilfælde udvides spændet i forhold til den offentlige ejendomsvurdering, således at værdiansættelsen så skal ske indenfor et spænd på +/- 20 % af vurderingen. Det vil dog fortsat gælde, at man kun kan anvende den offentlige ejendomsværdi ved værdiansættelsen, hvis ikke der foreligger særlige omstændigheder. Er det tilfældet vil man også på dette tidspunkt i stedet skulle anvende markedsprisen.

Hvad er særlige omstændigheder?

Foreligger der særlige omstændigheder, medfører det, at man ikke kan bruge +/-15 %/+/- 20 %-reglen. Særlige omstændigheder medfører altså, at en værdiansættelse inden for førnævnte margin ikke er udtryk for en korrekt værdiansættelse.

De særlige omstændigheder fremkommer ved, at man for det første har en transaktion, enten et arveudlæg eller en gavetransaktion. Værdien på dette transaktionstidspunkt skal holdes op imod et såkaldt holdepunkt. Et holdepunkt kan være en begivenhed før transaktionstidspunktet, i tæt tilknytning til transaktionstidspunktet eller efter transaktionstidspunktet. Det kan bl.a. være overdragers erhvervelsessum, hvor ejendommen f.eks. er købt et år før overdragelsen, eller det kan være erhververs belåning af ejendommen, efter at man har erhvervet den. Den værdi, der er på holdepunktstidspunktet sat i forhold til transaktionsværdien, er det ene element, der indgår i sammenligningsgrundlaget. Det andet element er den tidsmæssige forskel mellem holdepunktet og transaktionstidspunktet. Er misforholdet for stort, foreligger der særlige omstændigheder med den potentielle risiko, at man ikke kan støtte ret på +/-15 %/+/- 20 %-reglen.

Du kan også læse mere om "særlige omstændigheder” i denne artikel.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til 15 %/20 %-reglen eller generelt til det nye værdiansættelsescirkulære, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister. Hos DAHL har vi indgående viden og stor erfaring med at rådgive i forbindelse med både gavetransaktioner og arvesituationer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne