Nyheder

3 gode råd, når du skal etablere en whistleblowerordning

En whistleblowerordning er et vigtigt redskab for enhver virksomhed, der ønsker at arbejde strategisk og målrettet med at forebygge og afdække alvorlige forhold af eksempelvis økonomisk og kriminel karakter. Med en whistleblowerordning kan du være med til at sikre, at alvorlige fejl og eventuelle ulovligheder på arbejdspladsen bliver opfanget i tide. Her får du 3 gode råd, når du skal vælge whistleblowerordning.

For mange arbejdspladser er det lovpligtigt at etablere en intern whistleblowerordning, hvor medarbejderne kan indberette mistanke om ulovligheder og andre forhold. Siden december 2021 har virksomheder med 250 eller flere ansatte været forpligtiget til at etablere en whistleblowerordning. Inden længe gælder kravet også for virksomheder med 50-249 ansatte. Men der er ingen grund til at vente med at få etableret en intern ordning.

Her giver vores specialister dig tre gode råd til, når du skal igang med at etablere en whistleblowerordning:

1. Få skabt den rigtige organisering

Etableringen af en whistleblowerordning kræver ikke kun en indberetningsplatform.

Som arbejdsgiver skal du også formulere retningslinjer og etablere en whistleblowerenhed, som har ansvaret for whistleblowerordningen. Virksomheden skal udpege en upartisk person eller afdeling, som skal modtage indberetningerne og have kontakt med whistlebloweren. Den valgte person eller enhed skal følge op på indberetninger og give feedback til whistlebloweren.

Det er essentielt for whistleblowerordningen, at den udformes, etableres og drives på en måde, som sikrer fortrolighed om identiteten på whistlebloweren, den berørte person og enhver tredjemand, som er nævnt i indberetningen. Formålet med whistleblowerordningen vil gå tabt, hvis indberetningen sker til den person, som indberetningen vedrører.

Det er muligt at undgå en sådan situation ved at anvende en ekstern tredjepart til at foretage en indledende visitering af indberetninger. Det er op til arbejdsgiver selv at bestemme, hvorvidt whistleblowerordningen og indberetninger heri skal varetages internt eller eksternt. Som arbejdsgiver har du i den forbindelse mulighed for selv at håndtere whistleblowerordningen eller lade en ekstern rådgiver stå for etableringen og udførelsen heraf. Der er flere fordele forbundet hermed.

En ekstern tredjepart har mulighed for at håndtere sagen fra et objektivt synspunkt, idet en tredjepart ikke vil have nogen personlig relation til hverken sagen eller virksomheden. Det kan også være et betryggende element for de ansatte, at virksomheden ikke bliver den direkte modtager af indberetningen. Der er således flere fordele ved at lade en ekstern tredjepart – som DAHL - stå for etableringen af den interne whistleblowerordning.

2. Vælg en løsning med styr på det juridiske

Lov om beskyttelse af whistleblowere indeholder regler og forpligtelser i forhold til etableringen af en whistleblowerordning. Der gælder blandt andet en række procedurer for indberetning og opfølgning, udpegning af intern whistleblowerenhed mv. Etableringen af en whistleblowerordning kan for mange arbejdsgivere være en ressourcemæssig svær opgave, idet alle juridiske aspekter skal være på plads, før du er sikker på, at whistleblowerordningen rent faktisk lever op til reglerne i lovgivningen.

DAHLs whistleblowerkoncept indeholder en troværdig og professionel løsning, hvor det juridiske og tekniske grundlag er på plads. Dette gælder ikke alene i forhold til indberetningsplatformen, men også i forhold til håndteringen af selve indberetningen og de oplysninger, som følger med. Med denne løsning mindskes den interne indsats og ressourceforbruget, så du som arbejdsgiver og virksomhedsleder kan holde fokus på driften.

3. Undgå at vente for længe

Navnlig virksomheder med 50-249 ansatte skal være opmærksomme på, at der pr. den 17. december 2021 åbnes for eksterne whistleblowerordning, som håndteres af Datatilsynet. Denne ordning kan anvendes af ansatte og øvrige personer til at indberette deres viden eller mistanke om fejl og forsømmelser i virksomheden. Ordningen må forventes at blive anvendt specielt i de situationer, hvor der endnu ikke er etableret en intern whistleblowerordning i virksomheden.

I tilfælde, hvor virksomheden har en intern whistleblowordning, er det op til whistlebloweren selv at bestemme, om denne vil gøre bruge af virksomhedens interne whistleblowordning eller af Datatilsynets eksterne whistleblowerenhed. Det kan være ubehageligt for whistlebloweren at oplyse og indberette om forhold internt i virksomheden. Det kan derfor være afgørende for whistleblowerens ønske om at indberette sager til whistleblowerenheden, at sager der indberettes, behandles i et hurtigt tempo.

Af hensyn til dette, indeholder loven en række krav om indberetning og opfølgning for at mindske sagsbehandlingstiden. Det fremgår blandt andet af loven, at whistlebloweren som udgangspunkt skal modtage en bekræftelse for indberetningen inden for 7 dage. Derudover skal whistlebloweren modtage feedback inden for en rimelig frist, der som udgangspunkt ikke må overstige 3 måneder.
Dette gælder både i forhold til virksomhedens interne whistleblowerordning samt Datatilsynets eksterne whistleblowordninger. Det kan tænkes, at der i visse perioder – og særligt i starten - vil være en stor tilstrømning af indberetninger til de eksterne whistleblowordninger, som varetages af Datatilsynet. Ved store tilstrømninger af indberetninger er det ifølge loven op til Datatilsynet at prioritere indberetningerne efter deres indhold. Dette kan medføre, at mindre fejl eller overtrædelser kommer ”bagerst i køen”.

Der kan derfor være god grund til at etablere interne whistleblowerordninger – også før forpligtelsen indtræder den 17. december 2023 - for at fremme, at eventuelle indberetninger relateret til virksomheden sker til den interne whistleblowerordning, som ifølge loven skal tage stilling til sagen hurtigst muligt.

Bliv compliant med DAHL Whistleblower

DAHL tilbyder at etablere whistleblowerordninger og stå for driften heraf inden for en meget attraktiv økonomisk ramme. Vælger du DAHL Whistleblower vil arbejdspladsen få adgang til et egenudviklet whistleblowersystem, som er underlagt allerhøjeste sikkerhed. Løsningen tager højde for de indførte krav med Lov om beskyttelse af whistleblowere og kravene i persondatalovgivningen (GDPR).

Når du får implementeret en whistleblowerordning, er det ikke kun en indberetningsplatform, som I sætter i drift. Som led i etableringen skal der også formuleres retningslinjer og politikker og etableres en whistleblowerenhed, som har ansvaret for whistleblowerordningen og behandlingen af indberetninger. DAHL kan hjælpe dig med at komme i mål.

Alt efter behov og valg af løsning, kan vores erfarne specialister også bistå med administration og behandling af indberetninger. DAHL tilbyder forskellige pakkeløsninger i forhold til etablering og drift af interne whistleblowerordninger. Klik her for at få indblik i de forskellige løsninger.

Vælger du en af DAHLs pakkeløsninger er du sikret, at al håndtering sker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og inden for gældende juridiske regelsæt.

Kontakt os endelig for mere information om, hvordan vi konkret kan hjælpe din virksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne