Nyheder

Hvorfor skal vi have en whistleblowerordning?

For mange arbejdspladser er det lovpligtigt at etablere en intern whistleblowerordning, hvor medarbejderne kan indberette mistanke om ulovligheder og andre forhold. En whistleblowerordning kan være et værdifuldt værktøj for både offentlige og private virksomheder – både indadtil og udadtil.

Hvorfor skal man have en whistleblowerordning?

En whistleblowerordning er et vigtigt redskab for alle arbejdspladser, der ønsker at arbejde strategisk og målrettet med at forebygge og afdække alvorlige forhold af eksempelvis økonomisk og kriminel karakter samt seksuel chikane.

Vores erfaring fra mange års drift af whistleblowerordninger er, at indberetninger omhandler alt fra mistanke om bedrageri og underslæb til grove personlige krænkelser og arbejdsmiljøsikkerhed.

For mange arbejdsgivere med flere end 50 medarbejdere er det inden længe lovpligtigt at etablere en intern whistleblowerordning, hvor de ansatte kan indberette viden og mistanke om overtrædelser af dele af EU-retten samt andre alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold.

Det er derfor vigtigt, at virksomheder med 50 eller flere ansatte begynder at tænke på etableringen og indholdet af arbejdspladsen fremtidige whistleblowerordning.

Et værdifuldt værktøj for virksomheden

En whistleblowerordning kan være et værdifuldt værktøj for både offentlige og private virksomheder – både indadtil og udadtil. Det kan indadtil være betryggende for virksomhedens ansatte at vide, at der tages hånd om fejl og forsømmelser i virksomheden. En whistleblowordning kan også være med til at øge virksomhedens troværdighed og omdømme, idet der udadtil signaleres, at virksomheden ønsker ordentlighed inden for virksomhedens grænser.

En whistleblowerordning kan desuden være med til at booste virksomhedens ESG-profil, som grundlæggende handler om, at virksomheder – offentlige som private – skal handle globalt og samfundsmæssigt forsvarligt. Dette gør man blandt andet ved at sætte fokus på risikostyring i forhold til forebyggelse og begrænsning af risici, når det kommer til overholdelse af lovgivning.

Ved at etablere en whistleblowerordning tager arbejdspladsen stilling til, hvordan kortlagte risici skal håndteres, såfremt de mod forventning skulle finde sted. En whistleblowerordning giver således bedre muligheder for at opdage og håndtere konflikter i tide.

Her får du 3 gode råd til, når du skal etablere en whistleblowerordning.

Bliv compliant med DAHL Whistleblower

DAHL tilbyder at etablere whistleblowerordninger og stå for driften heraf inden for en meget attraktiv økonomisk ramme. Vælger du DAHL Whistleblower vil arbejdspladsen få adgang til et egenudviklet whistleblowersystem, som er underlagt allerhøjeste sikkerhed. Løsningen tager højde for de indførte krav med Lov om beskyttelse af whistleblowere og kravene i persondatalovgivningen (GDPR).

Når du får implementeret en whistleblowerordning, er det ikke kun en indberetningsplatform, som I sætter i drift. Som led i etableringen skal der også formuleres retningslinjer og politikker og etableres en whistleblowerenhed, som har ansvaret for whistleblowerordningen og behandlingen af indberetninger. DAHL kan hjælpe dig med at komme i mål.

Alt efter behov og valg af løsning, kan vores erfarne specialister også bistå med administration og behandling af indberetninger. DAHL tilbyder forskellige pakkeløsninger i forhold til etablering og drift af interne whistleblowerordninger. Klik her for at få indblik i de forskellige løsninger.

Vælger du en af DAHLs pakkeløsninger er du sikret, at al håndtering sker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og inden for gældende juridiske regelsæt.

Kontakt os endelig for mere information om, hvordan vi konkret kan hjælpe din virksomhed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne