Nyheder

SpotOn: Hvornår er der tale om en arbejdsskade?

Arbejdsskader har betydning for både den tilskadekomne og for arbejdsgiveren. I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på, hvornår der er tale om en arbejdsskade, særligt hvis skaden er sket under en firmaaktivitet. Bliv klogere på, hvad du som arbejdsgiver skal være opmærksom på.

En arbejdsskade er defineret som værende en ulykke, der er sket som følge af arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under, jf. arbejdsskadesikringslovens § 5.

Arbejdsskadesikringsloven er alene aktuel, når der er tale om en reel arbejdsskade. Hvis en tilskadekomst ikke er en arbejdsskade, kan den tilskadekomne gøre krav gældende i medfør af erstatningsansvarsloven og/eller via en eventuel ulykkesforsikring.

I arbejdsskadesikringslovens § 12, stk. 2 findes der en formodningsregel om, at et påvist tab af erhvervsevne, et varigt mén eller en persons død anses for at være en følge af arbejdsskaden, medmindre overvejende sandsynlighed taler herimod. Spørgsmålet er, hvornår denne kommer i spil.

Tilskadekomst under DHL-stafetten blev ikke anset for at være en arbejdsskade

Under deltagelse i DHL-stafetten pådrog en ansat sig to diskusprolapser i nakkeregionen, hvorefter den ansatte blev sygemeldt og gjorde krav gældende iht. arbejdsskadesikringsloven. Ordningen i arbejdsskadesikringsloven er en særlig erstatningsordning, hvor arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker inden for arbejdsskadesikringslovens område.

Efter den ansattes tilskadekomst blev ulykken anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der konkluderede, at der ikke var tale om en arbejdsskade. Denne vurdering blev fastholdt af Ankestyrelsen og Retten i Århus, hvorefter den ansatte valgte at anke dommen til Vestre Landsret.

Vestre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse om, at den skete skade ikke kunne anses for at være omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 5.

Vestre Landsret begrundede sin dom med, at deltagelsen i DHL-stafetten skete på initiativ fra de ansatte og ikke fra ledelsen. Vestre Landsret lagde vægt på:

 • at arbejdsgiveren ikke understøttede deltagelse i DHL-stafetten af reklamemæssige grunde,
 • at arbejdsgiveren ikke fik nye kunder eller rekrutterede nye medarbejdere herfra samt
 • at arbejdsgiveren ikke lavede opslag på de sociale medier for arrangementet.

Selvom Vestre Landsret anerkendte, at der var en reklamemæssig værdi ved deltagelse i arrangementet, var det ikke godtgjort, at arbejdsgiveren tilsigtede eller opnåede en nævneværdig reklamemæssig værdi.

Landsretten konkluderede derfor:

 • at deltagelsen skete på de ansattes eget initiativ,
 • at arrangementet fandt sted uden for almindelig arbejdstid,
 • at de ansatte selv havde tilmeldt sig samt
 • at arbejdsgiveren hverken var arrangør af arrangementet eller havde instruktion over for de ansatte.

Afgørelsen lægger op til, at der i hvert tilfælde af en ansats personskade ved et tilsvarende arrangement skal foretages en konkret vurdering, der omfatter de momenter, der fremgår af Vestre Landsrets dom.

Hvis du er arbejdsgiver og deltager i DHL-stafetten eller lignende arrangementer, hvor du som arbejdsgiver hverken er arrangør eller har instruktion over for dine medarbejdere, skal du derfor være meget opmærksom på:

 • dels om det i realiteten er påtvunget for medarbejderne at deltage,
 • dels om det er arbejdsgiveren selv, der tager initiativ til deltagelsen samt
 • dels hvorvidt du som arbejdsgiver ”brander” arbejdspladsen herved.

Såfremt du som arbejdsgiver kan svare bekræftende til ét af ovenstående forhold, er der risiko for, at en personskade påført en af dine ansatte til et sådant arrangement vil kunne blive anset som en arbejdsskade.

Har du spørgsmål til problemstillingen om, hvornår en personskade kan anses for at være en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig til en lignende sag? Du er altid velkommen til at kontakte en af vores processpecialister for en drøftelse om den konkrete sag eller andre problemstillinger af juridisk karakter.

SpotOn – Din vej til aktuel indsigt i udvalgte afgørelser fra Landsret og Højesteret

Som læser af DAHLs nyhedsserie ”SpotOn” får du indsigt i de nyeste proces- og erstatningsretlige afgørelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Vores specialister har nøje udvalgt afgørelserne, som de med udgangspunkt i et kort sammendrag perspektiverer til konkrete råd, pointer og anbefalinger, som du skal være opmærksom på.

SpotOn udkommer løbende – formatet er kort og med øje for konkrete pointer og brugbare take-aways.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne