Nyheder

Ny afgørelse om trepartsforhold

SKAT har afgjort, at man kan anses for ansat i et firma, selv om man er ansat gennem et bureau.

De fleste personer er meget sjældent i tvivl om, hvorvidt de er lønmodtagere eller selvstændig erhvervsdrivende. Ofte giver dette sig selv. Det forekommer imidlertid, at en del personer har en interesse i at være selvstændig erhvervsdrivende og ”forsøger” at få deres aktivitet løftet op til at være det. I disse situationer foretager man en konkret skatteretlig vurdering af, hvorvidt den aktivitet, den pågældende person udøver, er kendetegnet som selvstændig erhvervsdrivende.

Definitioner
En selvstændig erhvervsdrivende er defineret som en person, der for egen regning og risiko driver økonomisk virksomhed med henblik på at opnå et overskud. En lønmodtager er defineret som en person, der er undergivet en instruktionsbeføjelse, og som vederlægges løbende for sin arbejdsindsats. Definitionerne er udfyldt ved en række hjælpekriterier, der kan bruges i afgrænsningen for, hvorvidt der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende eller en lønmodtager.

Arbejde udført via et rekrutteringsbureau
I efteråret er der afgivet et bindende svar om en skatteyder, som er tilknyttet et rekrutteringsbureau, beliggende i England. Den danske skatteyder er af den opfattelse, at man driver selvstændig erhvervsvirksomhed, og udfører derfor de opgaver, som rekrutteringsbureauet finder. En af disse opgaver er for en større virksomhed, hvor rekrutteringsbureauet formidlede kontakten. Det var Skatterådets opfattelse, at den danske person ikke var ansat hos rekrutteringsbureauet. Det skulle imidlertid vurderes, hvorvidt man har en sådan tilknytning til virksomheden, at dette i sig selv betragtes som en ansættelse. Konkret blev der afholdt et tre-dages seminar, før et projekt blev opstartet, hvor projektdokumenter, sikkerhedsprocedurer og rapporteringsbetingelser blev gennemgået sammen med virksomhedens øvrige ansatte. Skatteyderen fik en mailadresse og konto hos den pågældende virksomhed og blev koblet op på intranettet. De daglige opgaver skulle styres af virksomheden, derfor havde virksomheden en instruktionsbeføjelse.

Selv om den danske skatteyder skulle afholde udgifter til transport og visse beklædningsgenstande, er det ikke noget, der overstiger, hvad der er normalt i et ansættelsesforhold. Samlet blev det derfor vurderet, at den pågældende skatteyder reelt var ansat hos den underordnede virksomhed.

Det nye ved afgørelsen er, at man ser igennem det mellemled, der i den konkrete sag var rekrutteringsbureauet. Selv om der ikke er nogen direkte kontraktrelation mellem skatteyderen og virksomheden, var det altså SKATs opfattelse, at der forelå et ansættelsesforhold i skattemæssig henseende. Indgås der sådanne aftaler, hvor sigtet må være selvstændig erhvervsdrivende, må man derfor være påpasselig med at sikre, at rammerne herfor også er opfyldt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne