Nyheder

Ny afgørelse om trepartsforhold

SKAT har afgjort, at man kan anses for ansat i et firma, selv om man er ansat gennem et bureau.

De fleste personer er meget sjældent i tvivl om, hvorvidt de er lønmodtagere eller selvstændig erhvervsdrivende. Ofte giver dette sig selv. Det forekommer imidlertid, at en del personer har en interesse i at være selvstændig erhvervsdrivende og ”forsøger” at få deres aktivitet løftet op til at være det. I disse situationer foretager man en konkret skatteretlig vurdering af, hvorvidt den aktivitet, den pågældende person udøver, er kendetegnet som selvstændig erhvervsdrivende.

Definitioner
En selvstændig erhvervsdrivende er defineret som en person, der for egen regning og risiko driver økonomisk virksomhed med henblik på at opnå et overskud. En lønmodtager er defineret som en person, der er undergivet en instruktionsbeføjelse, og som vederlægges løbende for sin arbejdsindsats. Definitionerne er udfyldt ved en række hjælpekriterier, der kan bruges i afgrænsningen for, hvorvidt der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende eller en lønmodtager.

Arbejde udført via et rekrutteringsbureau
I efteråret er der afgivet et bindende svar om en skatteyder, som er tilknyttet et rekrutteringsbureau, beliggende i England. Den danske skatteyder er af den opfattelse, at man driver selvstændig erhvervsvirksomhed, og udfører derfor de opgaver, som rekrutteringsbureauet finder. En af disse opgaver er for en større virksomhed, hvor rekrutteringsbureauet formidlede kontakten. Det var Skatterådets opfattelse, at den danske person ikke var ansat hos rekrutteringsbureauet. Det skulle imidlertid vurderes, hvorvidt man har en sådan tilknytning til virksomheden, at dette i sig selv betragtes som en ansættelse. Konkret blev der afholdt et tre-dages seminar, før et projekt blev opstartet, hvor projektdokumenter, sikkerhedsprocedurer og rapporteringsbetingelser blev gennemgået sammen med virksomhedens øvrige ansatte. Skatteyderen fik en mailadresse og konto hos den pågældende virksomhed og blev koblet op på intranettet. De daglige opgaver skulle styres af virksomheden, derfor havde virksomheden en instruktionsbeføjelse.

Selv om den danske skatteyder skulle afholde udgifter til transport og visse beklædningsgenstande, er det ikke noget, der overstiger, hvad der er normalt i et ansættelsesforhold. Samlet blev det derfor vurderet, at den pågældende skatteyder reelt var ansat hos den underordnede virksomhed.

Det nye ved afgørelsen er, at man ser igennem det mellemled, der i den konkrete sag var rekrutteringsbureauet. Selv om der ikke er nogen direkte kontraktrelation mellem skatteyderen og virksomheden, var det altså SKATs opfattelse, at der forelå et ansættelsesforhold i skattemæssig henseende. Indgås der sådanne aftaler, hvor sigtet må være selvstændig erhvervsdrivende, må man derfor være påpasselig med at sikre, at rammerne herfor også er opfyldt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne