Nyheder

De nye barselsregler er nu vedtaget

Folketinget har vedtaget, at de nye barselsregler skal gælde fra 2. august 2022. De nye barselsregler kommer til at indebære en total ligedeling af orloven med ydelser mellem forældrene efter fødslen. Derudover vil ni af orlovsugerne blive øremærket til hver forælder.

De nye regler

De nye barselsregler indebærer, at der som udgangspunkt kommer til at ske en total ligedeling af orloven mellem forældrene. Hver forælder får således ret til 24 ugers orlov med ydelser, og der ændres derved ikke på antallet af orlovsuger, som fortsat vil være 48 uger efter fødslen.

Moderen vil derudover have ret til 4 ugers graviditetsorlov inden fødslen.

Orlovsperioderne

De nye barselsregler ændrer ikke på antallet af orlovsuger med ydelser, dog ændres der på fordelingen af orloven mellem forældrene. Efter de nye barselsregler bliver udgangspunktet, at såfremt forældrene ikke aktivt foretager sig noget, vil orloven efter fødslen blive ligeligt fordelt med 24 ugers orlov til hver forælder. Ud af de 24 uger skal to af ugerne, ligesom i dag, afholdes i forbindelse med fødslen.

Derudover vil ni af ugerne – som noget nyt – være øremærket til hver forælder. Dette indebærer, at de ni ugers orlov ikke kan overføres til den anden forælder, hvorfor orloven bortfalder, såfremt den ikke afholdes. De ni ugers øremærket orlov skal være afholdt, inden barnet fylder 1 år.

De resterende 13 ugers orlov er ikke øremærket, hvorfor forældrene vil have mulighed for at kunne overføre dem til den anden forælder, såfremt de ønsker det. De 13 ugers overførbar orlov skal være afholdt, inden barnet fylder 9 år.

Efter de nye barselsregler kommer fordelingen af de 24 ugers orlov til hver forælder efter fødslen til at se ud således, såfremt forældrene ikke aktivt foretager sig noget:

  • 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen
  • 9 ugers øremærket orlov
  • 13 ugers overførbar orlov

Reglerne om øremærket orlov gælder alene for lønmodtagere, hvorfor reglerne ikke kommer til at gælde for selvstændige. En forælder, som er selvstændig, vil i stedet have (9 + 13) = 22 ugers overførbar orlov. Herudover kommer de to ugers orlov, som skal afholdes i forbindelse med fødslen.

Forholdet til EU-retten

Vedtagelsen af de nye barselsregler sker på baggrund af et EU-direktiv (orlovsdirektivet), som skal være en del af dansk ret inden 2. august 2022. Orlovsdirektivet har til formål at skabe lige muligheder for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og gør krav på, at der øremærkes ni ugers orlov til hver forælder.

De nye barselsregler, som nu er vedtaget, opfylder derved de EU-retlige forpligtelser.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål, der relaterer sig til barsel, herunder de nye barselsregler, afholdelse af barsel mv. er du velkommen til at kontakte DAHL. Her sidder vores arbejds- og ansættelsesretlige team klar til at hjælpe.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne