Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

Hvornår ophører entreprenørgaranti på grund af forældelse?

Garantifordringen mellem entreprenør og bygherre har en selvstændig 3-årig forældelsesfrist. Et centralt spørgsmål er derfor, hvornår bygherren er i stand til at angive misligholdelse og kræve udbetaling af entreprenørgaranti. I voldgiftsregi har man for nylig taget stilling til et sådant spørgsmål. Læs mere her.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Skatteproces

Ny finanslov afskaffer mulighed for stor skatterabat ved salg af ”gamle” kapitalandele

Den 1. februar 2020 afskaffes muligheden for at opnå en skatterabat på op til 25 % i forbindelse med salg af ”gamle” kapitalandele. Det har forligspartierne bag finansloven aftalt. Her kan du blive klogere på, hvad reglerne har foreskrevet indtil nu, og hvordan man aldersbestemmer kapitalandele.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boliglejeret

Husk tinglysning af videregående rettigheder i erhvervslejekontrakten

Når man indgår en ny erhvervslejekontrakt eller et tillæg hertil, bør man som lejer få vurderet, om lejeaftalen indeholder videregående rettigheder, som ligger udover erhvervslejelovens almindelige regler. I så fald skal rettighederne tinglyses for at opnå beskyttelse. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Konkurrenceret

Højesteret ophæver Sø- og Handelsrettens dom i omstridt ”vejstribe-sag”

Højesteret har netop ophævet dommen i den såkaldte ”vejstribe-sag” fra 2018, hvor en række danske virksomheder overtrådte konkurrencelovgivningen ved at byde ind som et konsortium i et udbud om kørebaneafmærkning.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter

Hvordan fastsætter man momsgrundlaget ved en byttehandel?

Det kan være vanskeligt at fastlægge momsgrundlaget – især i forbindelse med byttehandler. I april afsagde Skatterådet et bindende svar, som netop tog sigte på fastsættelse af momsgrundlag ved byttehandler. Bliv klogere på Skatterådets afgørelse her.

Dato
Forretningsområder
Generationsskifte Skatteproces

Tilbagerulning af gave- og boafgiftsrabat afskaffer gunstig generationsskiftemulighed

I 2017 indførte den tidligere regering en stepvis plan for at reducere bo- og gaveafgift ved generationsskifte af reelle erhvervsvirksomheder. I november i år fremsatte den nuværende skatteminister et lovforslag, der tilbageruller denne afgiftsrabat. Læs mere om tilbagerulningens konsekvenser her.

Dato
Forretningsområder
Compliance programmer Informationsteknologi

En strategi for sikkerhed er lige så vigtigt som en strategi for vækst

Kigger man på de øgede risikoscenarier, der er opstået i kølvandet på den stigende digitalisering, bør det stå klart, at risikostyring skal tænkes ind som en obligatorisk praksis i enhver virksomhed. Læs mere her.

Dato
Forretningsområder
Arbejds- og ansættelsesret Kommercielle kontrakter

Skal du vælge en ansat sælger eller en selvstændig agent?

Når du skal gøre indtog på nye markeder, er det vigtigt at overveje, om din virksomhed juridisk og økonomisk er bedst tjent med at ansætte sælgere eller indgå aftaler med selvstændige handelsagenter. Vi ser typisk, at de fleste danske virksomheder vælger at ansætte sælgere i Danmark og bruge handelsagenter i udlandet.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her