Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Faldgruber ved entreprenørens sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse er forbundet med en række problemstillinger. Hvornår skal entreprenøren stille sikkerhed? Hvad skal der stilles sikkerhed med og for? Hvor stor skal sikkerheden være? Og hvornår skal sikkerhedsstilleren betale? Bliv klogere på disse gængse problemstillinger i artiklen her.

Dato
Rådgivningsområde
Corporate Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Ny regel om begrænset skattepligt af aktieavance i Tyskland

I Danmark gælder et princip om skattefrihed for avancer ved salg af aktier, hvis selskabet, hvori der sælges aktier, er ejet af udenlandske kapitalejere. Fysiske personer, som bor i udlandet, eller selskaber med hjemsted i udlandet kan derfor sælge kapitalandele i danske selskaber, uden at de bliver skattepligtige til Danmark. Indtil for nylig gjaldt et tilsvarende princip i Tyskland, men den 1. januar 2019 trådte en lovændring i kraft, og den fortjener opmærksomhed. Bliv klogere på lovændringen her.

Dato
Rådgivningsområde
Entreprise Retssager

Når en aftale indgås i strid med ”Lov eller Ærbarhed”

Kun få bestemmelser fra Danske Lov fra 1683 er fortsat gældende i reguleringen af forholdet mellem to parter. Det er dog tilfældet med bestemmelse ”5-1-2” om, at aftaler, der er indgået i strid med lov eller ærbarhed, er ugyldige. Bestemmelsen påberåbes mere ofte for domstolene, end de rent faktisk anvendes. Højesteret har i to nylige afgørelser netop afvist at anvende bestemmelsen.

Dato
Rådgivningsområde
Skatterådgivning Skatteoptimering Skat, moms og afgifter

Afklaring om afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.

Mange har gisnet om, hvordan afskaffelsen af forældrekøb i virksomhedsordningen ville ende. Nu er forslaget sendt i høring. Modsat forventningen skal forældrekøb ikke udgå af virksomhedsordningen, i stedet er der valgt en behersket løsning med ændring af kapitalafkastgrundlaget og rentekorrektion.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Retssager

Hvornår tillægger retten en ansvarsfraskrivelse vægtig betydning?

Den 23. juni 2020 afsagde Højesteret dom i en sag om arealmangler ved en beboelsesejendom. Et af temaerne var sælgers ansvarsfraskrivelse, og dommen viser, at en generelt udformet ansvarsfraskrivelse ikke tillægges vægtig betydning af retten. Læs mere om sagen her.

Dato
Rådgivningsområde
Corporate Skat, moms og afgifter

Kontrolpakken stiller nye krav til indberetning af årsrapporter

Den 12. maj 2020 vedtog Folketinget den såkaldte ”kontrolpakke”, der indfører en række nye regler i bl.a. årsregnskabs- og revisorloven. Vi stiller skarpt på de nye regler i en lille artikelserie, og i denne artikel kan du læse om nye krav til indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen.

Dato
Rådgivningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse Ejer- og selskabsrådgivning Corporate

Tvangsopløsning af selskaber

Et IVS, ApS, A/S eller P/S kan lukkes på tre forskellige måder: Med betalingserklæring, ved frivillig (solvent) likvidation eller ved tvangsopløsning. Bliv klogere på tvangsopløsning af selskaber, herunder processen og de vidtrækkende konsekvenser af en tvangsopløsning.

Dato
Rådgivningsområde
IPR og markedsføring Markedsføringsregulering

Er dine tilbud, rabatter og priser vildledende?

Som virksomhedsejer skal du være særligt påpasselig, når du udformer reklamer med tilbud og priser. I tre nye sager har Forbrugerombudsmanden uddelt store bøder og politianmeldt virksomheder for at være vildledende i markedsføringen af produktegenskaber og priser. Få indsigt i sagerne, så du ikke falder i samme fælde og dermed risikerer bøder og i værste fald at skade dit image.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her