Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Skatteproces Skat, moms og afgifter

Udbetaling af skattekredit – hvornår?

Landsskatteretten har i tre nyere sager truffet afgørelse om, hvorvidt udgifter til digitale handelsplatforme kunne anses for omfattet af reglerne om udbetaling af skattekredit. Vi giver et indblik i reglerne om skattekredit og Landsskatterettens praksis på området.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Opret ægtepagt og spar skat for dine arvinger

Regler i dødsboskatteloven kombineret med ægtefællelovgivningen giver mulighed for, at man kan opnå et skattefritaget dødsbo og dermed øge arven til sine arvinger. Læs med her!

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Ny lejelovgivning træder i kraft den 1. juli 2022

1. marts 2022 vedtog Folketinget en ny lejelov og lov om boligforhold, som begge træder i kraft den 1. juli 2022. Bliv klogere på, hvad du skal være særligt opmærksom på som udlejer.

Dato
Forretningsområder
NewTech & Robotics IT og teknologi

Når robotter laver opfindelser, må mennesket passe på dem

AI eksisterer ikke uden menneskelig indblanding og er fortsat et værktøj uden menneskelige sanser. Hvornår hører dette fortiden til, og hvordan sikrer vi rettighederne til AI-løsninger?

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Overdragelse ved succession: Værdinedslag

Når man skal overdrage et aktiv med succession, kan køber kompenseres på to måder med hhv. værdinedslag eller passivpost. Vi dykker ned i, hvordan man optimerer kompensationsmuligheden.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Overdragelse ved succession: Passivpost

Når man skal overdrage et aktiv med succession, kan køber kompenseres på to måder med hhv. værdinedslag eller passivpost. Vi dykker ned i, hvordan man optimerer kompensationsmuligheden.

Dato
Forretningsområder
Rekonstruktion og anden insolvensretlig rådgivning Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Nye regler om rekonstruktion og gældssanering

Lovforslaget, der indfører regler om forebyggende rekonstruktion og reviderer reglerne om rekonstruktion og gældssanering, er nu blevet vedtaget.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Private Client

Nye regler om udbetaling af kompensation efter tilbagebetalingsordningen til afsluttede dødsboer

Læs med og få et indblik i, hvad de nye regler indebærer i forhold til muligheden for kompensation til arvinger efter afdøde ejendomsejere, der har betalt for meget i ejendomsskat.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her