Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Voldgiftssager

SpotOn: Beslutning om stillet sikkerhed

I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en beslutning fra Voldgiftsretten for Bygge og Anlæg om stillet sikkerhed efter AB 18.

Dato
Forretningsområder
Arbejdsret Juridisk HR HR-jura og tvister

Krav om aldersgrænse i fagforeninger er diskriminerende

Det er i strid med forskelsbehandlingsloven, at en fagforening har vedtægter, som indeholder en aldersgrænse på 60 år for en politisk valgt formands mulighed for at stille op til valg.

Dato
Forretningsområder
Arbejdsret HR-jura og tvister Juridisk HR HR-juridisk eftersyn

Principiel Højesteretsafgørelse: Opsigelse af religiøs medarbejder, der ikke ville arbejde en lørdag

Vi ser nærmere på, hvorvidt du som arbejdsgiver kan opsige en medarbejder, der af religiøse grunde ikke vil arbejde en lørdag i forbindelse med en aktuel sag fra Højesteret.

Dato
Forretningsområde
Retssager

SpotOn: Ny afgørelse om ankefristens begyndelse

En ankefrist begynder, den dag en sag bliver afgjort. Selv hvis dommen afsiges før tid, forbliver ankefristen den samme – såfremt fremrykkelsen ikke blev varslet til parterne i sagen.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces

Beskatning af aktionærlån - fordring på tidligere ægtefælle

I den foreliggende praksis om beskatning af aktionærlån er der efterhånden rigtig mange afgørelser om forskellige problemstillinger ved kapitalejerlån.

Dato

En af landets førende advokater inden for sport og tech er fyldt 50 år

Frederik Bruhn, advokat og partner hos DAHL, fyldte 50 år den 27. november.

Dato
Forretningsområder
Digitale udbud Offentlige indkøb Udbud IT-udbud Energi- og forsyningssektoren

Hvornår i udbudsprocessen har en tilbudsgiver afgivet sit endelige tilbud?

Klagenævnet for Udbud har i kendelse slået fast, at ordregiver ikke er forpligtet til at meddele tilbudsgiverne, hvornår i udbudsprocessen et tilbud er det endelige tilbud.

Dato
Forretningsområder
Persondata og datasikkerhed Databeskyttelsesrådgivning Persondatarådgivning

Er din virksomhed rustet til et tilsyn af Datatilsynet?

Virksomheder skal fremover forvente øget sandsynlighed for at blive udtaget til tilsyn af Datatilsynet. Mangler din virksomhed rådgivning i, hvordan I kommer igennem et sådant tilsyn?

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her