Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
DAHL - Corporate News

Udstationering – værdifuld læring som advokatfuldmægtig

Som advokatfuldmægtig i DAHL har du dagligt fat i erhvervslivets juridiske problemstillinger. Læs Christinas erfaringer fra en indsigtsfuld udstationering hos Siemens Gamesa Renewable Energy A/S.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning

Non-recourse-lån: Højesteretsdom giver skattemæssig afklaring

I 2019 tog Højesteret stilling til den skattemæssige håndtering af lån, som er ydet på non-recourse-vilkår. Dommen afslutter en lang diskussion om, hvorvidt manglende personlig hæftelse for et gældsforhold er diskvalificerende for, om et lån er omfattet af kursgevinstloven eller ej. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Konkurrence og udbud Konkurrence Udbud

Nyt udkast til vejledning om fælles budafgivning sendt i høring

Den 7. maj sendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en revideret vejledning i høring. Vejledningen fortolker konkurrencereglerne, når virksomheder afgiver fælles bud på en opgave, og giver indblik i styrelsens prioritering i sager om håndhævelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter

Nyt lovforslag vil modernisere momsregler for handel i EU

Folketinget har fremsat et nyt lovforslag (L 137), der lægger op til at vedtage ændringer i momslovgivningen. Ændringerne skal bl.a. styrke danske virksomheders konkurrenceforhold og give Skatteforvaltningen beføjelse til at pålægge virksomheder at benytte digitale salgsregistreringssystemer. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Forsikring og erstatning Retssager

Principiel højesteretsdom om selvforsikring og erstatningsansvar

Ny højesteretdom om forsikring og erstatningsansvar i sag mellem DSB og Tryg og Concordia viser, at uanset, om en offentlig institution har tegnet en forsikring med høj selvrisiko, er den offentlige institution ikke selvforsikrer.

Dato
Forretningsområde
Private Client

Skattefritagne dødsboer: Er der mulighed for optimering?

Et dødsbo skal betale den skat, som afdøde har udskudt, f.eks. udskudt skat på kapitalandele, udlejningsejendomme, opsparet overskud mv. I visse tilfælde kan dødsboet dog undgå at betale denne udskudte skatteforpligtelse, hvilket medfører, at der forfalder en større arv til arvingerne. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Skatteproces Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Salg af selskab: Hvordan håndteres forbeholdt udbytte skattemæssigt?

Hvordan må forbeholdt udbytte i forbindelse med salg af et selskab forventes at blive håndteret skattemæssigt? Dét kaster en nyligt afsagt højesteretsdom lys over. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse Moms og afgifter

Sort arbejde er strafbart - og har også civilretlige konsekvenser

Langt de fleste er klar over, at sort arbejde er ulovligt og kan føre til strafansvar for de involverede. Men sort arbejde har også en række civilretlige konsekvenser, f.eks. når der opstår uenighed om betaling. Læs mere her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her