Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Private Client Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Hvornår - og hvordan - bliver arv særeje?

Det er et udbredt ønske for mange, at den arv, ens efterladte arver, skal være særeje for arvingen. Arvinger har ofte også selv et ønske om, at den arv, de modtager, skal være særeje.

Dato
Forretningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Fordringsprøvelsen af konkursrekvirentens krav: Hvornår bør den overlades til en ad hoc-kurator?

Få her indsigt i de overvejelser, som en kurator bør gøre sig om, hvornår man bør overlade prøvelsen til en ad hoc-kurator.

Dato
Forretningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Nye regler om bogføring er på vej

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til forslag til ny bogføringslov og ændring af årsregnskabsloven. Få indsigt i de væsentligste ændringer.

Dato
Forretningsområder
Konkursbehandling Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Konkursrådet: Ny betænkning om gældssanering

Med afsæt i implementering af EU's insolvensdirektiv skal den nye betænkning være med til at modernisere reglerne om gældssanering. Få indsigt i de væsentligste ændringer og nyskabelser i betænkningen.

Dato
Forretningsområder
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse Corporate

Konkursrådet: Ny betænkning om rekonstruktion

Konkursrådet kom den 1. februar 2022 med Betænkning om revision af reglerne om rekonstruktion, herunder implementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet.

Dato
Forretningsområder
Bestyrelsesforhold Rekonstruktion og anden insolvensretlig rådgivning Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse Corporate

DILEMMA: Hvornår er det nok?

Når der er økonomiske udfordringer i et selskab, er det bestyrelsens opgave at vurdere, om det giver mening fortsat at holde selskabet kørende. Vi ser nærmere på bestyrelsens dilemma og handlerum.

Dato
Forretningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Er konkurs og rekonstruktion misligholdelse?

Når en virksomhed går konkurs eller indleder rekonstruktion, vil man som part i en aftale med virksomheden ofte gerne ud af aftalen. Det er imidlertid ikke altid så nemt, også selvom der i aftalen er en bestemmelse om, at konkurs/rekonstruktion er misligholdelse. Vores specialister gør dig klogere her.

Dato
Forretningsområder
Specialinddrivelse (inkasso) Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Hvilke krav er der til kreditors opsigelse af et pantesikret lån?

Hvis debitor ikke betaler en påkravsskrivelse inden for betalingsfristen, har kreditor ret til at opsige lånet. Men hvad gør du, hvis debitor påstår, at påkravet aldrig er nået frem? Vi gør dig klogere her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her