Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Konkursbehandling Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse Tvangsauktion Inkasso

DAHLs kreditorportal baseret på ny digital konkursrobot kaldet BELLA

DAHLs kreditorportal er baseret på IT-systemet BELLA, der har trukket overskrifter i både Jyllands-Posten og Finans.dk

Dato
Forretningsområde
Konkursbehandling Tvangsauktion Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse Inkasso

Lancering af DAHLs kreditorportal

DAHL Advokatfirma står sammen med IT-firmaet BELLA Intelligence og en række andre større advokatfirmaer bag udviklingen af en ny, digital løsning til konkursbehandling, som skal fjerne det tunge papirarbejde og manuelle processer. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Konkursbehandling Rekonstruktion og anden insolvensretlig rådgivning Tvangsauktion

EU-direktiv om forebyggende rekonstruktion skal redde levedygtige virksomheder

Den 20. juni 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion, der skal implementeres i dansk ret. Hensigten med direktivet er at øge muligheden for at redde levedygtige virksomheder. Læs mere om hovedelementerne i direktivet her.

Dato
Forretningsområde
Konkursbehandling

Ny højesteretsdom: EU-støtte ved landbrugskonkurs

Højesteret har den 29. oktober 2019 afsagt dom i en principiel sag, der fastslår, hvordan EU-støttebeløb fremadrettet skal håndteres i landbrugskonkurser. Læs mere om dommens implikationer her.

Dato
Forretningsområde
Konkursbehandling Inkasso

Pant, ”uden unødigt ophold” og værdipapirhandelsloven – hvad er praksis?

Hvis du som långiver skal have pant for et udlån, skal du være opmærksom på, at hvis pantsætter erklæres konkurs, så kan din panteret alt efter omstændighederne være i risiko for omstødelse, hvis der opstår forsinkelse med at etablere pantet. Få indblik i reglerne og praksis i denne artikel.

Dato
Forretningsområde
Konkursbehandling

Fremført skattemæssigt underskud som aktiv i akkord

I denne artikel skitserer vi, hvorledes det er muligt at forhøje dækningen til virksomheds- eller marginalpanthaveren som følge af muligheden for underskudsfremførelse i en årrække.

Dato
Forretningsområde
Konkursbehandling

Betinget akkord kan udskyde underskudsbegrænsning

Vestre Landsret afsagde i april 2018 dom i en sag mellem en landmand og Skatteministeriet om fortolkning af en akkordaftale med særligt fokus på, om begrænsning af retten til underskuds-fremførsel sker med virkning fra akkordaftaleåret eller først med virkning fra det tidspunkt, hvor akkordaftalens betingelser er opfyldte. Umiddelbart vil den nye retsstilling kunne fremme gennemførelse af akkorder for effektive landmænd med (for) stor gæld, men dommen er ikke begrænset til landbrugserhvervet.

Dato
Forretningsområde
Konkursbehandling

Er kuratorer konger?

Hvordan bliver man kurator? Hvem varetager skyldnerens interesser? Denne artikel omhandler det regelsæt, som kuratorer må og skal agere under. Få svar på disse og andre spørgsmål, bl.a. om kurators habilitet og skifterettens rolle.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her