Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Specialinddrivelse (inkasso) Tvangsauktion Rekonstruktion og anden insolvensretlig rådgivning Konkursbehandling Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse Finans og FinTech FinTech Bank og finansiering

Staten skal også betale boafgift af arv

Det er i den seneste tid blevet debatteret, hvorvidt staten skal betale boafgift af den arv, som tilfalder staten efter en afdød person. Men hvornår forekommer dette? Læs med her.

Dato
Forretningsområder
Specialinddrivelse (inkasso) Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse

Hvilke krav er der til kreditors opsigelse af et pantesikret lån?

Hvis debitor ikke betaler en påkravsskrivelse inden for betalingsfristen, har kreditor ret til at opsige lånet. Men hvad gør du, hvis debitor påstår, at påkravet aldrig er nået frem? Vi gør dig klogere her.

Dato
Forretningsområder
Konkursbehandling Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse Tvangsauktion Specialinddrivelse (inkasso)

DAHLs kreditorportal baseret på ny digital konkursrobot kaldet BELLA

DAHLs kreditorportal er baseret på IT-systemet BELLA, der har trukket overskrifter i både Jyllands-Posten og Finans.dk

Dato
Forretningsområder
Konkursbehandling Tvangsauktion Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse Specialinddrivelse (inkasso)

Lancering af DAHLs kreditorportal

DAHL Advokatfirma står sammen med IT-firmaet BELLA Intelligence og en række andre større advokatfirmaer bag udviklingen af en ny, digital løsning til konkursbehandling, som skal fjerne det tunge papirarbejde og manuelle processer. Læs mere her.

Dato
Forretningsområder
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse Konkursbehandling Specialinddrivelse (inkasso)

Pant, ”uden unødigt ophold” og værdipapirhandelsloven – hvad er praksis?

Hvis du som långiver skal have pant for et udlån, skal du være opmærksom på, at hvis pantsætter erklæres konkurs, så kan din panteret alt efter omstændighederne være i risiko for omstødelse, hvis der opstår forsinkelse med at etablere pantet. Få indblik i reglerne og praksis i denne artikel.

Dato
Forretningsområder
Konkursbehandling Specialinddrivelse (inkasso)

Konkurs som inkassomiddel

Den sædvanlige inkassoproces består af en eller flere inkassorykkere, evt. efter en eller flere udenretlige rykkere, og med efterfølgende fremsættelse af betalingspåkrav, såfremt betaling ikke sker frivilligt. Efter erhvervelse af dom for kreditors fordring, overgives sagen til fogedretten med henblik på tvangsinddrivelse af det skyldige beløb. Denne proces kan have en varighed fra ganske få dage/uger op til adskillige måneder. I denne artikel vurderes det, om man som kreditor kan ”skyde genvej” ved at bruge konkursinstituttet som inkassomiddel. Det konkluderes, at den mulighed i hvert fald i nogle tilfælde er tilstede.

Dato
Forretningsområde
Specialinddrivelse (inkasso)

Er dit krav forældet?

Vil skyldner ikke erkende gælden, skal kreditor foretage retslige skridt inden forældelsesfristens udløb.

Dato
Forretningsområde
Specialinddrivelse (inkasso)

Forældelsesfrist udløber i 2016/2017

Den 1. januar 2008 trådte en ny forældelseslov i kraft. Det medførte, at mange kreditorer i 2006 og 2007 sendte påmindelser til debitorerne for at forlænge forældelsesfristen i 10 år.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her