Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Udbudsret

Omfanget af en udbudt kontrakt skal være retvisende og dækkende

Den 5. april 2019 afsagde Klagenævnet for Udbud kendelse i en sag mellem Dansk Erhverv og Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Kendelsen fastslår, at de mængder eller den værdi af kontrakten, som man angiver i sit udbud, skal være retvisende og dækkende. Omfanget af en kontrakt må i hvert fald ikke fastsættes for lavt, da det kan afholde potentielle leverandører fra at afgive tilbud, ligesom det kan have indflydelse på de prisvilkår, som en tilbudsgiver fastsætter i dennes tilbud.

Dato
Forretningsområde
Udbudsret

Små virksomheder vinder flere udbud

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har netop udgivet en artikel, som viser, at små virksomheder vinder flere udbud. De nye data, som fremlægges i artiklen, viser, at der i perioden fra 2015-2017 er sket en stigning på 30 % i andelen af de offentlige udbud, som vindes af små virksomheder.

Dato
Forretningsområde
Udbudsret

Udbudsloven er ændret pr. 1. juli 2019

Folketinget har vedtaget, at alle dele af evalueringsmetoden skal offentliggøres i udbudsmaterialet fra den 1. juli 2019. Med lovændringen følger også et krav om, at ordregiver skal foretage en evaluering af kvalitet uden kendskab til pris ved visse større bygge- og anlægskontrakter.

Dato
Forretningsområder
Entrepriseret Udbudsret

AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

Med de nye almindelige betingelser for byggeriet er der indført nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud. Du skal være opmærksom på disse nye bestemmelser i de aftaler, du indgår efter den 1. januar 2019, hvor de nye vilkår tages i brug. Få indblik i vilkårene i denne artikelseries tredje indlæg om AB 18.

Dato
Forretningsområde
Udbudsret

Nyt lovforslag skærper kravet til offentliggørelse af alle dele af evalueringsmetoden i udbudsmateriale

Erhvervsministeren har fremsat et lovforslag til bl.a. ændring af udbudslovens § 160, stk. 1. Forslaget betyder, at alle dele af evalueringsmetoden fremover skal fastlægges og beskrives i udbudsmaterialet. Få indblik i baggrunden for lovforslaget, samt hvilke konsekvenser den nye lovændring medfører.

Dato
Forretningsområde
Udbudsret

Hvor går grænsen for private leverandørers dialog med offentlige kunder om fremtidige aftaler?

Det er ikke altid enkelt at handle med offentlige myndigheder og offentlige virksomheder. Som privat leverandør til det offentlige er det afgørende at kende reglerne for forudgående dialog med de offentlige indkøbere. Reglerne er relativt lempelige, så længe krav om ligebehandling og gennemsigtighed er opfyldt.

Dato
Forretningsområde
Udbudsret

Henvisning til bestemte software-produkter ved IT-udbud er ulovligt

Klagenævnet for Udbud har ved kendelse af 18. maj 2018 fastslået, at selv om et produkt er frit tilgængeligt for enhver leverandør, vil det alligevel være i strid med udbudsreglerne at specificere i udbudsmaterialet, at tilbudsgiverne skal basere sit tilbud på et bestemt produkt.

Dato
Forretningsområde
Udbudsret

Skærpende krav til klarhed i udbudsmaterialet

Den seneste tid har Klagenævnet for Udbud afsagt flere kendelser, som kan anses som udtryk for et øget fokus på kravene til klarheden i udbudsgrundlaget i forbindelse med offentlige udbud.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her