Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Arbejdsret Corporate Ejer- og selskabsrådgivning Skat, moms og afgifter Virksomhedsoverdragelser/M&A

Kundeklausul i ejeraftale var ugyldig for medejer – fordi medejer var funktionær

En ny dom fra Sø- og Handelsretten fastslår, at medarbejderaktionærer kan være beskyttet af den ansættelsesretlige lovgivning mht. vilkår i ejeraftaler. Læs mere om dommen her.

Dato
Forretningsområde
Arbejdsret HR-jura og tvister

Manglende overholdelse af interne retningslinjer medførte bortvisning

Hvornår er der grundlag for at bortvise en medarbejder? En dom fra Retten i Aalborg belyser de udfordringer, der kan opstå på arbejdspladser, hvor arbejdsgiveren har indført ordensforskrifter, som regulerer ansættelsesforholdet. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Sportsret Arbejdsret

Vigtige kontraktbestemmelser i den gode trænerkontrakt - del 1

Hos DAHL har vi i en lang periode bistået i forbindelse med forhandling og indgåelse af træneraftaler på højeste niveau. Følg med i vores artikelserie om trænerkontrakter, hvor vi bl.a. stiller skarpt på trænerens retsstilling, rolle og opgaver. Læs den første artikel i rækken her.

Dato
Forretningsområde
Arbejdsret HR-jura og tvister

Må en medarbejder lydoptage sin arbejdsgiver med mobiltelefon?

Må en medarbejder lydoptage sin arbejdsgiver med mobiltelefon – uden arbejdsgiverens viden og accept? Strider det imod medarbejderens loyalitetsforpligtelse? En dom fra Højesteret i august 2019 udstikker retningslinjer på området. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Commercial Arbejdsret

Skal du vælge en ansat sælger eller en selvstændig agent?

Når du skal gøre indtog på nye markeder, er det vigtigt at overveje, om din virksomhed juridisk og økonomisk er bedst tjent med at ansætte sælgere eller indgå aftaler med selvstændige handelsagenter. Vi ser typisk, at de fleste danske virksomheder vælger at ansætte sælgere i Danmark og bruge handelsagenter i udlandet.

Dato
Forretningsområde
Arbejdsret

7 trin til en værdig opsigelse

Det kan være en svær situation at skulle opsige en medarbejder. Derfor er det vigtigt, at opsigelsen sker på den bedst mulige måde, så begge parter kan komme godt videre. Læs med og få 7 trin, som du med fordel kan følge, når du skal udforme en opsigelse.

Dato
Forretningsområde
Arbejdsret

Ny dom berettiger til bortvisning af medarbejder for udeblivelse fra mulighedssamtaler

Som arbejdsgiver kan man altid forlange, at en medarbejder medvirker til at udfærdige en mulighedserklæring ifm. et sygdomsforløb. En nyligt afsagt dom berettigede en arbejdsgiver til at bortvise en ledende medarbejder efter medarbejderens uberettigede udeblivelse fra flere samtaler om mulighedserklæring. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Arbejdsret

Direktørkontrakter – hvad er vigtigt at huske?

I direktørkontrakter er der stor aftalefrihed, og det er op til den enkelte virksomhed at beslutte, hvilke vilkår deres direktør skal ansættes under. Det er derfor vigtigt, at virksomheden udfærdiger en retvisende kontrakt for, at der ikke på et senere tidspunkt opstår uenighed om hvad, der er gældende for direktøren. En fyldestgørende direktørkontrakt kan i sidste ende ikke blot spare virksomheden tid og penge, men også danne grundlag for et godt lederskab.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her