Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Rådgivningsområde
Konkurrence og udbud Udbud

Hvilken virksomhed i en koncern skal anses som den rette tilbudsgiver?

Når en virksomhed, der er en del af en større koncern, er tilbudsgiver i en udbudsrunde, kan der opstå tvivl om hvilken virksomhed i koncernen, der rent faktisk skal anses som tilbudsgiver. En nyere delkendelse fra Klagenævnet for Udbud er med til at illustrere, hvilke forhold der gør sig gældende i en sådan situation.

Dato
Rådgivningsområde
Konkurrence og udbud Udbud

Udbudsreglernes muligheder for forlængelse af eksisterende kontrakter

I praksis kan der for en ordregiver opstå en række situationer, hvor ordregiveren må se sig nødsaget til at forlænge en eksisterende kontrakt med en leverandør. Ordregiveren skal dog ved forlængelsen iagttage udbudsreglerne herom. Disse regler fastsætter nemlig en række begrænsninger, men også nogle muligheder, for ordregiveren. Få indblik i hvilket råderum ordregiveren har i sådanne situationer.

Dato
Rådgivningsområde
Konkurrence og udbud Konkurrence Udbud

Nyt udkast til vejledning om fælles budafgivning sendt i høring

Den 7. maj sendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en revideret vejledning i høring. Vejledningen fortolker konkurrencereglerne, når virksomheder afgiver fælles bud på en opgave, og giver indblik i styrelsens prioritering i sager om håndhævelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Dato
Rådgivningsområde
Konkurrence og udbud Konkurrence

Dawn Raid – kontrolundersøgelse fra konkurrencemyndighederne eller politiet

Har din virksomhed fået uanmeldt besøg af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, EU-Kommissionen eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, vil din virksomhed normalt være i myndighedernes/politiets søgelys om en potentiel overtrædelse af konkurrencereglerne. Hvis din virksomhed er udsat for et sådan besøg, anbefaler vi at søge juridisk bistand.

Dato
Rådgivningsområde
Konkurrence og udbud Konkurrence

Konkurrencerådet: Ny afgørelse sætter fokus på misbrug af dominerende stilling

Konkurrencerådet slår i en sag om misbrug af dominerende stilling fast, at længerevarende binding af kunders indkøb via eksklusivitetsforpligtelser er i strid med konkurrencelovgivningen.

Dato
Rådgivningsområde
Konkurrence og udbud Udbud Offentlige indkøb

COVID-19: Fremrykning af offentlige investeringer og forudbetaling på offentlige kontrakter

Blandt tiltagene, der skal få Danmark bedst gennem Corona-krisen, præsenterede Regeringen og folketingets øvrige partier idag fremrykning af offentlige investeringer samt muligheden for forudbetaling på offentlige kontrakter.

Dato
Rådgivningsområde
Udbud Konkurrence og udbud

COVID-19: Offentlige myndigheders handlemuligheder ift. igangværende udbud

Hvilke handlemuligheder har de offentlige myndigheder ift. igangværende udbud, nu hvor COVID-19 går sit indtog? Få indblik i nye retningslinjer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Dato
Rådgivningsområde
Konkurrence og udbud Konkurrence Udbud

Klagenævn for Udbud afgør sag om mulig konkurrenceforvridning

D. 5. december 2019 afgjorde Klagenævn for Udbud en sag mellem Kailow Graphic A/S og Moderniseringsstyrelsen, som nuancerer den aktuelle udvikling af virksomheders mulighed for at gå sammen om at byde på offentlige opgaver. Læs mere om afgørelsen her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her