Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Konkurrence og udbud Konkurrence Udbud

Klagenævn for Udbud afgør sag om mulig konkurrenceforvridning

D. 5. december 2019 afgjorde Klagenævn for Udbud en sag mellem Kailow Graphic A/S og Moderniseringsstyrelsen, som nuancerer den aktuelle udvikling af virksomheders mulighed for at gå sammen om at byde på offentlige opgaver. Læs mere om afgørelsen her.

Dato
Forretningsområde
Konkurrence og udbud

Højesteret ophæver Sø- og Handelsrettens dom i omstridt ”vejstribe-sag”

Højesteret har netop ophævet dommen i den såkaldte ”vejstribe-sag” fra 2018, hvor en række danske virksomheder overtrådte konkurrencelovgivningen ved at byde ind som et konsortium i et udbud om kørebaneafmærkning.

Dato
Forretningsområde
Commercial Krænkelse og håndhævelse af IP-rettigheder Konkurrence og udbud

EU-Kommissionen uddeler store bøder for virksomheders begrænsning af grænseoverskridende salg

Velkendte virksomheder som Nike og Sanrio har i strid med konkurrencelovgivningen indgået licensaftaler om merchandise-produkter begrænset til særlige geografiske områder. Det har EU-Kommissionen, med Margrethe Vestager i spidsen, valgt at straffe med bøder i millionklassen. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Konkurrence og udbud

Forhøjede bødetakster for tilbudskoordinering mellem konkurrerende virksomheder

I den seneste tid er flere virksomheder og personer i nedrivnings- og VVS-branchen blevet pålagt bøder i millionklassen for at have deltaget i ulovlig tilbudskoordinering og prisudveksling med deres konkurrenter. Læs mere om sagerne her.

Dato
Forretningsområde
Konkurrence og udbud Plan og miljø

Ny ændringslov ophæver kommunernes adgang til at pålægge ny tilslutnings- og forblivelsespligt til varmeforsyningsanlæg

Folketinget har vedtaget en ny lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning, der trådte i kraft den 1. januar 2019. Loven indgår som en del af de eksisterende indsatser, der er i gang i energisektoren. Læs denne artikel og få indblik i de væsentligste ændringer.

Dato
Forretningsområde
Konkurrence og udbud

Konkurrenceankenævnet stadfæster afgørelse om ulovlig aftale om kundedeling

Konkurrenceankenævnet har i en sag af 12. juni 2018 stadfæstet konkurrencerådets afgørelse om at anse aftaler om kundedeling på markedet for afsætning af distribution af adresseløse forsendelser i Danmark for ulovlige. Få indblik i den konkrete afgørelse, som understreger, at aftaler mellem (potentielle) konkurrenter om noget så følsomt som henvendelser til hinandens kunder er klart i strid med konkurrencereglerne.

Dato
Forretningsområde
Konkurrence og udbud

Ny afgørelse ændrer på den hidtidige opfattelse af konsortiumaftalers lovlighed

Sø- og Handelsretten har netop ophævet Konkurrencerådets afgørelse i sag om vejstribekonsortium. To virksomheder handlede således ikke i strid med konkurrencelovens § 6, da de som konsortium bød samlet på opgaver om udførelse af vejstribemarkering udbudt af vejdirektoratet. Dette på trods af, at virksomhederne havde kapacitet til at byde på delopgaver hver for sig. Få indblik i den konkrete afgørelse, som ændrer den hidtidige opfattelse af konsortiumaftalers lovlighed.

Dato
Forretningsområde
Konkurrence og udbud

Ny vejledning om konsortiesamarbejde

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgav den 25. april 2018 en ny vejledning om konsortiesamarbejde i for-hold til konkurrenceloven. Vejledningen kommer i forlængelse af ændringer i konkurrenceloven vedrørende konsortiesamarbejder, som trådte i kraft den 1. januar 2018. Formålet med vejledningen er at skabe klarhed for virksomheder, der over-vejer at indgå i konsortier.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her