Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Udbud

Hvorfor bør entrepriseaftaler indgås på AB-vilkår?

Er der formkrav til indgåelse af en aftale? Nej. Der er aftalefrihed i Danmark med de modifikationer, som aftaleloven giver. Aftaler kan indgås både mundtligt og skriftligt.

Dato
Forretningsområde
Udbud

Fravigelser til AB 18’s sædvanlige rangorden for aftaledokumenter

I det følgende vil jeg med udgangspunkt i AB 18 og ABT 18 § 6, stk. 3 forklare om fravigelser til AB-vilkårenes sædvanlige rangorden for aftaledokumenter.

Dato
Forretningsområde
Udbud

Landsretten blåstempler Kommunes indhentelse af nye referencer efter tildelingsbeslutning

Må en tilbudsgiver supplere sit tilbud med nye referencer efter de har vundet en ordre?

Dato
Forretningsområder
Konkurrence og udbud Udbud

Skal ordregiver begrunde en beslutning om tilbagekaldelse af en tildelingsbeslutning?

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 11. januar 2023 udtalt, at ordregiver ikke er forpligtet til at begrunde en beslutning om tilbagekaldelse af en tildelingsbeslutning.

Dato
Forretningsområder
Konkurrence og udbud Udbud

Klagenævnet for Udbud blåstempler indgåelse af rammeaftale på baggrund af en kvalifikationsordning

Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse om et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet fastslået, at det er muligt at indgå en rammeaftale på baggrund af en kvalifikationsordning.

Dato
Forretningsområder
Offentlige indkøb Udbud IT-udbud

Evaluering ved brug af ”varekurv-metoden” i sortimentsudbud

Ordregivers evaluering af de indkomne tilbud i et sortimentsudbud giver ofte anledning til udfordringer i praksis. Vi giver dig et indblik i to nye afgørelser her.

Dato
Forretningsområder
IT-kontrakter, -forhandling og -styring IT-udbud Udbud Tech-, IT- og Udbudsret

Specialist inden for IT-kontrakter og udbudsret udnævnes til Partner

Det er med stor glæde, at vi kan informere om en ny udnævnelse fra egne rækker, da advokat Claus Gulholm-Hansen Krüger pr. 1. januar 2023 er udnævnt til Partner hos DAHL Advokatpartnerselskab.

Dato
Forretningsområder
Udbud Offentlige indkøb Digitale udbud IT-udbud Konkurrence

Nye regler pr. 1. januar 2023: Ordregivers skøn ved håndtering af udelukkelsesgrunde

I oktober 2022 fandt Klagenævnet for Udbud, at man ikke kunne tilsidesætte ordregivers vurdering af, at virksomheden ikke i tilstrækkeligt omfang havde dokumenteret ”self-cleaning”.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her