Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Konkurrence og udbud Konkurrence Udbud

Nyt udkast til vejledning om fælles budafgivning sendt i høring

Den 7. maj sendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en revideret vejledning i høring. Vejledningen fortolker konkurrencereglerne, når virksomheder afgiver fælles bud på en opgave, og giver indblik i styrelsens prioritering i sager om håndhævelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Dato
Forretningsområde
Offentlige indkøb Udbud

COVID-19 skaber et akut behov for indkøb i den offentlige sektor

Hvilke muligheder giver udbudsloven for at supplere indgåede kontrakter og foretage akutte indkøb? Udgangspunktet er, at alle offentlige kontrakter, der overstiger tærskelværdierne, skal i udbud. COVID-19 skaber imidlertid en række uforudsete behov. Læs mere om, hvordan disse kan håndteres, her.

Dato
Forretningsområde
Konkurrence og udbud Udbud Offentlige indkøb

COVID-19: Fremrykning af offentlige investeringer og forudbetaling på offentlige kontrakter

Blandt tiltagene, der skal få Danmark bedst gennem Corona-krisen, præsenterede Regeringen og folketingets øvrige partier idag fremrykning af offentlige investeringer samt muligheden for forudbetaling på offentlige kontrakter.

Dato
Forretningsområde
Kontraktstyring IT og teknologi Udbud

Ny IT-undersøgelse: Øget kontraktstyring mindsker risikoen for tvister i IT-projekter

Ifølge en ny undersøgelse fra Danske IT-advokater (DITA) ser flere kunder et øget behov for kontraktstyring som et værktøj til at hindre større tvister i IT-projekter. Læs mere om undersøgelsen her.

Dato
Forretningsområde
Udbud Konkurrence og udbud

COVID-19: Offentlige myndigheders handlemuligheder ift. igangværende udbud

Hvilke handlemuligheder har de offentlige myndigheder ift. igangværende udbud, nu hvor COVID-19 går sit indtog? Få indblik i nye retningslinjer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Dato
Forretningsområde
Konkurrence og udbud Konkurrence Udbud

Klagenævn for Udbud afgør sag om mulig konkurrenceforvridning

D. 5. december 2019 afgjorde Klagenævn for Udbud en sag mellem Kailow Graphic A/S og Moderniseringsstyrelsen, som nuancerer den aktuelle udvikling af virksomheders mulighed for at gå sammen om at byde på offentlige opgaver. Læs mere om afgørelsen her.

Dato
Forretningsområde
Udbud

Omfanget af en udbudt kontrakt skal være retvisende og dækkende

Den 5. april 2019 afsagde Klagenævnet for Udbud kendelse i en sag mellem Dansk Erhverv og Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Kendelsen fastslår, at de mængder eller den værdi af kontrakten, som man angiver i sit udbud, skal være retvisende og dækkende. Omfanget af en kontrakt må i hvert fald ikke fastsættes for lavt, da det kan afholde potentielle leverandører fra at afgive tilbud, ligesom det kan have indflydelse på de prisvilkår, som en tilbudsgiver fastsætter i dennes tilbud.

Dato
Forretningsområde
Udbud

Små virksomheder vinder flere udbud

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har netop udgivet en artikel, som viser, at små virksomheder vinder flere udbud. De nye data, som fremlægges i artiklen, viser, at der i perioden fra 2015-2017 er sket en stigning på 30 % i andelen af de offentlige udbud, som vindes af små virksomheder.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her