Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Rådgivningsområde
Plan og miljø Ekspropriation

Hvordan foregår en ekspropriationsproces?

I november 2020 indgik Regeringen med en række partier aftale om et forbud mod hold af mink indtil udgangen af 2021. Det er endnu ikke afklaret, hvordan de danske minkavlere vil blive ydet erstatning eller kompensation, men det skal behandles som ekspropriation. Men hvordan foregår ekspropriation?

Dato
Rådgivningsområde
Skatterådgivning Rekonstruktion og anden insolvensretlig rådgivning Forsikring og erstatning Plan og miljø Ekspropriation

DAHL åbner ”Q&A-hotline” for minkavlere

Hundredvis af minkavlere er sat til tælling, som følge af de indgreb, Regeringen præsenterede i sidste uge. Bunken af ubesvarede spørgsmål bliver kun større og større. Vi åbner nu for en digital Q&A-hotline, hvor minkavlere kan få svar på spørgsmål relateret til ekspropriation, erstatning, økonomiske og skattemæssige konsekvenser heraf.

Dato
Rådgivningsområde
Natur- og miljøbeskyttelse (VVM) Plan og miljø

Kan du blive pålagt et forbud mod at sprøjte og gøde dine egne marker?

Hvis din kommune som led i beskyttelsen af drikkevandsressourcerne arbejder på at meddele dig et forbud mod at anvende eks. planteværnsmidler i landbrugsmæssige drift, bør du være opmærksom. Kun hvis forbuddet er nødvendigt, vil det være gyldigt. En ny afgørelse bidrager til at skabe klarhed over nødvendighedskriteriet.

Dato
Rådgivningsområde
Plan og miljø

Skal din ejendom fredes? Vær opmærksom på reglerne for reduceret jagtværdi

Hvis en del af din ejendom fredes, kan det forringe jagtværdien – også i områder uden for fredningen. Kun under visse omstændigheder vil du være berettiget til erstatning. Læs mere om mulighederne for erstatning her.

Dato
Rådgivningsområde
Ekspropriation Plan og miljø

Derfor skal formålet med ekspropriation overvejes nøje

Offentlige myndigheder bør nøje overveje, hvilken ekspropriationshjemmel – måske af flere mulige – der anvendes som ekspropriationsgrundlag. Et forkert valg kan nemlig i værste fald medføre, at ekspropriationen kendes ugyldig. Læs med her.

Dato
Rådgivningsområde
Ekspropriation Plan og miljø

Kommunerne indrømmes fleksible rammer i planlægningen af komplekse bygge- og anlægsprojekter

Kravet om tidsmæssig aktualitet i forbindelse med ekspropriationer som led i realiseringen af lokalplaner kan medføre udfordringer for landets kommuner ved komplekse bygge- og anlægsprojekter, der opføres i flere etaper, og hvor planlægningen løbende justeres. Nyere praksis fra Planklagenævnet afgrænser rækkevidden af aktualitetskravet i disse tilfælde.

Dato
Rådgivningsområde
Plan og miljø

Kommuners foreløbige håndhævelse kan ikke påklages

Landets kommuner fører tilsyn med lovgivningens overholdelse. Selve udøvelsen af tilsynspligten, herunder kommunernes tilrettelæggelse og prioritering af tilsynsopgaverne, kan som udgangspunkt ikke påklages.

Dato
Rådgivningsområde
Plan og miljø

Myndigheders pligt til at foretage høring

Samspillet mellem bygge- og planlovgivningen og forvaltningslovens regler giver ofte anledning til problemer, særligt i relation til høringer. I mange sager er borgeren den eneste, der har partsstatus, men i nogle tilfælde er der andre parter i sagen, som der kan være pligt til at høre. Det kan skabe problemer, hvis en myndighed undlader at foretage høring, hvor dette er påkrævet. Bliv klogere på høringspligten.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her