Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Natur- og miljøbeskyttelse (VVM) Plan og miljø

Kan du blive pålagt et forbud mod at sprøjte og gøde dine egne marker?

Hvis din kommune som led i beskyttelsen af drikkevandsressourcerne arbejder på at meddele dig et forbud mod at anvende eks. planteværnsmidler i landbrugsmæssige drift, bør du være opmærksom. Kun hvis forbuddet er nødvendigt, vil det være gyldigt. En ny afgørelse bidrager til at skabe klarhed over nødvendighedskriteriet.

Dato
Forretningsområde
Natur- og miljøbeskyttelse (VVM)

Hvordan håndteres modstående hensyn i vandplanlægningen?

Når et vandløb skal reguleres, spiller både miljø-, kultur- og afvandingsmæssige interesser ind. Interesserne er ikke altid sammenfaldende, og det kan skabe konflikter mellem kommune, lodsejer og interesseorganisationer. Læs mere om, hvordan sådanne sager gribes an, her.

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her