Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Hvilke særlige regler er der for beskatning i et dødsbo?

Reglerne for beskatning af dødsboer afviger på mange punkter fra de almindelige regler for beskatning. Læs med her, når vi gennemgår de væsentligste forskelle på de to regelsæt.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning Skatteproces

Nyt om 15 %-reglen: Højesteret sætter foden ned (igen)!

Til stor gavn for køber, slår Højesteret i forbindelse med en sag om arveudlæg af fast ejendom i et dødsbo nu fast, at værdiansættelse af ejendomme nu kan ske ved brug af 15 %-reglen.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Hvornår er et dødsbo skattefritaget?

Når man skal vurdere om et dødsbo er skattepligtigt eller ej, er reglerne ikke ukomplicerede. Læs med her og bliv klogere på reglerne for skattefritagelse i et dødsbo.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Hvem bestemmer over et dødsbo?

Når et dødsbo skal behandles, er der meget at tage stilling til. Men hvordan træffer man egentlig beslutninger i et dødsbo? Hvem bestemmer, og hvad gør man, hvis arvingerne ikke er enige?

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Hæfter arvingerne for afdødes gæld – eller andet i et dødsbo?

Når et dødsbo skal gøres op, kan afdøde have gæld, som arvingerne ikke ønsker at hæfte for – men hvordan undgår man som arving af hæfte for gæld?

Dato
Forretningsområder
Corporate Skatterådgivning Skat, moms og afgifter Private Client

Er du opmærksom på at opdatere din ægtepagt ved omregistrering af iværksætterselskab?

Som følge af en lovændring i 2019 skal iværksætterselskaber enten opløses eller omregistreres til en anden selskabsform. Men en sådan ændring kan have konsekvenser for virksomhedsejernes ægtepagter. Læs med her når vi gennemgår de nye regler.

Dato
Forretningsområde
Private Client

Hvad betyder afdødes frivillige skatteindbetalinger for et dødsbos skattepligt?

En skatteyder har mulighed for at foretage en frivillig indbetaling af skat. Hvis skatteyderen dør kort efter indbetalingen, har det dog rejst spørgsmål relateret til, hvordan indbetalinger som disse skal behandles og medregnes ved afgørelsen af dødsboets skattepligt. Højesteret har for nyligt taget stilling til netop denne problematik.

Dato
Forretningsområde
Private Client

Hvad er dødslejegaver - og hvad betyder det for dødsboets skattepligt?

Gaver givet kort før et dødsfald kan være med til at ændre arvefordelingen og give anledning til konflikt. Derfor gælder særlige regler herom i arveloven. Få svaret på hvad en dødslejegave er, og hvad det betyder for arvingerne og ikke mindst for dødsboets skattepligt, når der foreligger en dødslejegave.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her