Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Private Client

Hvad betyder afdødes frivillige skatteindbetalinger for et dødsbos skattepligt?

En skatteyder har mulighed for at foretage en frivillig indbetaling af skat. Hvis skatteyderen dør kort efter indbetalingen, har det dog rejst spørgsmål relateret til, hvordan indbetalinger som disse skal behandles og medregnes ved afgørelsen af dødsboets skattepligt. Højesteret har for nyligt taget stilling til netop denne problematik.

Dato
Forretningsområde
Private Client

Hvad er dødslejegaver - og hvad betyder det for dødsboets skattepligt?

Gaver givet kort før et dødsfald kan være med til at ændre arvefordelingen og give anledning til konflikt. Derfor gælder særlige regler herom i arveloven. Få svaret på hvad en dødslejegave er, og hvad det betyder for arvingerne og ikke mindst for dødsboets skattepligt, når der foreligger en dødslejegave.

Dato
Forretningsområde
Private Client

Generationsskifte: Skal virksomheden forblive i familiens eje?

Overvejer du at overdrage ejerskab og ledelse af din virksomhed til næste generation i nær fremtid? Et succesfyldt generationsskifte kræver grundig planlægning, der både inddrager ens egne og arvtagerens forventninger. Vi stiller skarpt på de væsentligste spørgsmål – læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Private Client

Hvordan skal boafgiften fordeles mellem flere arvinger?

Boafgiften (tidligere ’arveafgiften’) er den afgift, der skal betales af værdierne i et dødsbo. Boafgiften beregnes af boets formue efter særlige regler og fratrækkes herefter i arven til boets arvinger. Men hvordan fordeles boafgiften mellem arvingerne? Bliv klogere på det her.

Dato
Forretningsområde
Private Client

Gør dit barns arv eller gave til særeje

Hvis man gør arv eller gave til sit barn til barnets særeje, skal barnet ikke dele arven/gaven med sin ægtefælle, når/hvis ægtefællernes fællesbo skal deles i forbindelse med enten skilsmisse eller død. Men hvordan besluttes særeje? Og hvilken form for særeje bør man overveje? Læs mere her.

Dato
Forretningsområder
Private Client Familieformueoptimering

Hvad sker der med din formue ved vigtige livsbegivenheder?

Ved du, hvad der sker med din formue, hvis og når vigtige livsbegivenheder indtræffer? Hvis ikke, kan det være en god idé at søge rådgivning om at optimere din familieformue. Læs mere om familieformueoptimeringens mange hensyn og dilemmaer – og hvordan du får hjælp – her.

Dato
Forretningsområde
Private Client

Formuegenerationsskifte: Hvad skal man være særligt opmærksom på?

Et ’formuegenerationsskifte’ er betegnelsen for en særlig form for generationsskifte: Når fokus er at flytte en formue fra én formuesfære til en anden. Ved et formuegenerationsskifte skal man være opmærksom på og håndtere en række forhold. Læs mere om de vigtigste her.

Dato
Forretningsområde
Private Client

Pas på med værdiansættelser i et dødsbo - der er sjældent fortrydelsesret!

Arvinger er bundet af de værdiansættelser, man vælger i en boopgørelse i et dødsbo. Det er den absolutte hovedregel. Man kan med andre ord ikke fortryde, hvis værdien er blevet sat for højt, og det er en ofte overset problemstilling. Den kan du blive klogere på her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her