Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Private Client

Endnu en interessant afgørelse om 15 %-reglen

15 %-reglen er til stadighed genstand for megen praksis. Skattestyrelsen har udsendt udkast til to styresignaler, som endnu ikke er udgivet, og som ikke bliver fulgt i en ny sag.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Opret ægtepagt og spar skat for dine arvinger

Regler i dødsboskatteloven kombineret med ægtefællelovgivningen giver mulighed for, at man kan opnå et skattefritaget dødsbo og dermed øge arven til sine arvinger. Læs med her!

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Overdragelse ved succession: Værdinedslag

Når man skal overdrage et aktiv med succession, kan køber kompenseres på to måder med hhv. værdinedslag eller passivpost. Vi dykker ned i, hvordan man optimerer kompensationsmuligheden.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Overdragelse ved succession: Passivpost

Når man skal overdrage et aktiv med succession, kan køber kompenseres på to måder med hhv. værdinedslag eller passivpost. Vi dykker ned i, hvordan man optimerer kompensationsmuligheden.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Private Client

Nye regler om udbetaling af kompensation efter tilbagebetalingsordningen til afsluttede dødsboer

Læs med og få et indblik i, hvad de nye regler indebærer i forhold til muligheden for kompensation til arvinger efter afdøde ejendomsejere, der har betalt for meget i ejendomsskat.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Køb eller arv?

Der er store skattemæssige forskelle på, om en arving arver et aktiv, der skal indgå i en virksomhedsordning, eller køber det og arver provenuet. Læs med og bliv klogere på forskellene.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skat, moms og afgifter Ejer- og selskabsrådgivning

15/20 %-reglen – nu også for næringsejendomme!

I en kendelse, afsagt 16. december 2021, har Landsskatteretten truffet afgørelse om, at det såkaldte værdiansættelsescirkulære kan anvendes ved værdiansættelse af næringsejendomme.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Udtagelsesret og udløsningsret – hvad er det?

Når et dødsbo skiftes, og arvingerne skal fordele arven, er der principielt to forskellige spørgsmål, der skal besvares. Men hvem har hvilke rettigheder, og hvad siger reglerne?

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her