Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Private Client

Særeje på kapitalandele i selskaber: Hvad gælder om værdistigninger, surrogater og indtægter?

Særeje for en ægtefælle vedrørende kapitalandele i et selskab kan være etableret på tre måder. I denne artikel gennemgår vi de tre måder.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skat, moms og afgifter Family Governance

Kom med til DAHLs Private Client-konference den 18. april 2024

Arbejder du til dagligt i den finansielle sektor som formuerådgiver eller private banker? Så skal du med til premieren på DAHLs Private Client-konference.

Dato
Forretningsområder
Private Client Investeringer og kapital Skat, moms og afgifter

Ændringer af blockchainen kan medføre beskatning af din beholdning af kryptovaluta i utide

Hvordan er du skattemæssigt stillet, hvis blockchainen er udsat for ”Hard Forks”, ”Soft Forks”, opgraderinger af funktionalitet og ændringer af den valideringsmekanismen mm?

Dato
Forretningsområde
Private Client

Kan krav i dødsboer prækluderes, selvom de bliver anmeldt inden proklamafristens udløb?

Det korte svar er JA – hvis man ikke anmelder på korrekt vis. Folketinget har vedtaget ændringer i dødsboskifteloven, som har betydning for den måde, kreditor skal anmelde sit krav på.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skat, moms og afgifter

Er realkreditbelåning en særlig omstændighed efter 15 %-reglen?

Højesteret har afsagt endnu en dom om anvendelse af 15 %-reglen og begrebet ”særlige omstændigheder” ved værdiansættelse af fast ejendom ved beregning af gave- og boafgift.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Investeringer og kapital Retssager Private Client

Bitcoins i gave: Udløser det skat, når de sælges?

Skatterådet afgjorde i 2019, at bitcoins, som skatteyder har modtaget i gave, kan afstås skattefrit. Nu er Landsskatteretten i en ny afgørelse kommet frem til modsatte resultat.

Dato
Forretningsområder
Private Client Generationsskifte Skat, moms og afgifter

Hvad er de skattemæssige virkninger af en successionsrækkefølge?

Når et aktiv er omfattet af en successionsrækkefølge, betyder det, at aktivet flyttes fra en person til en anden, når der opstår en bestemt begivenhed (f.eks. et dødsfald).

Dato
Forretningsområde
Private Client

Kan krav af ikke-fastlagt størrelse anmeldes i dødsboer?

En nyere dom understreger vigtigheden af at anmelde krav mod dødsboer korrekt. I dommen mistede en kreditor et krav på ca. 3. mio. kr., da kravet mod dødsboet ikke var korrekt anmeldt.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her