Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Private dokumenter

Arveafkald - hvorfor, hvordan og hvornår?

En arving har som udgangspunkt mulighed for at give afkald på sin arv. Der kan være overvejelser med hensyn til, hvornår afkaldet skal gives af hensyn til mulige – og utilsigtede - afgiftsmæssige konsekvenser. Vil man give afkald på hele arven eller kun en del af den, og hvad betyder det afgiftsmæssigt? Det kan også være, at afkaldsgiverens kreditorer synes, at afkaldet var en dårlig ide, og kan de så gøre noget ved det? Få svar på en række spørgsmål relateret til arveafkald.

Dato
Forretningsområder
Ejer- og selskabsrådgivning Ejendomsvurderinger Private dokumenter Skatteproces

Kan en salgssum være negativ?

Landsskatteretten har for nylig taget stilling til en sag, hvor spørgsmålet var, om en ejendom, der var en del af en overdragelse, kunne udgøre en negativ værdi af den samlede overdragelsessum. Læs mere om sagen og reglerne på området her.

Dato
Forretningsområder
Private dokumenter Skatteproces

Arv eller gave kan have meget forskellige skattemæssige konsekvenser

Der er som bekendt kun ganske få ting i livet, der er sikre. Én ting ligger dog alligevel fast, og det er, at vi alle på et tidspunkt skal bort herfra. Når det sker, efterlader de fleste sig et dødsbo med aktiver og passiver til de efterladte. Har afdøde ikke udformet et testamente, regulerer arveloven, hvordan arven skal fordeles. Mange dødsboer håndteres af arvingerne selv, mens andre håndteres af en bobestyrer. Uanset hvem der håndterer dødsboet, kræver håndteringen af ens arv omtanke og overblik, hvis ikke man ønsker at havne i skattemæssige problemer.

Dato
Forretningsområde
Private dokumenter

Skattefrihed i dødsboer

Når et dødsbo undergives et egentligt skifte, er dødsboet et selvstændigt skattesubjekt. Dødsboers skatteforhold reguleres af udførlige – og ganske komplicerede – regler i dødsboskatteloven. I denne artikel giver vi et overblik over, hvornår et dødsbo er skattefritaget, hvad det indebærer, og hvilke overvejelser du bør gøre dig i skiftesituationen i sammenhæng hermed.

Dato
Forretningsområde
Private dokumenter

Hvad er arveafgift egentlig?

Berettigelsen og størrelsen af arveafgiften er et af de emner, som bliver ved med at dukke op som et tema i den skatte- og afgiftspolitiske debat. Herudover er det et tema, som altid kan danne grundlag for en god diskussion også i den brede befolkning. Men hvad betaler man egentlig i arveafgift?

Dato
Forretningsområde
Private dokumenter

Kræver arveafkald arveladerens accept?

I en for nylig afsagt dom af Østre Landsret, er der kommet et væsentligt bidrag til fortolkningen af arvelovens § 42, der omhandler arvingers afkald på en forventet arv.

Dato
Forretningsområde
Private dokumenter

Højesteret lægger anpartssæreje i graven

Sidst, der kom ny lovgivning om særeje i Danmark, var med særejereformen, der trådte i kraft i 1990.

Dato
Forretningsområder
Private dokumenter Family Governance

Ny lov om fremtidsfuldmagter

Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget lov om fremtidsfuldmagter.

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her