Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Retssager

SpotOn: Hvornår kan et køretøj, der har forårsaget en ulykke, betegnes som ”ukendt”?

I SpotOn sætter vi fokus på en ny sag fra Højesteret. Denne gang handler det om skadelidtes krav om erstatning i de tilfælde, hvor et færdselsuheld er forårsaget af et ukendt køretøj.

Dato
Forretningsområde
Retssager

SpotOn: Ulykke på hjemmearbejdsplads

Hvornår kan en skade indtruffet på hjemmearbejdspladsen karakteriseres som en arbejdsskade? Dét handler denne udgave af SpotOn-serien om.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Retssager

Ny afklaring om retskrav på +/- 15 % ved gavetransaktion

Når en fast ejendom skal overdrages mellem to personer, kan man bruge +/- 15 % af den senest offentliggjorte vurdering som standard for den værdi, der lægges til grund skattemæssigt.

Dato
Forretningsområde
Retssager

SpotOn: Hvordan indgives korrekt ankestævning til Højesteret?

I denne udgave af SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en afgørelse fra Højesteret om anvendelse af minretssag.dk ved anke af en sag til højesteret.

Dato
Forretningsområde
Retssager

SpotOn: Hvornår kan der ske ombytning af sagsøgte?

I denne udgave af SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en ny sag fra Højesteret, der bekræfter en lempeligere praksis vedrørende ombytning af sagsøgte.

Dato
Forretningsområde
Retssager

SpotOn: Ny afgørelse om ankefristens begyndelse

En ankefrist begynder, den dag en sag bliver afgjort. Selv hvis dommen afsiges før tid, forbliver ankefristen den samme – såfremt fremrykkelsen ikke blev varslet til parterne i sagen.

Dato
Forretningsområde
Retssager

Kære kunne ikke afvises grundet manglende påstand i påstandsfeltet på sagsportalen

Kan en påstand medføre afvisning af kære, hvis den ikke er fremsat i overensstemmelse med kravene i retsplejeloven og Domstolsstyrelsens vejledning til brug for sagsportalen?

Dato
Forretningsområde
Retssager

Kære iværksat rettidigt ved kæremeddelse, der blev fulgt op af egentligt kæreskrift

Højesteret tog ved kendelse af 6. juli 2022 stilling til, hvorvidt en meddelelse til retten på kærefristens sidste dag om, at der snart ville blive indleveret et egentligt kæreskrift, opfyldte kravene i retsplejelovens § 393, stk. 3. Højesteret bekræftede med deres kendelse, at de indholdsmæssige krav til et kæreskrift er ganske lave.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her