Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Retssager Forsikring og erstatning

Hvem bærer ansvaret for en ulykke, når alle parter har båret sig uagtsomt ad?

Der er en fast praksis for, at sammenstød mellem to modkørende ofte vil ende ud i en ligedeling af ansvaret, men hvem bærer ansvaret ved sammenstød mellem en udstigende bilist og fartgal cyklist? Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Entreprise Retssager Voldgiftssager

”Forældelse”: Ordet der nævnes så ofte - men ikke ofte nok

I de fleste byggesager – og særligt dem, der strækker sig over lang tid – kan mange forældelsesmæssige udfordringer opstå undervejs. Derfor bør byggeriets parter altid tænke forældelsesreglerne ind i deres dispositioner for at sikre deres krav over for hinanden. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Retssager Forsikring og erstatning Voldgiftssager

Forskellen mellem strafferet og civilret belyst af et par domme

Der gælder forskellige hensyn med forskellige resultater, når det kommer til straffe- og civilret – det viser en konkret sag om transport af danske grise fra Højesteret. Bliv klogere på emnet her.

Dato
Forretningsområde
Retssager Forsikring og erstatning

Højesteretsafgørelse i H.K. 7. november 2019: Tillægskommentar udløste tillægsfrist

D. 7. november 2019 afsagde Højesteret dom i en sag om forældelsesfrist og forligsforhandlinger. Højesteret fastslog, at en boligforenings krav mod et forsikringsselskab ikke var forældet, idet forældelsesfristen var udskudt som følge af forhandlinger. Læs mere om sagen her.

Dato
Forretningsområde
Voldgiftssager Entreprise Retssager

Ny afgørelse afklarer grænserne for de spørgsmål, en skønsmand kan blive stillet

En afgørelse fra Voldgiftsretten d. 13. januar 2020 afklarer grænserne for de spørgsmål, en skønsmand kan blive stillet. Læs mere om afgørelsen her.

Dato
Forretningsområde
Forsikring og erstatning Retssager

Ny dom fra Østre Landsret om dækning under erhvervs- og produktansvarsforsikring

Østre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag om dækning af en serieskade under en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der var tegnet på 'claims made'-vilkår. DAHL-advokat Claes Wildfang førte sagen for forsikringstageren, et tysk selskab. Læs om afgørelsen her.

Dato
Forretningsområde
Konkursbehandling Retssager

Tilbageholdsret i aktiver forud for en allerede bestående panteret

En nyere dom fra Højesteret afsagt i februar 2019 har ”på ny” taget stilling til spørgsmålet, om der kan udøves tilbageholdsret i aktiver forud for en allerede bestående panteret, og i givet fald hvad der skal til. Få et indblik i den konkrete problemstilling.

Dato
Forretningsområde
Retssager

Mulighed for at få ankesager afvist

Husk at der er mulighed for at få ankesager afvist, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten jf. retsplejelovens § 368a. DAHL er fornyeligt lykkedes med at få afvist en ankesag, og netop denne afgørelse illustrerer, at bestemmelsen finder anvendelse på alle typer af udsigtsløse anker.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her