Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Retssager Forsikring og erstatning

SpotOn: Tyveri af en klonet bil

Udgør tyveri af en klonet bil et tab, som en forsikringstager kan kræve erstattet? Dette er væsentligt at vide for forsikringsselskaber.

Dato
Forretningsområder
Virksomhedsoverdragelser/M&A Commercial Corporate IT og teknologi IP-strategi Persondata og datasikkerhed Retssager Entreprise

Legal 500: DAHL er igen med i den europæiske guide

Legal 500 er netop udkommet med deres europæiske guide, og DAHL er igen med på listen over Danmarks bedste advokatfirmaer.

Dato
Forretningsområder
Forsikring og erstatning Retssager

SpotOn: Skadelidtes indtræden i skadevolders krav mod forsikringsselskabet

I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en ny sag fra Højesteret, hvor forsikringsansvarslovens § 95, stk. 2 blev afgørende i dommen.

Dato
Forretningsområder
Forsikring og erstatning Retssager

SpotOn: Hvornår ophører retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Få indblik i en nyere sag fra Østre Landsret, der omhandler fortolkning af erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1, og tidspunktet for, hvornår retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophører. Dét er væsentligt at vide – særligt for forsikringsselskaber.

Dato
Forretningsområder
Forsikring og erstatning Retssager

SpotOn: Erstatning ved operationsbivirkninger er ikke en selvfølge

Hvis en patient efter en uundgåelig operation oplever komplikationer, der går ud over dét, man som patient med rimelighed må tåle, er der så grundlag for erstatning?

Dato
Forretningsområder
Forsikring og erstatning Retssager

SpotOn: Hvornår er der tale om en arbejdsskade?

Arbejdsskader har betydning for både den tilskadekomne og for arbejdsgiveren. I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på, hvornår der er tale om en arbejdsskade, særligt hvis skaden er sket under en firmaaktivitet. Bliv klogere på, hvad du som arbejdsgiver skal være opmærksom på.

Dato
Forretningsområde
Retssager

SpotOn: Afvisning af anke

Domstolene indførte for nogle år siden anvendelse af Minretssag.dk til digital håndtering af civile retssager. I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en afgørelse fra Østre Landsret fra den 11. januar 2022 om anvendelse af Minretssag.dk ved anke af en sag.

Dato
Forretningsområder
Forsikring og erstatning Retssager

SpotOn: Brug af ensidigt indhentede erklæringer i retssager

Hvornår er der tale om en ensidigt indhentet erklæring i retsplejelovens forstand, og hvilken betydning har det i en retssag? I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en nyere sag fra Højesteret om netop dette spørgsmål. Samtidig kaster specialisterne et blik på tidligere højesteretspraksis.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her