Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Retssager

Forslag til en ny retsafgiftslov forenkler regler for betaling af retsafgifter

Nyt lovforslag indeholder væsentlige forenklinger til det eksisterende retsafgiftssystem. Formålet er at gøre reglerne om retsafgifter lettere at forstå. Læs mere om lovforslaget her.

Dato
Forretningsområder
Retssager Entreprise

Højesteret stadfæster kendelse om ensidigt indhentede erklæringer

Den 16. december 2020 afgjorde Højesteret et spørgsmål om fremlæggelse af ensidigt indhentede erklæringer. Dommen viser, at skønserklæringer, der er indhentet i en anden sag med en anden modpart, betragtes som en ensidigt indhentet erklæring efter retsplejelovens § 341 a, stk. 1. Læs mere her.

Dato
Forretningsområder
Retssager Arbejdsret Forsikring og erstatning

Hvornår er der tale om indlejet arbejdskraft?

Arbejdsgivers ansvar for en medarbejder flytter sig, når arbejdskraften er indlejet. Men hvornår er der reelt tale om indlejet arbejdskraft?

Dato
Forretningsområder
Entreprise Retssager

Hvornår kan man få fornyet syn og skøn ved en anden skønsmand?

En skønserklæring vejer ofte tungt i retten, fordi den udformes af en uafhængig, fagkyndig skønsmand, der giver alle sagens parter mulighed for at stille spørgsmål. Men hvad nu, hvis man er utilfreds med skønsmanden og/eller skønserklæringen?

Dato
Forretningsområde
Retssager

Hvem skal løfte bevisbyrden i en civil sag?

I udgangspunktet er det den, der fremsætter krav, der har bevisbyrden - men der afviges ofte fra denne almindelige bevisbyrderegel. I denne klumme sætter advokat (H)/dr.jur.h.c. Erik Hørlyck fokus på bevisbyrden i de civile sager.

Dato
Forretningsområde
Retssager

Hvornår anvendes ankebegrænsningen i retsplejeloven § 368 a i praksis?

Retsplejelovens § 368 a giver landsretten mulighed for at afvise at behandle en sag i 2. instans, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten. Få indblik i hvornår ankebegrænsningen i retsplejeloven § 368 a anvendes i praksis.

Dato
Forretningsområder
Forsikring og erstatning Retssager

Bygningsbrandforsikringsselskab frigjort fra skadesdækning

Bygningsbrandforsikringsselskab frigjort fra at dække skader på knap 50 mio. DKK efter altødelæggende brand. Fritagelsen sker grundet forsikringstagers viden om forøget risiko for brand efter tegning af forsikring.

Dato
Forretningsområder
Retssager Krænkelse og håndhævelse af IP-rettigheder IPR og markedsføring

Bedre omkostningsdækning i immaterialretlige sager

En afgørelse fra EU-Domstolen har givet anledning til, at der i stigende grad tilkendes højere sagsomkostninger i retssager om immaterielle rettigheder. I denne artikel kigger vi nærmere på den vindende parts mulighed for at få sine udgifter til advokatbistand erstattet i denne type sager.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her