Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Retssager Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Tvistløsning: Hvorfor vælge voldgift?

I de fleste byggesager opstår der uenighed mellem to eller flere aktører i løbet af processen. Hvis uenigheden bliver til en egentlig tvist, kan parterne forsøge at løse den med ”løsningstrappen” eller anlægge en sag som voldgift eller ved mediation. Læs mere om tvistløsningsmetoderne her.

Dato
Forretningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Retssager Entreprise

Hæfter entreprenøren i alle tilfælde for udbedringsomkostninger?

En entreprenør har ret og pligt til at afhjælpe mangler, som han er ansvarlig for. Bygherrens mangelskrav mod en misligholdende entreprenør vil sædvanligvis være udbedringsomkostningen, men entreprenøren hæfter dog ikke altid for de fulde omkostninger. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Forsikring og erstatning Retssager

Principiel højesteretsdom om selvforsikring og erstatningsansvar

Ny højesteretdom om forsikring og erstatningsansvar i sag mellem DSB og Tryg og Concordia viser, at uanset, om en offentlig institution har tegnet en forsikring med høj selvrisiko, er den offentlige institution ikke selvforsikrer.

Dato
Forretningsområde
Retssager Forsikring og erstatning Entreprise

Er forsikringsselskaber bundet af voldgiftsaftaler ved regres?

I hvilket omfang er forsikringsselskaber bundet af voldgiftsaftaler ved regres, når byggeriets parter har aftalt AB? Det spørgsmål har Højesteret for nylig taget stilling til i en kendelse. Her kan du læse om den konkrete sag og Højesterets aktuelle kendelse.

Dato
Forretningsområde
Retssager

Er det nødvendigt at anke taktisk?

Resultatet i en byretsdom giver ofte parterne anledning til at gøre sig nogle taktiske overvejelser om, hvorvidt man skal iværksætte anke til landsretten. En kendelse fra Vestre Landsret slår imidlertid fast, at der ikke er grund til at gøre sig sådanne taktiske overvejelser. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Voldgiftssager Retssager Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Kan en voldgiftskendelse være ugyldig?

Kan en voldgiftskendelse være ugyldig? Dette spørgsmål har retten i Holstebro for nylig taget stilling til. I den konkrete sag havde voldgiftsretten givet en entreprenør medhold i, at bygherren skulle betale for kontrakts- og ekstraarbejder – men fakturaerne ikke var momsberigtigede. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Retssager Forsikring og erstatning

Hvem bærer ansvaret for en ulykke, når alle parter har båret sig uagtsomt ad?

Der er en fast praksis for, at sammenstød mellem to modkørende ofte vil ende ud i en ligedeling af ansvaret, men hvem bærer ansvaret ved sammenstød mellem en udstigende bilist og fartgal cyklist? Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Entreprise Retssager Voldgiftssager

”Forældelse”: Ordet der nævnes så ofte - men ikke ofte nok

I de fleste byggesager – og særligt dem, der strækker sig over lang tid – kan mange forældelsesmæssige udfordringer opstå undervejs. Derfor bør byggeriets parter altid tænke forældelsesreglerne ind i deres dispositioner for at sikre deres krav over for hinanden. Læs mere her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her