Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Rådgivningsområde
Retssager

Hvornår anvendes ankebegrænsningen i retsplejeloven § 368 a i praksis?

Retsplejelovens § 368 a giver landsretten mulighed for at afvise at behandle en sag i 2. instans, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten. Få indblik i hvornår ankebegrænsningen i retsplejeloven § 368 a anvendes i praksis.

Dato
Rådgivningsområde
Forsikring og erstatning Retssager

Bygningsbrandforsikringsselskab frigjort fra skadesdækning

Bygningsbrandforsikringsselskab frigjort fra at dække skader på knap 50 mio. DKK efter altødelæggende brand. Fritagelsen sker grundet forsikringstagers viden om forøget risiko for brand efter tegning af forsikring.

Dato
Rådgivningsområde
Retssager Krænkelse og håndhævelse af IP-rettigheder IPR og markedsføring

Bedre omkostningsdækning i immaterialretlige sager

En afgørelse fra EU-Domstolen har givet anledning til, at der i stigende grad tilkendes højere sagsomkostninger i retssager om immaterielle rettigheder. I denne artikel kigger vi nærmere på den vindende parts mulighed for at få sine udgifter til advokatbistand erstattet i denne type sager.

Dato
Rådgivningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse Retssager

Ny højesteretskendelse belyser direkte kæreadgang i konkurssager

Med Højesterets kendelse af 28. august 2020 er det nu i højere grad blevet klarlagt, i hvilket omfang der kræves forudgående tilladelse fra Procesbevillingsnævnet for at kære skifterettens afgørelser til landsretten. Læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Entreprise Retssager

Når en aftale indgås i strid med ”Lov eller Ærbarhed”

Kun få bestemmelser fra Danske Lov fra 1683 er fortsat gældende i reguleringen af forholdet mellem to parter. Det er dog tilfældet med bestemmelse ”5-1-2” om, at aftaler, der er indgået i strid med lov eller ærbarhed, er ugyldige. Bestemmelsen påberåbes mere ofte for domstolene, end de rent faktisk anvendes. Højesteret har i to nylige afgørelser netop afvist at anvende bestemmelsen.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Retssager

Hvornår tillægger retten en ansvarsfraskrivelse vægtig betydning?

Den 23. juni 2020 afsagde Højesteret dom i en sag om arealmangler ved en beboelsesejendom. Et af temaerne var sælgers ansvarsfraskrivelse, og dommen viser, at en generelt udformet ansvarsfraskrivelse ikke tillægges vægtig betydning af retten. Læs mere om sagen her.

Dato
Rådgivningsområde
Retssager

Forlig – kan det betale sig at slås?

Et spørgsmål, som de færreste stiller sig, når en tvist opstår, er, om det faktisk kan betale sig at stå på sin ret. Om det kan betale sig at slås i retten, beror dog på langt mere end blot selve tvistens indhold. Bliv klogere på dine muligheder for forlig, hvis en tvist opstår.

Dato
Rådgivningsområde
Retssager Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Tvistløsning: Hvorfor vælge voldgift?

I de fleste byggesager opstår der uenighed mellem to eller flere aktører i løbet af processen. Hvis uenigheden bliver til en egentlig tvist, kan parterne forsøge at løse den med ”løsningstrappen” eller anlægge en sag som voldgift eller ved mediation. Læs mere om tvistløsningsmetoderne her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her