Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Retssager Forsikring og erstatning Voldgiftssager

Forskellen mellem strafferet og civilret belyst af et par domme

Der gælder forskellige hensyn med forskellige resultater, når det kommer til straffe- og civilret – det viser en konkret sag om transport af danske grise fra Højesteret. Bliv klogere på emnet her.

Dato
Forretningsområde
Retssager Forsikring og erstatning

Højesteretsafgørelse i H.K. 7. november 2019: Tillægskommentar udløste tillægsfrist

D. 7. november 2019 afsagde Højesteret dom i en sag om forældelsesfrist og forligsforhandlinger. Højesteret fastslog, at en boligforenings krav mod et forsikringsselskab ikke var forældet, idet forældelsesfristen var udskudt som følge af forhandlinger. Læs mere om sagen her.

Dato
Forretningsområde
Voldgiftssager Entreprise Retssager

Ny afgørelse afklarer grænserne for de spørgsmål, en skønsmand kan blive stillet

En afgørelse fra Voldgiftsretten d. 13. januar 2020 afklarer grænserne for de spørgsmål, en skønsmand kan blive stillet. Læs mere om afgørelsen her.

Dato
Forretningsområde
Forsikring og erstatning Retssager

Ny dom fra Østre Landsret om dækning under erhvervs- og produktansvarsforsikring

Østre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag om dækning af en serieskade under en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der var tegnet på 'claims made'-vilkår. DAHL-advokat Claes Wildfang førte sagen for forsikringstageren, et tysk selskab. Læs om afgørelsen her.

Dato
Forretningsområde
Konkursbehandling Retssager

Tilbageholdsret i aktiver forud for en allerede bestående panteret

En nyere dom fra Højesteret afsagt i februar 2019 har ”på ny” taget stilling til spørgsmålet, om der kan udøves tilbageholdsret i aktiver forud for en allerede bestående panteret, og i givet fald hvad der skal til. Få et indblik i den konkrete problemstilling.

Dato
Forretningsområde
Retssager

Mulighed for at få ankesager afvist

Husk at der er mulighed for at få ankesager afvist, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten jf. retsplejelovens § 368a. DAHL er fornyeligt lykkedes med at få afvist en ankesag, og netop denne afgørelse illustrerer, at bestemmelsen finder anvendelse på alle typer af udsigtsløse anker.

Dato
Forretningsområde
Entreprise Forsikring og erstatning Retssager Voldgiftssager

Ny kendelse sætter fokus på betydningen af voldgiftsklausuler

Retten i Viborg har for nyligt afsagt en interessant kendelse omhandlende de almindelige domstoles saglige kompetence. Kendelsen er med til at understrege, at voldgiftsklausuler også kan have betydning, når der rejses direkte krav, og det er derfor vigtigt at få afklaret, hvad der er aftalt mellem en kontraktpart og dennes underleverandører, forinden der rejses direkte krav. Få indblik i den konkrete sag.

Dato
Forretningsområde
Krænkelse og håndhævelse af IP-rettigheder Retssager

Højesteret har truffet ny afgørelse i sag om sagsomkostninger

Højesteret har den 15. januar 2018 afsagt dom vedrørende sagsomkostninger, hvor sagen drejede sig om, hvorvidt en rekvirent havde krav på hel eller delvis dækning af udgifter til en bankgaranti på 10 mio. kr., der var stillet som sikkerhed i forbindelse med et fogedforbud i 2008.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her