Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Skatteoptimering Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Skatteoptimering ved finansiering af virksomhed i krisetider

I krisetider kan der opstå behov for at tilføre likviditet til selskabet. Vær opmærksom på en række skattemæssige forhold og overvej at tilføre midler på et konvertibelt gældsbrev.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6

Fra 1. juli 2020 skal rådgivere, herunder advokater, revisorer – og alternativt skatteyderen selv - indberette oplysninger om grænseoverskridende ordninger. Indberetningspligten gælder for grænseoverskridende ordninger tilbage fra 25. juni 2018 og fremad. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Juridisk HR Arbejdsret Skat, moms og afgifter

COVID-19: Justering af trepartsaftalen om lønkompensation

Aftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en lønkompensation på 90 % under coronavirus-krisen forventes udvidet efter kritik. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Skat, moms og afgifter

COVID-19: Ny hjælpepakke på vej til små og mellemstore virksomheder

Ny hjælpepakke skal forbedre likviditeten for de små og mellemstore virksomheder og dermed hjælpe dem igennem de udfordringer, som den nuværende sundhedskrise medfører. Pakken omfatter momskredit for små og mellemstore virksomheder og udskydelse af B-skatterater for selvstændigt erhvervsdrivende.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

COVID-19: Hjælpepakke på vej til virksomhederne

Som en konsekvens af Coronavirus-krisen har regeringen netop vedtaget en hjælpepakke, der skal holde hånden under danske virksomheder i en økonomisk vanskelig situation. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter Compliance & Risk

Skærpet bødeniveau for overtrædelse af hvidvasklovgivningen

Hvidvaskloven indeholder en række forpligtelser for rådgivere og andre erhvervsdrivende, som skal sikre, at virksomhederne ikke misbruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Hvis virksomhederne ikke overholder deres forpligtelser efter hvidvaskloven, kan de ifalde strafansvar. Bødeniveauet er løbende indskærpet, og Finanstilsynet har nu fået hjemmel til administrativt at udstede bødeforlæg til virksomheder, som overtræder hvidvasklovgivningen.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter Compliance & Risk Compliance-programmer

Hvidvaskloven: Hvornår har du indberetningspligt – og hvad betyder det?

I visse typer sager er en række erhvervsdrivende omfattet af hvidvaskloven. Det gælder bl.a. ejendomsmæglere, banker og udstedere af finansielle leasingydelser, som bør være opmærksomme på de pligter, hvidvaskloven medfører. Læs mere om forpligtelserne i hvidvaskloven her.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Skat, moms og afgifter

Kan brugtvognsforhandlere anvende brugtmomsordningen på køretøjer erhvervet af forsikringsselskaber?

Den 29. april 2019 afsagde Højesteret dom i en sag om, hvorvidt en autogenindvindingsvirksomhed (brugtvognsforhandler) opfyldte betingelserne for at anvende brugtmomsordningen. Med denne afgørelse slås praksis fast. Læs mere her, og bliv klogere på anvendelsesområdet for brugtmomsordningen.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her