Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces Skatterådgivning

Rådgiveransvar: Hvornår er fejl konsekvensberettigede?

Selv en professionel rådgiver kan begå fejl. Faglige fejl, der medfører et tab for klienten. Men i hvilket omfang kan rådgiveren drages til ansvar? Og hvilke konsekvenser har det for rådgiveren?

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Kapitalejerlån: Hvem må man låne til uden beskatning?

Hvis et selskab udlåner til en kontrollerende ejer, vil det pågældende udlån blive beskattet. Der skal være tale om udlån til en fysisk person, og der skal foreligge kontrol. Læs med!

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Ny dom om privat personbefordring og erhvervsmæssig kørsel i afgiftsfritagne mandskabsvogne

I en ny dom fra Byretten blev det fastlagt, at kørsel mellem midlertidig arbejdsplads og arbejdstagers bopæl kunne anses for at være erhvervsmæssig kørsel. Læs mere om dommen her.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Gaveafgift: Hvilke frister skal du være opmærksom på, når du giver en gave?

Afgiftspligtige gaver skal indgives i en gaveanmeldelse til Skattestyrelsen, og gaveafgiften skal betales. Men hvilke frister gælder, og hvornår risikerer man at skulle betale renter?

Dato
Forretningsområder
Ejendomsvurderinger Skat, moms og afgifter

Status på ejendomsvurderinger

Ejendomme kan opdeles i fire kategorier – boligejendomme, skovejendomme, landbrug og øvrige ejendomme, som navnlig omfavner erhvervsejendomme. Få en status på ejendomsvurderinger her.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Private Client

Endnu en interessant afgørelse om 15 %-reglen

15 %-reglen er til stadighed genstand for megen praksis. Skattestyrelsen har udsendt udkast til to styresignaler, som endnu ikke er udgivet, og som ikke bliver fulgt i en ny sag.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Udenlandske pengeoverførsler – en status

I en årrække har skatteforvaltningen haft et igangværende projekt, der blev startet op som projekt ”money transfer”, hvilket er flytning af penge, typisk mellem et land til et andet.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces

Fikseret leje: Andelsboligforeninger og anpartsselskaber

Ejer du fast ejendom gennem et anpartsselskab eller en andelsboligforening? Ejerskabet til en bolig, hvor der er flere ejere, kan reguleres i en andelsboligforening.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her