Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Nyt udkast til cirkulære om værdiansættelse af fast ejendom ved arv og gave

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 udsteder regler om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. I forbindelse med den nye ejendomsvurderingslov påtænkes det at justere reglerne for værdiansættelse af fast ejendom ved arv og gave. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Genoptagelse af et indkomstår kræver nye oplysninger

Hvis ens selvangivne indkomst for et år er opgjort forkert, kan man anmode om at få indkomstansættelsen for det pågældende år genoptaget og tilrettet. Det kræver dog, at man fremlægger nye oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en indkomstændring. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Beskatning af realkreditlån – hvilke regler gælder?

Gratis e-bog: Få overblik over reglerne for beskatning af realkreditlån i vores praktisk orienterede håndbog for revisorer, bankansatte og øvrige rådgivere, som beskæftiger sig med den skattemæssige opgørelse af kursgevinster og tab på realkreditlån.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Skattestyrelsen udsender udkast til styresignal vedr. +/- 15 %-reglen

Overdragelse af fast ejendom ved arv eller gave kan som udgangspunkt ske til den seneste vurdering +/-15 % - men i tilfælde af særlige omstændigheder må man bruge handelsværdien. Den 5. maj udsendte Skattestyrelsen et udkast til et styresignal for at afgrænse ”særlige omstændigheder”. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Skatteproces Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Salg af selskab: Hvordan håndteres forbeholdt udbytte skattemæssigt?

Hvordan må forbeholdt udbytte i forbindelse med salg af et selskab forventes at blive håndteret skattemæssigt? Dét kaster en nyligt afsagt højesteretsdom lys over. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Kan man tilbagesøge for meget betalt ejendomsværdiskat?

Man betaler ejendomsværdiskat fra det tidspunkt, man erhverver en fast ejendom til beboelse og flytter ind, til man sælger ejendommen og flytter ud. Skæringen er skarp på de pågældende datoer, men der kan forekomme systemfejl. Bliv klogere på skatteyderens egne pligter i tilfælde af systemfejl her.

Dato
Forretningsområde
DAC6 – Indberetningspligt Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

DAC6: Hvor kan jeg få hjælp til at afklare min indberetningspligt?

Hvor kan jeg få hjælp til DAC6? Har jeg indberetningspligt? Hvad skal jeg indberette, og hvordan indberetter jeg? Et nyt retsområde vil utvivlsomt afføde mange spørgsmål, og DAC6 er ikke en undtagelse. Bliv klogere på, hvor du kan søge svar på dine spørgsmål i vores sidste DAC6-indlæg. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
DAC6 – Indberetningspligt Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

DAC6: Hvilken sanktion udløser en overtrædelse?

En overtrædelse af DAC6 vil blive sanktioneret, og det kan ske på flere måder. I dette 10. indlæg i vores DAC6-serie stiller vi skarpt på de forskellige sanktioner, en overtrædelse af DAC6 vil udløse.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her