Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Rådighedsbeskatning af ferieboliger i udlandet

Når dit selskab skal købe en feriebolig i udlandet, kan det udløse en rådighedsbeskatning. Læs med her og bliv klogere på reglerne for beskatning af ferieboliger i udlandet.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Skærpelse af regler om solidarisk hæftelse ved organiseret skattesvig

Det kan have væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis du og din virksomhed bliver ramt af momskarruseller og kædesvig – også selvom du har været uvidende om din deltagelse.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces

Nye regler for beskatning af fri bil

Ny lov ændrer reglerne for beskatning af fri bil. Formålet er at øge incitamentet til at vælge en brændstoføkonomisk firmabil. Læs med her når vi gennemgår de nye regler.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Bindende svar ændrer praksis for skattefri aktieombytning

I et nyt bindende svar har Skatterådet taget stilling til muligheden for at fravige handelsværdien ved skattefri aktieombytning, når det modtagende selskab er insolvent. Læs med her og bliv klogere på betydningen af det bindende svar.

Dato
Forretningsområder
Corporate Skatterådgivning Skat, moms og afgifter Private Client

Er du opmærksom på at opdatere din ægtepagt ved omregistrering af iværksætterselskab?

Som følge af en lovændring i 2019 skal iværksætterselskaber enten opløses eller omregistreres til en anden selskabsform. Men en sådan ændring kan have konsekvenser for virksomhedsejernes ægtepagter. Læs med her når vi gennemgår de nye regler.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Beskatning af kapitalejerlån – hvilke regler gælder?

Reglerne for beskatning af kapitalejerlån er ikke entydige. Bliv klogere her, når vi giver et overblik over forskellen på lån til kapitalejers nærtstående og lån til interesseforbundne parter.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Afholdelse af unødvendige udgifter – hvad er konsekvensen?

For at opnå indtjening som selvstændig erhvervsdrivende er det nødvendigt at afholde forskellige omkostninger. Vi gør dig klogere på konsekvensen ved afholdelse af unødvendige udgifter.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Bindende svar ændrer praksis om regreskrav ved indfrielse af kaution

Nyt bindende svar fra Skatterådet (SKM2021.116SR) bekræfter, at en konkret dom fra Vestre Landsret ikke har betydning for anskaffelsessummen på en regresfordring ved indfrielse af en kautionsforpligtelse. Dette ændrer i betydelig grad den praksis, som Vestre Landsret ellers fastlagde sidste år.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her