Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Aftale om ret til tidlig pension = Lagerbeskatning af fast ejendom i selskaber

Regeringen har indgået aftale med DF, SF og Enhedslisten om ret til tidlig pension. Prisen er 3,5 mia. kr. Heraf skal 850 mio. kr. hentes fra lagerbeskatning af selskabers ejendomsavance. Aftaleteksten og en række spørgsmål fra Folketingets skatteudvalg angiver de overordnede rammer for denne nye beskatningsform. Få indblik heri.

Dato
Rådgivningsområde
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning Skatteproces

Vennetjenester medfører risiko for beskatning hos fordelsmodtageren

I december 2018 fik Landsskatteretten mulighed for at tage stilling til en speciel sag om vennetjeneste. Kendelsen er en påmindelse om, at man skal være varsom med at gøre (for) store vennetjenester. Læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Corporate Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Ny regel om begrænset skattepligt af aktieavance i Tyskland

I Danmark gælder et princip om skattefrihed for avancer ved salg af aktier, hvis selskabet, hvori der sælges aktier, er ejet af udenlandske kapitalejere. Fysiske personer, som bor i udlandet, eller selskaber med hjemsted i udlandet kan derfor sælge kapitalandele i danske selskaber, uden at de bliver skattepligtige til Danmark. Indtil for nylig gjaldt et tilsvarende princip i Tyskland, men den 1. januar 2019 trådte en lovændring i kraft, og den fortjener opmærksomhed. Bliv klogere på lovændringen her.

Dato
Rådgivningsområde
Corporate Skat, moms og afgifter

Erhvervsstyrelsen får fremskudt rolle som kontrollant af revisorer

Den 12. maj 2020 vedtog Folketinget den såkaldte ”kontrolpakke”, der bl.a. indebærer, at Erhvervsstyrelsen får en fremskudt rolle som kontrolinstans ifm. indsendelse af årsrapport og overholdelse af hvidvaskloven. Styrelsens nye rolle stiller også nye krav til revisorer – dem kan du læse om her.

Dato
Rådgivningsområde
Skatterådgivning Skatteoptimering Skat, moms og afgifter

Afklaring om afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.

Mange har gisnet om, hvordan afskaffelsen af forældrekøb i virksomhedsordningen ville ende. Nu er forslaget sendt i høring. Modsat forventningen skal forældrekøb ikke udgå af virksomhedsordningen, i stedet er der valgt en behersket løsning med ændring af kapitalafkastgrundlaget og rentekorrektion.

Dato
Rådgivningsområde
Corporate Skat, moms og afgifter

Kontrolpakken stiller nye krav til indberetning af årsrapporter

Den 12. maj 2020 vedtog Folketinget den såkaldte ”kontrolpakke”, der indfører en række nye regler i bl.a. årsregnskabs- og revisorloven. Vi stiller skarpt på de nye regler i en lille artikelserie, og i denne artikel kan du læse om nye krav til indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen.

Dato
Rådgivningsområde
Skat, moms og afgifter Sportsret Medier, sport og entertainment

Hvornår bliver professionelle sportsudøvere i udlandet skattepligtige til Danmark?

Danske professionelle sportsudøvere, der bor og betaler skat i udlandet, kan komme i klemme, hvis de jævnligt opholder sig i Danmark, f.eks. på landsholdslejre. For bliver de så også skattepligtige til Danmark? En ny afgørelse tager stilling til en sådan udfordring – læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Skat, moms og afgifter Skatteproces

Hvornår kan man støtte ret på administrativ praksis?

Alle borgere ønsker at blive behandlet ens – ikke mindst på det skatteretlige område. Men hvornår kan man støtte ret på en administrativ praksis? Denne klumme behandler emnet ud fra et skatteretligt perspektiv. Bliv klogere på hvornår og hvorfor administrativ praksis er relevant.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her