Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
International skatteret Skat, moms og afgifter

Forskerskatteordningen - hvornår har du en dansk arbejdsgiver?

Forskerskatteordningen, der bl.a. skal tiltrække udenlandske medarbejdere, rummer en lempet beskatning, hvis man har en dansk arbejdsgiver. Men hvornår har man reelt set det?

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Skatterådet afklarer beskatning af repræsentationsgaver

Repræsentationsgaver har til formål at knytte gavemodtager (den ansatte) tættere til gavegiver (virksomheden). Gavemodtager skal imidlertid være opmærksom på, at repræsentationsgaver kan udløse både straffe- og skatteretlige konsekvenser. Sidstnævnte bekræfter et nyere svar fra Skatterådet.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Skattemæssige problemstillinger ved regeringens beslutning om udfasning af minkerhvervet

På nuværende tidspunkt er hverken størrelsen eller retningslinjerne for udmålingen af den fremtidige kompensation/erstatning relateret til udfasningen af minkerhvervet fastlagt. I denne klumme sætter vi fokus på de umiddelbare skattemæssige problemstillinger som tvangsaflivningen af minkene giver anledning til.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter International skatteret

Ændrer COVID-19 kravene til fuld skattepligt efter opholdsreglen?

Ifølge opholdsreglen bliver en fysisk person fuldt skattepligtig til Danmark ved ophold, der overstiger 6 måneder. COVID-19 har imidlertid tvunget flere personer – der oprindeligt havde planlagt et kort ophold – til at opholde sig i Danmark længere end 6 måneder. Læs mere om konsekvenserne her.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Landsretsdom tager stilling til beskatning af fri autocamper

Fri bil er blandt de mest udbredte frynsegoder i ansættelsesforhold – men forskelle i bilers karakter og type kan give anledning til spørgsmål om beskatning. Hvordan vil man f.eks. beskatte en autocamper, hvis den stilles til rådighed? Dét scenarie tog Vestre Landsret stilling til i foråret 2020.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Husker du at selvangive både gevinster og tab?

Det er almindelig kendt, at man bør selvangive sine nettoindtægter. Men husker du at selvangive både gevinster OG underskud/tab? Manglende selvangivelse kan medføre hårde konsekvenser - det viser en dom, som Vestre Landsret afsagde den 16. januar 2020. Læs mere her.

Dato
Forretningsområder
Generationsskifte Skat, moms og afgifter

Generationsskifte i landbrug: Muligheder og umuligheder ved finansiering

Landbrug er kendetegnet ved at være en virksomhedsform med relativt mange anlægsaktiver, som skal finansieres. Men bør man vælge intern eller ekstern finansiering? Læs med her, og få overblik over de udfordringer og muligheder, der eksisterer på den finansieringsmæssige bane for landbrug.

Dato
Forretningsområder
Virksomhedsoverdragelser/M&A Moms og afgifter Skat, moms og afgifter

Momsfritaget virksomhedsoverdragelse: Ny afgørelse fra Landsskatteretten nuancerer praksis

En ny afgørelse fra Landsskatteretten slår fast, at der ikke skal afregnes moms, når en klinikejer sælger sin klinik til en kæde. Dermed når retten til en anden konklusion end en to år gammel afgørelse fra Skatterådet.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her