Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skat, moms og afgifter

Den ægteskabelige status kan have afgørende betydning for skatten

Det kan have helt afgørende betydning, om en skatteyder er gift eller ikke. Netop dét illustrerer en nylig afgørelse fra Landsskatteretten.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Momspligtig udlejning af ferielejlighed - ny praksis

Landsskatteretten har den 25. marts 2022 truffet afgørelse i SKM2022.264.LSR om momspligt ved udlejning af en ferielejlighed.

Dato
Forretningsområder
Fonde Skat, moms og afgifter

Fokus på fonde: Fordeling mellem flere uddelingsformål

Bestyrelsen i en fond har pligt til at foretage uddelinger til de formål, der er fastsat i vedtægten. Men hvordan skal uddelingerne fordeles, hvis der er flere uddelingsformål?

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces Skatterådgivning

Nyt lovforslag skal styrke myndighedernes mulighed for at inddrive gæld

Skatteministeriet vil udvide Gældsstyrelsens muligheder for at inddrive gæld hos danske skatteydere. Dét viser et nyt lovforslag, som blev præsenteret af regeringen den 17. januar 2023.

Dato
Forretningsområder
Fonde Skat, moms og afgifter

Fokus på Fonde: En fondsbestyrelse kan ikke dele ud til sig selv

Bestyrelsen i en fond skal uddele fondens midler i overensstemmelse med de uddelingsformål, der er beskrevet i fondens vedtægt. Læs mere, om rammerne for, hvad der kan og skal uddeles.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Leasing af biler – beskatningsgrundlaget af fri bil

Beskatningsgrundlaget af fri bil er under forandring og vil fra og med indkomståret 2024 udgøre 22,5 % af bilens værdi.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces Skatterådgivning

Nyt styresignal muliggør genoptagelse i tilfælde, hvor ulovlige aktionærlån er beskattet to gange

Ofte vil håndteringen af ulovlige aktionærlån omfattet af ligningslovens § 16 E give anledning til store udfordringer, da der er risiko for dobbeltbeskatning af aktionærlånet.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Generationsskifte Moms Skatterådgivning Omstrukturering

Skattemæssige fokuspunkter i det nye regeringsgrundlag for SVM-regeringen

Den nye SVM-regering har offentliggjort deres regeringsgrundlag. I dette er der flere elementer, der er af særlig interesse på det skatteretlige område. Vi giver dig her en opsummering af de skatteinitiativer, som den nye regering foreslår.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her