Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Hvornår er parkeringsbøder momspligtige? En ny dom afklarer

EU-domstolen har ved en dom afsagt den 20. januar 2022 udtalt, at parkeringsbøder til bilister, der overtræder de almindelige vilkår for benyttelsen af parkeringsanlæg, er momspligtige.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skat, moms og afgifter

Tvangsarvinger og tvangsarv: Sådan er reglerne

I Danmark har man vide rammer for at bestemme fordelingen af sin formue, når man dør. Visse arvinger er dog sikret en del af arven ved dødsfald. Det er de såkaldte tvangsarvinger - læs mere her.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces

Beskatning af kapitalejerlån – pas på med mellemregninger!

I skattereformen af 2012 blev der indført en bestemmelse, der angiver, at en fysisk person, der har kontrol over et selskab, og som tager et lån i selskabet, skal beskattes af lånet.

Dato
Forretningsområder
Skatteproces Skat, moms og afgifter

Skal der betales moms på overdragelse af skins i spillet Counter-Strike?

Der foretages flere og flere handler med digitale aktiver fra computerspil via Facebook-grupper til store summer penge. Men hvordan skal handlerne behandles skatte- og momsmæssigt?

Dato
Forretningsområder
Skatteproces Skat, moms og afgifter

Fri bil – over eller under 3 år på købstidspunktet

Fri bil er et frynsegode, som ofte anvendes som en del af aflønningen til en ansat fra en virksomhed. En ansat, der får løn, skal beskattes af den løn, der oppebæres.

Dato
Forretningsområder
Skatteproces Skat, moms og afgifter Bestyrelsesforhold

DILEMMA: Den skatteretlige vinkel på cybercrime

Virksomheder, som rammes af cybercrime, oplever ofte et ”dobbelt” tab. Udover et økonomisk tab, konstaterer mange virksomheder, at fradragsmulighederne for et tab er meget begrænsede.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces

Hvad er forskellen på selvangivelsesomvalg, omgørelse og skatteforbehold?

Begreberne selvangivelsesomvalg, omgørelse og skatteforbehold er alle reguleret i skatteforvaltningslovens §§ 28-30. Hver overskrift har sin bestemmelse.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter

Styrkelse af skattekontrollen – betaler det sig?

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har igangsat gennemgribende investeringer i skattekontrollen.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her