Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
International skatteret Skatterådgivning

Hvornår er udenlandsk arbejdskraft arbejdsudleje?

Hvornår er en ansat arbejdsudleje? I de fleste tilfælde er det ikke svært at afgøre, men især udenlandsk arbejdskraft kan befinde sig i en gråzone. I denne fjerde og sidste artikel i vores serie om udenlandsk arbejdskraft kan du læse, hvornår bestemmelserne om arbejdsudleje kan finde anvendelse.

Dato
Forretningsområde
International skatteret Skatterådgivning

Hvornår er udenlandsk arbejdskraft omfattet af reglerne om selvstændigt erhvervsdrivende?

Hvornår kan udenlandsk arbejdskraft kvalificeres som selvstændigt erhvervsdrivende? Generelt er det ikke vanskeligt at afgøre, men der kan opstå tvivl. I denne tredje artikel i vores serie om udenlandsk arbejdskraft kan du læse om de faktorer, der afgør, om en ansat er selvstændigt erhvervsdrivende.

Dato
Forretningsområde
International skatteret Skatterådgivning

Hvornår er udenlandsk arbejdskraft omfattet af lønmodtagerreglerne?

Hvornår kan udenlandsk arbejdskraft kvalificeres som en lønmodtager? Bliv klogere på de forhold, der taler for et lønmodtagerforhold, i denne anden artikel i vores serie om udenlandsk arbejdskraft.

Dato
Forretningsområde
International skatteret Skatterådgivning

Skatteretlig kvalificering af udenlandsk arbejdskraft

I en række brancher er udenlandsk arbejdskraft meget udbredt, og myndighederne fører i stigende grad kontrol med danske virksomheder, som anvender udenlandsk arbejdskraft. I denne artikel, som er den første i en serie på fire, kan du læse om den skatteretlige kvalificering af udenlandsk arbejdskraft.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Nyt udkast til cirkulære om værdiansættelse af fast ejendom ved arv og gave

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 udsteder regler om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. I forbindelse med den nye ejendomsvurderingslov påtænkes det at justere reglerne for værdiansættelse af fast ejendom ved arv og gave. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Genoptagelse af et indkomstår kræver nye oplysninger

Hvis ens selvangivne indkomst for et år er opgjort forkert, kan man anmode om at få indkomstansættelsen for det pågældende år genoptaget og tilrettet. Det kræver dog, at man fremlægger nye oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en indkomstændring. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Beskatning af realkreditlån – hvilke regler gælder?

Gratis e-bog: Få overblik over reglerne for beskatning af realkreditlån i vores praktisk orienterede håndbog for revisorer, bankansatte og øvrige rådgivere, som beskæftiger sig med den skattemæssige opgørelse af kursgevinster og tab på realkreditlån.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Skattestyrelsen udsender udkast til styresignal vedr. +/- 15 %-reglen

Overdragelse af fast ejendom ved arv eller gave kan som udgangspunkt ske til den seneste vurdering +/-15 % - men i tilfælde af særlige omstændigheder må man bruge handelsværdien. Den 5. maj udsendte Skattestyrelsen et udkast til et styresignal for at afgrænse ”særlige omstændigheder”. Læs mere her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her