Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning

Hovedaktionærnedslaget afskaffes – afståelser skal gennemføres inden 1. februar 2020

I december 2019 indgik regeringen og dens støttepartier en aftale, der bl.a. indebærer, at det såkaldte hovedaktionærnedslag afvikles med virkning for aktieafståelser, der sker 1. februar 2020 eller senere. Men hvad er hovedaktionærnedslaget, og hvornår kan det anvendes? Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Skat, moms og afgifter Skatterådgivning Skatteproces

Højesteret afgør sag om fradragsret for købsmoms - hvornår er en afgift fradragsberettiget?

D. 26. marts 2019 afsagde Højesteret dom i en sag om fradragsret for købsmoms. Afgørelsen understregede, at der ikke gives plads til subjektive betragtninger om for eksempel god og ond tro, når det skal vurderes, om der kan opnås fradrag for moms. Læs mere om afgørelsen her.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning Skatteproces

Hvad er kravene til ejendomsværdiskat mht. brug af privatbolig?

Som dansk skatteyder betaler man ejendomsværdiskat, hvis man ejer en ejendom til privat brug. Nye afgørelser viser dog, at man i visse tilfælde kan at undgå at betale ejendomsværdiskat, hvis man ikke kan bebo ejendommen, eller det er ulovligt at bebo den. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning Skatteproces

Dispositioner i selskaber kan udløse skat for alle – vær opmærksom på samarbejdsrelationer

Hvis der udloddes udbytte fra et selskab, tilfalder dette udbytte som udgangspunkt selskabets kapitalejerne ift. deres ejerandele. Dette princip gælder også i forbindelse med såkaldt ”maskeret udbytte” – og derfor bør man være opmærksom på, hvem man deltager i samarbejdsrelationer med. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning Skatteproces

Skattemæssigt underskud og utilsigtede akkorder – vær opmærksom på ny praksis

Gældseftergivelse kræver en aftale. 2 nyere afgørelser viser, at ændring af vilkårene for et lån kan sidestilles med en gældseftergivelse og utilsigtet udløse de samme skattemæssige konsekvenser som en akkord. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning

Kan en vedtægtsændring i et selskab give skattemæssige udfordringer?

Som kapitalejer i et selskab har du en række rettigheder, typisk økonomiske rettigheder og forvaltningsbeføjelser. Vedtægtsændringer i selskabet kan imidlertid have en så indgribende betydning, at man betragter samtlige kapitalandele som afståede og generhvervet med nye rettigheder. For fysiske personer vil en afståelse af kapitalandele dog kunne udløse skattemæssige konsekvenser, da disse beskattes af gevinst og tab. Få indblik i gældende regler og nyeste praksis.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning

Hvem bærer den skattemæssige risiko, hvis der er rod med kørebogen?

En nyere landsretsdom tager stilling til spørgsmålet om, hvem der skal bære den økonomiske risiko, hvis der er fejl i den indberettede skattefri kørselsgodtgørelse. Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at det er dig, der bærer den skattemæssige risiko, hvis der er rod med kørebogen – også i forhold til medarbejderen. Få indblik i afgørelsen og gældende regler.

Dato
Forretningsområde
Ejer- og selskabsrådgivning Skatterådgivning

Mulige skattemæssige konsekvenser ved frigørelse af kautionsforpligtelse

En nyere byretsdom viser, hvilke skattemæssige konsekvenser det kan få at frigøre sig af en kaution på lidt for kreativ vis. Få indblik i betydningen af dommen her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her