Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Bindende svar ændrer praksis om regreskrav ved indfrielse af kaution

Nyt bindende svar fra Skatterådet (SKM2021.116SR) bekræfter, at en konkret dom fra Vestre Landsret ikke har betydning for anskaffelsessummen på en regresfordring ved indfrielse af en kautionsforpligtelse. Dette ændrer i betydelig grad den praksis, som Vestre Landsret ellers fastlagde sidste år.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Skatterådet afklarer beskatning af repræsentationsgaver

Repræsentationsgaver har til formål at knytte gavemodtager (den ansatte) tættere til gavegiver (virksomheden). Gavemodtager skal imidlertid være opmærksom på, at repræsentationsgaver kan udløse både straffe- og skatteretlige konsekvenser. Sidstnævnte bekræfter et nyere svar fra Skatterådet.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Skattemæssige problemstillinger ved regeringens beslutning om udfasning af minkerhvervet

På nuværende tidspunkt er hverken størrelsen eller retningslinjerne for udmålingen af den fremtidige kompensation/erstatning relateret til udfasningen af minkerhvervet fastlagt. I denne klumme sætter vi fokus på de umiddelbare skattemæssige problemstillinger som tvangsaflivningen af minkene giver anledning til.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Landsretsdom tager stilling til beskatning af fri autocamper

Fri bil er blandt de mest udbredte frynsegoder i ansættelsesforhold – men forskelle i bilers karakter og type kan give anledning til spørgsmål om beskatning. Hvordan vil man f.eks. beskatte en autocamper, hvis den stilles til rådighed? Dét scenarie tog Vestre Landsret stilling til i foråret 2020.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Husker du at selvangive både gevinster og tab?

Det er almindelig kendt, at man bør selvangive sine nettoindtægter. Men husker du at selvangive både gevinster OG underskud/tab? Manglende selvangivelse kan medføre hårde konsekvenser - det viser en dom, som Vestre Landsret afsagde den 16. januar 2020. Læs mere her.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Rekonstruktion og anden insolvensretlig rådgivning Forsikring og erstatning Plan og miljø Ekspropriation

DAHL åbner ”Q&A-hotline” for minkavlere

Hundredvis af minkavlere er sat til tælling, som følge af de indgreb, Regeringen præsenterede i sidste uge. Bunken af ubesvarede spørgsmål bliver kun større og større. Vi åbner nu for en digital Q&A-hotline, hvor minkavlere kan få svar på spørgsmål relateret til ekspropriation, erstatning, økonomiske og skattemæssige konsekvenser heraf.

Dato
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Aftale om ret til tidlig pension = Lagerbeskatning af fast ejendom i selskaber

Regeringen har indgået aftale med DF, SF og Enhedslisten om ret til tidlig pension. Prisen er 3,5 mia. kr. Heraf skal 850 mio. kr. hentes fra lagerbeskatning af selskabers ejendomsavance. Aftaleteksten og en række spørgsmål fra Folketingets skatteudvalg angiver de overordnede rammer for denne nye beskatningsform. Få indblik heri.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning Skatteproces

Vennetjenester medfører risiko for beskatning hos fordelsmodtageren

I december 2018 fik Landsskatteretten mulighed for at tage stilling til en speciel sag om vennetjeneste. Kendelsen er en påmindelse om, at man skal være varsom med at gøre (for) store vennetjenester. Læs mere her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her