Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Skatteoptimering Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Skatteoptimering ved finansiering af virksomhed i krisetider

I krisetider kan der opstå behov for at tilføre likviditet til selskabet. Vær opmærksom på en række skattemæssige forhold og overvej at tilføre midler på et konvertibelt gældsbrev.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6

Fra 1. juli 2020 skal rådgivere, herunder advokater, revisorer – og alternativt skatteyderen selv - indberette oplysninger om grænseoverskridende ordninger. Indberetningspligten gælder for grænseoverskridende ordninger tilbage fra 25. juni 2018 og fremad. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

COVID-19: Hjælpepakke på vej til virksomhederne

Som en konsekvens af Coronavirus-krisen har regeringen netop vedtaget en hjælpepakke, der skal holde hånden under danske virksomheder i en økonomisk vanskelig situation. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning Skattedrevet omstrukturering

Generationsskifte til søskende, søskendebørn og søskendebørnebørn

I forbindelse med finansloven har regeringen tilbagerullet en afgiftsrabat fra 2016 vedr. generationsskifte. Til gengæld har man indført en ny afgiftskategori, der giver personer uden afkom mulighed for at gennemføre et generationsskifte på væsentligt bedre vilkår end tidligere. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning

Hovedaktionærnedslaget afskaffes – afståelser skal gennemføres inden 1. februar 2020

I december 2019 indgik regeringen og dens støttepartier en aftale, der bl.a. indebærer, at det såkaldte hovedaktionærnedslag afvikles med virkning for aktieafståelser, der sker 1. februar 2020 eller senere. Men hvad er hovedaktionærnedslaget, og hvornår kan det anvendes? Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Skat, moms og afgifter Skatterådgivning Skatteproces

Højesteret afgør sag om fradragsret for købsmoms - hvornår er en afgift fradragsberettiget?

D. 26. marts 2019 afsagde Højesteret dom i en sag om fradragsret for købsmoms. Afgørelsen understregede, at der ikke gives plads til subjektive betragtninger om for eksempel god og ond tro, når det skal vurderes, om der kan opnås fradrag for moms. Læs mere om afgørelsen her.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning Skatteproces

Hvad er kravene til ejendomsværdiskat mht. brug af privatbolig?

Som dansk skatteyder betaler man ejendomsværdiskat, hvis man ejer en ejendom til privat brug. Nye afgørelser viser dog, at man i visse tilfælde kan at undgå at betale ejendomsværdiskat, hvis man ikke kan bebo ejendommen, eller det er ulovligt at bebo den. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning Skatteproces

Dispositioner i selskaber kan udløse skat for alle – vær opmærksom på samarbejdsrelationer

Hvis der udloddes udbytte fra et selskab, tilfalder dette udbytte som udgangspunkt selskabets kapitalejerne ift. deres ejerandele. Dette princip gælder også i forbindelse med såkaldt ”maskeret udbytte” – og derfor bør man være opmærksom på, hvem man deltager i samarbejdsrelationer med. Læs mere her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her