Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Omstrukturering Skatterådgivning

Praksisændring: Mulighed for genoptagelse af tinglysningsafgift betalt ved omdannelser, fusion, spaltning eller ved tilførsel af aktiver

Ansøgning om ekstraordinær genoptagelse skal indsendes senest 5. juli 2023.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Skatteproces

Højesteret præciserer transparensprincippets betydning for beskatning af kursgevinster

Gældseftergivelse til et kommanditselskab udløser skattepligtig kursgevinst til kommanditisterne, selv om kommanditisterne har indbetalt deres fulde resthæftelse til kommanditselskabet.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Skatteproces

Den juridiske vejledning – hvornår kan du støtte ret på den?

Højesteret har i ny dom fra marts 2023 taget stilling til, om tre kommanditister i et kommanditselskab ikke var forpligtet til at betale skat af en kursgevinst.

Dato
Forretningsområder
Generationsskifte International Skat Skatterådgivning Skatteproces

Selvanmeldelse til Skattestyrelsen: Disse overvejelser bør du gøre dig

Det kan være en god idé at selvanmelde til Skattestyrelsen – dvs. frivilligt tilstå skatteunddragelse. Men hvornår skal man gøre det, hvad er straffen, og hvad kan formilde den?

Dato
Forretningsområde
Skatterådgivning

DAHL opruster skatteafdelingen med tre nye specialistadvokater

Tre stærke profiler er indtrådt i DAHLs skatteafdeling. Malene Britt Hansen, Maria Hygum Fleischer og Jan Børjesson er specialistadvokater med stor erfaring inden for skatteområdet.

Dato
Forretningsområder
Fonde Private Client Skatterådgivning

Fokus på Fonde: Ny afgørelse om fritagelse for boafgift for fonde

Kan en fond fritages for at betale boafgift af en modtaget arv, hvis dens uddelingsformål er almennyttigt, men dens driftsformål ikke er det? Dét afgør en ny sag fra Landsskatteretten.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces Skatterådgivning

Nyt lovforslag skal styrke myndighedernes mulighed for at inddrive gæld

Skatteministeriet vil udvide Gældsstyrelsens muligheder for at inddrive gæld hos danske skatteydere. Dét viser et nyt lovforslag, som blev præsenteret af regeringen den 17. januar 2023.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning International Skat

Højesteretsdom i ”beneficial owner”-sagerne: Klar opfordring til lovgiver

Højesteret afsagde den 9. januar 2023 dom i de første to sager i ”beneficial owner”-sagskomplekset. Sagskomplekset startede tilbage i 2008 og omhandler store kildeskattekrav.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her