Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Rådgivningsområde
Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Skattemæssige problemstillinger ved regeringens beslutning om udfasning af minkerhvervet

På nuværende tidspunkt er hverken størrelsen eller retningslinjerne for udmålingen af den fremtidige kompensation/erstatning relateret til udfasningen af minkerhvervet fastlagt. I denne klumme sætter vi fokus på de umiddelbare skattemæssige problemstillinger som tvangsaflivningen af minkene giver anledning til.

Dato
Rådgivningsområde
Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Landsretsdom tager stilling til beskatning af fri autocamper

Fri bil er blandt de mest udbredte frynsegoder i ansættelsesforhold – men forskelle i bilers karakter og type kan give anledning til spørgsmål om beskatning. Hvordan vil man f.eks. beskatte en autocamper, hvis den stilles til rådighed? Dét scenarie tog Vestre Landsret stilling til i foråret 2020.

Dato
Rådgivningsområde
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Husker du at selvangive både gevinster og tab?

Det er almindelig kendt, at man bør selvangive sine nettoindtægter. Men husker du at selvangive både gevinster OG underskud/tab? Manglende selvangivelse kan medføre hårde konsekvenser - det viser en dom, som Vestre Landsret afsagde den 16. januar 2020. Læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Skatterådgivning Rekonstruktion og anden insolvensretlig rådgivning Forsikring og erstatning Plan og miljø Ekspropriation

DAHL åbner ”Q&A-hotline” for minkavlere

Hundredvis af minkavlere er sat til tælling, som følge af de indgreb, Regeringen præsenterede i sidste uge. Bunken af ubesvarede spørgsmål bliver kun større og større. Vi åbner nu for en digital Q&A-hotline, hvor minkavlere kan få svar på spørgsmål relateret til ekspropriation, erstatning, økonomiske og skattemæssige konsekvenser heraf.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Aftale om ret til tidlig pension = Lagerbeskatning af fast ejendom i selskaber

Regeringen har indgået aftale med DF, SF og Enhedslisten om ret til tidlig pension. Prisen er 3,5 mia. kr. Heraf skal 850 mio. kr. hentes fra lagerbeskatning af selskabers ejendomsavance. Aftaleteksten og en række spørgsmål fra Folketingets skatteudvalg angiver de overordnede rammer for denne nye beskatningsform. Få indblik heri.

Dato
Rådgivningsområde
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning Skatteproces

Vennetjenester medfører risiko for beskatning hos fordelsmodtageren

I december 2018 fik Landsskatteretten mulighed for at tage stilling til en speciel sag om vennetjeneste. Kendelsen er en påmindelse om, at man skal være varsom med at gøre (for) store vennetjenester. Læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Corporate Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Ny regel om begrænset skattepligt af aktieavance i Tyskland

I Danmark gælder et princip om skattefrihed for avancer ved salg af aktier, hvis selskabet, hvori der sælges aktier, er ejet af udenlandske kapitalejere. Fysiske personer, som bor i udlandet, eller selskaber med hjemsted i udlandet kan derfor sælge kapitalandele i danske selskaber, uden at de bliver skattepligtige til Danmark. Indtil for nylig gjaldt et tilsvarende princip i Tyskland, men den 1. januar 2019 trådte en lovændring i kraft, og den fortjener opmærksomhed. Bliv klogere på lovændringen her.

Dato
Rådgivningsområde
Skatterådgivning Skatteoptimering Skat, moms og afgifter

Afklaring om afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.

Mange har gisnet om, hvordan afskaffelsen af forældrekøb i virksomhedsordningen ville ende. Nu er forslaget sendt i høring. Modsat forventningen skal forældrekøb ikke udgå af virksomhedsordningen, i stedet er der valgt en behersket løsning med ændring af kapitalafkastgrundlaget og rentekorrektion.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her