Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces Skatterådgivning

Hvad er passiv kapitalanbringelse skatteretligt?

I skattelovgivningen er der regler, der forudsætter, at det selskab, man skal håndtere noget i relation til, ikke må have karakter af passiv kapitalanbringelse i overvejende grad.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Skatteproces Skat, moms og afgifter

Udbetaling af skattekredit – hvornår?

Landsskatteretten har i tre nyere sager truffet afgørelse om, hvorvidt udgifter til digitale handelsplatforme kunne anses for omfattet af reglerne om udbetaling af skattekredit. Vi giver et indblik i reglerne om skattekredit og Landsskatterettens praksis på området.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Opret ægtepagt og spar skat for dine arvinger

Regler i dødsboskatteloven kombineret med ægtefællelovgivningen giver mulighed for, at man kan opnå et skattefritaget dødsbo og dermed øge arven til sine arvinger. Læs med her!

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Overdragelse ved succession: Værdinedslag

Når man skal overdrage et aktiv med succession, kan køber kompenseres på to måder med hhv. værdinedslag eller passivpost. Vi dykker ned i, hvordan man optimerer kompensationsmuligheden.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Overdragelse ved succession: Passivpost

Når man skal overdrage et aktiv med succession, kan køber kompenseres på to måder med hhv. værdinedslag eller passivpost. Vi dykker ned i, hvordan man optimerer kompensationsmuligheden.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning

Køb eller arv?

Der er store skattemæssige forskelle på, om en arving arver et aktiv, der skal indgå i en virksomhedsordning, eller køber det og arver provenuet. Læs med og bliv klogere på forskellene.

Dato
Forretningsområder
Private Client Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Udtagelsesret og udløsningsret – hvad er det?

Når et dødsbo skiftes, og arvingerne skal fordele arven, er der principielt to forskellige spørgsmål, der skal besvares. Men hvem har hvilke rettigheder, og hvad siger reglerne?

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces Skatterådgivning

Ny dom om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser – praksisændring?

Vestre Landsret har i en ny dom, gengivet i SKM2022.53.VLR, underkendt Skats synspunkt om, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt i en konkret sag.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her