Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Skat, moms og afgifter

Kan brugtvognsforhandlere anvende brugtmomsordningen på køretøjer erhvervet af forsikringsselskaber?

Den 29. april 2019 afsagde Højesteret dom i en sag om, hvorvidt en autogenindvindingsvirksomhed (brugtvognsforhandler) opfyldte betingelserne for at anvende brugtmomsordningen. Med denne afgørelse slås praksis fast. Læs mere her, og bliv klogere på anvendelsesområdet for brugtmomsordningen.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Ændring af momsloven kan gøre det dyrt at udleje ejendomme

I november 2019 blev en ændring af momsloven vedtaget, og den kan få betydning for ejendomsmarkedet – især for virksomheder, der opfører ejendomme mhp. salg, men som ender med at udleje dem i stedet. Læs mere om lovændringen her.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter Moms og afgifter Entreprise

EU-Domstolen afgør sag om moms på byggegrunde – et nyt styre-signal er på vej

Den 4. september 2019 afsagde EU-Domstolen dom i den såkaldte KPC-sag. Dommen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der skal afregnes moms ved salg af en gammel bygning med tilhørende grund, når køber har til hensigt at rive bygningen ned efter overdragelsen. Læs mere om dommen her.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Skat, moms og afgifter Skatterådgivning Skatteproces

Højesteret afgør sag om fradragsret for købsmoms - hvornår er en afgift fradragsberettiget?

D. 26. marts 2019 afsagde Højesteret dom i en sag om fradragsret for købsmoms. Afgørelsen understregede, at der ikke gives plads til subjektive betragtninger om for eksempel god og ond tro, når det skal vurderes, om der kan opnås fradrag for moms. Læs mere om afgørelsen her.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter

Hvordan fastsætter man momsgrundlaget ved en byttehandel?

Det kan være vanskeligt at fastlægge momsgrundlaget – især i forbindelse med byttehandler. I april afsagde Skatterådet et bindende svar, som netop tog sigte på fastsættelse af momsgrundlag ved byttehandler. Bliv klogere på Skatterådets afgørelse her.

Dato
Forretningsområde
Ejendomsvurderinger Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate) Moms og afgifter

Lempet praksis for momsfrit salg af udlejningsejendomme

Skattemyndighederne har hidtil stillet strenge krav til dokumentationen for, at udlejningsejendomme er opført med hensigt om momsfri udlejning frem for hensigt om salg. Dette har skabt væsentlig usikkerhed på området til ulempe for virksomhederne. Med to relativt nye kendelser skaber Landsskatteretten imidlertid større klarhed i forhold til, hvornår en nyopført udlejningsejendom kan sælges momsfrit.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter

Nyt om den momsmæssige behandling af vouchere

EU-Kommissionen har vedtaget nye regler for håndtering af moms på vouchere, der i daglig tale oftest omtales som gavekort og værdikuponer. Reglerne ensretter behandlingen af moms på vouchere inden for EU. Ændringerne vil i mange tilfælde medføre behov for tilpasning af virksomheders IT-systemer og ændrede forretningsgange. Få indblik i de nye regler, som træder i kraft den 1. juli 2019.

Dato
Forretningsområde
Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate) Moms og afgifter

Byggegrunde - dansk momspraksis atter under pres

Er der momspligt ved salg af gamle bygninger med tilhørende grund, når køber ønsker at nedrive bygningerne efter overdragelsen? Vestre Landsret har i KPC-sagen anmodet EU-domstolen om at tage stilling til dette spørgsmål. Generaladvokaten har i sit forslag til afgørelse svaret nej, og dermed underkender han hidtidig dansk momspraksis.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her