Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter

Udlejning af fast ejendom: Hvornår er ”ekstraydelser” momspligtige?

Når fast ejendom udlejes, følger andre ydelser ofte med, f.eks. udlejning af garage- og parkeringsplads, vaskerifaciliteter eller andre ydelser, som udlejeren tilbyder. Spørgsmålet er, hvordan den enkelte ”ekstraydelse” skal vurderes - er den er momspligtig eller ej? Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Skat, moms og afgifter

COVID-19: Ny hjælpepakke på vej til små og mellemstore virksomheder

Ny hjælpepakke skal forbedre likviditeten for de små og mellemstore virksomheder og dermed hjælpe dem igennem de udfordringer, som den nuværende sundhedskrise medfører. Pakken omfatter momskredit for små og mellemstore virksomheder og udskydelse af B-skatterater for selvstændigt erhvervsdrivende.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

COVID-19: Hjælpepakke på vej til virksomhederne

Som en konsekvens af Coronavirus-krisen har regeringen netop vedtaget en hjælpepakke, der skal holde hånden under danske virksomheder i en økonomisk vanskelig situation. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Skat, moms og afgifter

Kan brugtvognsforhandlere anvende brugtmomsordningen på køretøjer erhvervet af forsikringsselskaber?

Den 29. april 2019 afsagde Højesteret dom i en sag om, hvorvidt en autogenindvindingsvirksomhed (brugtvognsforhandler) opfyldte betingelserne for at anvende brugtmomsordningen. Med denne afgørelse slås praksis fast. Læs mere her, og bliv klogere på anvendelsesområdet for brugtmomsordningen.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Ændring af momsloven kan gøre det dyrt at udleje ejendomme

I november 2019 blev en ændring af momsloven vedtaget, og den kan få betydning for ejendomsmarkedet – især for virksomheder, der opfører ejendomme mhp. salg, men som ender med at udleje dem i stedet. Læs mere om lovændringen her.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter Moms og afgifter Entreprise

EU-Domstolen afgør sag om moms på byggegrunde – et nyt styre-signal er på vej

Den 4. september 2019 afsagde EU-Domstolen dom i den såkaldte KPC-sag. Dommen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der skal afregnes moms ved salg af en gammel bygning med tilhørende grund, når køber har til hensigt at rive bygningen ned efter overdragelsen. Læs mere om dommen her.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Skat, moms og afgifter Skatterådgivning Skatteproces

Højesteret afgør sag om fradragsret for købsmoms - hvornår er en afgift fradragsberettiget?

D. 26. marts 2019 afsagde Højesteret dom i en sag om fradragsret for købsmoms. Afgørelsen understregede, at der ikke gives plads til subjektive betragtninger om for eksempel god og ond tro, når det skal vurderes, om der kan opnås fradrag for moms. Læs mere om afgørelsen her.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter

Hvordan fastsætter man momsgrundlaget ved en byttehandel?

Det kan være vanskeligt at fastlægge momsgrundlaget – især i forbindelse med byttehandler. I april afsagde Skatterådet et bindende svar, som netop tog sigte på fastsættelse af momsgrundlag ved byttehandler. Bliv klogere på Skatterådets afgørelse her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her