Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Grøn omstilling Moms og afgifter

Nyt lovforslag skal fremme grøn omstilling af danskernes varmeforbrug

Et nyt lovforslag – L90 – 2020-21 – varsler lempelser af afgiften på grøn energi. Lovforslaget har til formål at understøtte den grønne omstilling af danskernes varmeforbrug; det bliver dyrere at varme op med fossile kilder og billigere at varme op med grøn el. Læs mere om lovforslaget her.

Dato
Forretningsområder
Virksomhedsoverdragelser/M&A Moms og afgifter Skat, moms og afgifter

Momsfritaget virksomhedsoverdragelse: Ny afgørelse fra Landsskatteretten nuancerer praksis

En ny afgørelse fra Landsskatteretten slår fast, at der ikke skal afregnes moms, når en klinikejer sælger sin klinik til en kæde. Dermed når retten til en anden konklusion end en to år gammel afgørelse fra Skatterådet.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter

Momssvig: Ny dom vidner om høje krav til at opnå momsfradrag

Som erhvervsdrivende skal man udvise agtpågivenhed, hvis man vil være sikker på at opnå momsfradrag for varer og ydelser, man køber af sine leverandører m.v. En ny dom viser, at kravene til de undersøgelser, virksomheder skal gennemføre for at opnå momsfradrag, er ganske høje. Læs mere her.

Dato
Forretningsområder
Moms og afgifter Energi og forsyning Grøn omstilling

Klimaaftalen og klimalovens betydning på afgiftsområdet

Klimaloven med fastsættelse af juridisk bindende klimamål kom på plads kort inden sommerferien. Når de danske klimamål skal realiseres, forventes der en markant stigning af tiltag på afgiftsområdet, som de danske virksomheder med aktiviteter inden for energi og forsyning skal forholde sig til. Bliv klogere på den nye klimalov og de kommende afgiftsmæssige tiltag.

Dato
Forretningsområder
Moms og afgifter E-sport

E-sport får det blå stempel af Skatterådet – og fritages for moms

En ny afgørelse fra Skatterådet slår fast, at E-sport i momsmæssig henseende udgør en sportsgren på linje med eksempelvis håndbold, gymnastik og andre foreningsaktiviteter. Af samme årsag skal E-sport fritages for moms – læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter

Nyt lovforslag vil modernisere momsregler for handel i EU

Folketinget har fremsat et nyt lovforslag (L 137), der lægger op til at vedtage ændringer i momslovgivningen. Ændringerne skal bl.a. styrke danske virksomheders konkurrenceforhold og give Skatteforvaltningen beføjelse til at pålægge virksomheder at benytte digitale salgsregistreringssystemer. Læs mere her.

Dato
Forretningsområder
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse Moms og afgifter

Sort arbejde er strafbart - og har også civilretlige konsekvenser

Langt de fleste er klar over, at sort arbejde er ulovligt og kan føre til strafansvar for de involverede. Men sort arbejde har også en række civilretlige konsekvenser, f.eks. når der opstår uenighed om betaling. Læs mere her.

Dato
Forretningsområder
Moms og afgifter Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

COVID-19: Økonomisk hjælpepakke udskyder skat og moms

Som en konsekvens af coronavirus-krisen har regeringen vedtaget en hjælpepakke, der skal holde hånden under danske virksomheder i en økonomisk vanskelig situation. Læs mere her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her