Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Omstrukturering Skatterådgivning

Praksisændring: Mulighed for genoptagelse af tinglysningsafgift betalt ved omdannelser, fusion, spaltning eller ved tilførsel af aktiver

Ansøgning om ekstraordinær genoptagelse skal indsendes senest 5. juli 2023.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Generationsskifte Moms Skatterådgivning Omstrukturering

Skattemæssige fokuspunkter i det nye regeringsgrundlag for SVM-regeringen

Den nye SVM-regering har offentliggjort deres regeringsgrundlag. I dette er der flere elementer, der er af særlig interesse på det skatteretlige område. Vi giver dig her en opsummering af de skatteinitiativer, som den nye regering foreslår.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Omstrukturering

Generationsskifte til søskende, søskendebørn og søskendebørnebørn

I forbindelse med finansloven har regeringen tilbagerullet en afgiftsrabat fra 2016 vedr. generationsskifte. Til gengæld har man indført en ny afgiftskategori, der giver personer uden afkom mulighed for at gennemføre et generationsskifte på væsentligt bedre vilkår end tidligere. Læs mere her.

Dato
Forretningsområder
Konkursbehandling Generationsskifte Skatterådgivning Omstrukturering

Betingelser for generationsskifte med nedsat bo- og gaveafgift og arbejdsindsatsens beskaffenhed

Nedsat bo- og gaveafgift i forbindelse med generationsskifter til nærtstående og kravet til aktiv deltagelse i driften og arbejdsindsatsens beskaffenhed har givet anledning til fortolknings- og forståelsesudfordringer. Vi ser i dette indlæg nærmere på fortolkningen af arbejdsindsatsens beskaffenhed i relation til generationsskifte til nedsat gaveafgift i landbruget.

Dato
Forretningsområder
Generationsskifte Omstrukturering

Goodwill-værdien er steget med en ændret kapitalafkastsats

Skattestyrelsen har den 6. august 2018 offentliggjort, at kapitalafkastsatsen for hele indkomståret 2018 til 0 %, og at rentekorrektionssatsen er 3 % for hele indkomståret 2018. De beregnede goodwill-værdier bliver derfor nu højere end de var inden offentliggørelsen af den nye kapitalafkastsats. Dette er væsentligt at have for øje ved overdragelser, hvor goodwill-cirkulæret bruges, og særligt hvis goodwillværdien er beregnet efter de gamle satser ved en transaktion efter den 6. august 2018.

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her