Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Skatteproces

Højesteret præciserer transparensprincippets betydning for beskatning af kursgevinster

Gældseftergivelse til et kommanditselskab udløser skattepligtig kursgevinst til kommanditisterne, selv om kommanditisterne har indbetalt deres fulde resthæftelse til kommanditselskabet.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Skatteproces

Den juridiske vejledning – hvornår kan du støtte ret på den?

Højesteret har i ny dom fra marts 2023 taget stilling til, om tre kommanditister i et kommanditselskab ikke var forpligtet til at betale skat af en kursgevinst.

Dato
Forretningsområder
Generationsskifte International Skat Skatterådgivning Skatteproces

Selvanmeldelse til Skattestyrelsen: Disse overvejelser bør du gøre dig

Det kan være en god idé at selvanmelde til Skattestyrelsen – dvs. frivilligt tilstå skatteunddragelse. Men hvornår skal man gøre det, hvad er straffen, og hvad kan formilde den?

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces Skatterådgivning

Nyt lovforslag skal styrke myndighedernes mulighed for at inddrive gæld

Skatteministeriet vil udvide Gældsstyrelsens muligheder for at inddrive gæld hos danske skatteydere. Dét viser et nyt lovforslag, som blev præsenteret af regeringen den 17. januar 2023.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces Skatterådgivning

Nyt styresignal muliggør genoptagelse i tilfælde, hvor ulovlige aktionærlån er beskattet to gange

Ofte vil håndteringen af ulovlige aktionærlån omfattet af ligningslovens § 16 E give anledning til store udfordringer, da der er risiko for dobbeltbeskatning af aktionærlånet.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Skatteproces Moms

Har du modtaget et brev fra Gældsstyrelsens pantefoged om en udlægsforretning?

Hvis du har gæld til det offentlige, som ikke er betalt, kan Gældsstyrelsen foretage udlæg i dine aktiver som sikkerhed for gælden. Læs mere om processen og dine muligheder her.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces

Grov uagtsomhed – pas på!

Når man skal vurdere, hvordan folk agerer - både i forhold til skatteretlige forhold og til livet i øvrigt - opdeler man forholdene i fire kategorier.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces

Beskatning af aktionærlån - fordring på tidligere ægtefælle

I den foreliggende praksis om beskatning af aktionærlån er der efterhånden rigtig mange afgørelser om forskellige problemstillinger ved kapitalejerlån.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her