Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Rådgivningsområde
Skat, moms og afgifter Skatterådgivning Skatteproces

Vennetjenester medfører risiko for beskatning hos fordelsmodtageren

I december 2018 fik Landsskatteretten mulighed for at tage stilling til en speciel sag om vennetjeneste. Kendelsen er en påmindelse om, at man skal være varsom med at gøre (for) store vennetjenester. Læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Skat, moms og afgifter Skatteproces

Hvornår kan man støtte ret på administrativ praksis?

Alle borgere ønsker at blive behandlet ens – ikke mindst på det skatteretlige område. Men hvornår kan man støtte ret på en administrativ praksis? Denne klumme behandler emnet ud fra et skatteretligt perspektiv. Bliv klogere på hvornår og hvorfor administrativ praksis er relevant.

Dato
Rådgivningsområde
Skatteproces Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Salg af selskab: Hvordan håndteres forbeholdt udbytte skattemæssigt?

Hvordan må forbeholdt udbytte i forbindelse med salg af et selskab forventes at blive håndteret skattemæssigt? Dét kaster en nyligt afsagt højesteretsdom lys over. Læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Moms og afgifter Skat, moms og afgifter Skatterådgivning Skatteproces

Højesteret afgør sag om fradragsret for købsmoms - hvornår er en afgift fradragsberettiget?

D. 26. marts 2019 afsagde Højesteret dom i en sag om fradragsret for købsmoms. Afgørelsen understregede, at der ikke gives plads til subjektive betragtninger om for eksempel god og ond tro, når det skal vurderes, om der kan opnås fradrag for moms. Læs mere om afgørelsen her.

Dato
Rådgivningsområde
Skatterådgivning Skatteproces

Hvad er kravene til ejendomsværdiskat mht. brug af privatbolig?

Som dansk skatteyder betaler man ejendomsværdiskat, hvis man ejer en ejendom til privat brug. Nye afgørelser viser dog, at man i visse tilfælde kan at undgå at betale ejendomsværdiskat, hvis man ikke kan bebo ejendommen, eller det er ulovligt at bebo den. Læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Skatterådgivning Skatteproces

Dispositioner i selskaber kan udløse skat for alle – vær opmærksom på samarbejdsrelationer

Hvis der udloddes udbytte fra et selskab, tilfalder dette udbytte som udgangspunkt selskabets kapitalejerne ift. deres ejerandele. Dette princip gælder også i forbindelse med såkaldt ”maskeret udbytte” – og derfor bør man være opmærksom på, hvem man deltager i samarbejdsrelationer med. Læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Ejer- og selskabsrådgivning Skatteproces

Ny finanslov afskaffer mulighed for stor skatterabat ved salg af ”gamle” kapitalandele

Den 1. februar 2020 afskaffes muligheden for at opnå en skatterabat på op til 25 % i forbindelse med salg af ”gamle” kapitalandele. Det har forligspartierne bag finansloven aftalt. Her kan du blive klogere på, hvad reglerne har foreskrevet indtil nu, og hvordan man aldersbestemmer kapitalandele.

Dato
Rådgivningsområde
Generationsskifte Skatteproces

Tilbagerulning af gave- og boafgiftsrabat afskaffer gunstig generationsskiftemulighed

I 2017 indførte den tidligere regering en stepvis plan for at reducere bo- og gaveafgift ved generationsskifte af reelle erhvervsvirksomheder. I november i år fremsatte den nuværende skatteminister et lovforslag, der tilbageruller denne afgiftsrabat. Læs mere om tilbagerulningens konsekvenser her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her