Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces

Fikseret leje: Andelsboligforeninger og anpartsselskaber

Ejer du fast ejendom gennem et anpartsselskab eller en andelsboligforening? Ejerskabet til en bolig, hvor der er flere ejere, kan reguleres i en andelsboligforening.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces Skatterådgivning

Står du over for en skattestraffesag?

Skattestyrelsens øgede kontrol har medført en stigning i antallet af skattestraffesager. Stadig flere skatteydere bliver pålagt hårde straffe, som kan indebære fængselsstraf og bøder.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces

Udkast til nyt styresignal om særlige omstændigheder

Overdragelse af fast ejendom imellem gaveafgiftspligtige personer og ved arveudlæg skal værdiansættes. Fra 1982 har der eksisteret et værdiansættelsescirkulære, der blev ændret i 2021.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces Skatterådgivning

Hvad er passiv kapitalanbringelse skatteretligt?

I skattelovgivningen er der regler, der forudsætter, at det selskab, man skal håndtere noget i relation til, ikke må have karakter af passiv kapitalanbringelse i overvejende grad.

Dato
Forretningsområder
Skatterådgivning Skatteproces Skat, moms og afgifter

Udbetaling af skattekredit – hvornår?

Landsskatteretten har i tre nyere sager truffet afgørelse om, hvorvidt udgifter til digitale handelsplatforme kunne anses for omfattet af reglerne om udbetaling af skattekredit. Vi giver et indblik i reglerne om skattekredit og Landsskatterettens praksis på området.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces

At stille midler til rådighed kan også være et kapitalejerlån

Tilbage i 2012 blev der i ligningslovens §16E indført hjemmel til at beskatte kapitalejerlån. Dette gælder for lån til fysiske personer, der kontrollerer det selskab, hvori lånet tages.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces Skatterådgivning

Ny dom om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser – praksisændring?

Vestre Landsret har i en ny dom, gengivet i SKM2022.53.VLR, underkendt Skats synspunkt om, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt i en konkret sag.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces

Beskatning af kapitalejerlån – pas på med mellemregninger!

I skattereformen af 2012 blev der indført en bestemmelse, der angiver, at en fysisk person, der har kontrol over et selskab, og som tager et lån i selskabet, skal beskattes af lånet.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her