Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Retssager Konkurs

Tilbageholdsret i aktiver forud for en allerede bestående panteret

En nyere dom fra Højesteret afsagt i februar 2019 har ”på ny” taget stilling til spørgsmålet, om der kan udøves tilbageholdsret i aktiver forud for en allerede bestående panteret, og i givet fald hvad der skal til. Få et indblik i den konkrete problemstilling.

Dato
Forretningsområde
Retssager

Mulighed for at få ankesager afvist

Husk at der er mulighed for at få ankesager afvist, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten jf. retsplejelovens § 368a. DAHL er fornyeligt lykkedes med at få afvist en ankesag, og netop denne afgørelse illustrerer, at bestemmelsen finder anvendelse på alle typer af udsigtsløse anker.

Dato
Forretningsområder
Voldgiftssager Retssager Forsikrings- og erstatningsret Entrepriseret

Ny kendelse sætter fokus på betydningen af voldgiftsklausuler

Retten i Viborg har for nyligt afsagt en interessant kendelse omhandlende de almindelige domstoles saglige kompetence. Kendelsen er med til at understrege, at voldgiftsklausuler også kan have betydning, når der rejses direkte krav, og det er derfor vigtigt at få afklaret, hvad der er aftalt mellem en kontraktpart og dennes underleverandører, forinden der rejses direkte krav. Få indblik i den konkrete sag.

Dato
Forretningsområder
Retssager IP/Immaterialret

Højesteret har truffet ny afgørelse i sag om sagsomkostninger

Højesteret har den 15. januar 2018 afsagt dom vedrørende sagsomkostninger, hvor sagen drejede sig om, hvorvidt en rekvirent havde krav på hel eller delvis dækning af udgifter til en bankgaranti på 10 mio. kr., der var stillet som sikkerhed i forbindelse med et fogedforbud i 2008.

Dato
Forretningsområder
Retssager Bestyrelsesarbejde Børs og kapitalmarkeder Bank og finansiering

Frifindelse af Amagerbankens bestyrelse

DAHL Advokatfirmas klient er frifundet for erstatningsansvar over for Finansiel Stabilitet.

Dato
Forretningsområder
Voldgiftssager Retssager

Voldgiftskendelse var gyldig og kunne ikke efterprøves

Domstolene er som et helt klart udgangspunkt afskåret fra at efterprøve en voldgiftskendelse.

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her