Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

Entreprenørens mulighed for godtgørelse ved spildtid

Når der opstår spildtid i forbindelse med et byggeprojekt, har entreprenøren i udgangspunktet mulighed for at kræve og få godtgørelse for spildtiden, men det sker ikke altid i praksis. Bliv klogere på entreprenørens muligheder for godtgørelse her.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

Undgå dyre voldgiftssager

Der kan være væsentlige omkostninger forbundet med at indbringe en voldgiftssag for Voldgiftsnævnet. Allerede når en sag anlægges, skal der stilles sikkerhed for voldgiftssagens omkostninger. Bliv klogere på de samlede sagsomkostninger her.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

Hvad er ”offergrænsen”?

Hvis en entreprenør har udført sit arbejde mangelfuldt, har entreprenøren pligt til at foretage afhjælpning for egen regning. I særlige tilfælde kan entreprenørens afhjælpningspligt imidlertid bortfalde. Bliv klogere på den såkaldte "offergrænse" her.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

Regler for mangelansvar ændret

AB 18, der trådte i kraft sidste år, indeholder en række nye bestemmelser om mangelansvarets ophør. Læs her om de vigtigste regelændringer set i forhold til det ”gamle” aftalesæt – AB 92.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

Regnefejl i tilbud – hvem bærer risikoen?

Det følger af princippet i aftalelovens § 32, stk. 1, at man som entreprenør ikke kan støtte ret på et tilbud med regnefejl, hvis man er i ond tro. Men hvornår handler entreprenøren i ond tro, og hvem skal i så fald bære tabet, hvis leverandøren ikke er bundet af sit tilbud, og begge parter har handlet uagtsomt? DAHL giver her et indblik i problemstillingen og gældende retspraksis.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

Ny afklarende kendelse i MgO-sagerne

Den 30. april 2019 blev der afsagt en principiel, men nok ikke uventet kendelse vedrørende MgO- problematikken. Voldgiftsretten fastslog, at entreprenører kunne anvende MgO-plader uden nødvendigvis at blive draget til ansvar.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

E-bog til download: Nye aftalevilkår til byggeriets parter

Byggeriets efterhånden længe benyttede standardvilkår er afløst af opdaterede betingelser. Efter udkast, høringsperiode og udgivelse af betænkning er AB 18, ABT 18 og ABR 18 taget i brug af byggeriets parter i januar 2019. På overfladen ligner vilkårene sig selv, men der er både nye tiltag, præciseringer og nuancer, der giver god anledning til at give håndteringen af området et serviceeftersyn. I vores e-bog, som du frit kan downloade, sætter vi fokus på de væsentligste ændringer.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

ABT 18 – Nye regler for totalentreprise

Totalentreprise er en ofte brugt entrepriseform i Danmark. I form af ABT 18 har vi fået en revision af den tidligere ABT 93. DAHLs entrepriseteam har gennemgået revisionen, og som led i vores artikelserie om de nye vilkår for byggeriets parter får du indblik i de væsentlige ændringer i ABT 18.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her