Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

Ny afklarende kendelse i MgO-sagerne

Den 30. april 2019 blev der afsagt en principiel, men nok ikke uventet kendelse vedrørende MgO- problematikken. Voldgiftsretten fastslog, at entreprenører kunne anvende MgO-plader uden nødvendigvis at blive draget til ansvar.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

E-bog til download: Nye aftalevilkår til byggeriets parter

Byggeriets efterhånden længe benyttede standardvilkår er afløst af opdaterede betingelser. Efter udkast, høringsperiode og udgivelse af betænkning er AB 18, ABT 18 og ABR 18 taget i brug af byggeriets parter i januar 2019. På overfladen ligner vilkårene sig selv, men der er både nye tiltag, præciseringer og nuancer, der giver god anledning til at give håndteringen af området et serviceeftersyn. I vores e-bog, som du frit kan downloade, sætter vi fokus på de væsentligste ændringer.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

ABT 18 – Nye regler for totalentreprise

Totalentreprise er en ofte brugt entrepriseform i Danmark. I form af ABT 18 har vi fået en revision af den tidligere ABT 93. DAHLs entrepriseteam har gennemgået revisionen, og som led i vores artikelserie om de nye vilkår for byggeriets parter får du indblik i de væsentlige ændringer i ABT 18.

Dato
Forretningsområder
Erhvervs- og boliglejeret Fast ejendom Entrepriseret

Undgå at spænde ben for dine ejendomsinvesteringer og afkastet heraf

Risikostyring og optimering af afkast er stadig vigtigt for ejendomsselskaberne, selvom markedet for ejendomme fortsat tegner gunstigt.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

ABR 18 – Reviderede regler for rådgiveraftaler

Med ABR 18 har vi fået en revision af den tidligere ABR 89. DAHLs entrepriseteam har gennemgået revisionen, og som led i vores artikelserie om de nye vilkår for byggeriets parter får du indblik i de væsentlige ændringer i ABR 18.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

Nye regler for behandling af sager ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed

De nye regler i AB 18, ABR 18 og ABT 18 har resulteret i, at Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed har udarbejdet nye regler for behandling af sager ved voldgift. Få indblik i de nye regler i denne artikel.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

AB Forenklet - til de mindre og enklere entrepriser

Blandt byggeriets nye aftalevilkår finder vi AB Forenklet, der er tiltænkt mindre og enklere entrepriser, både i forhold til størrelse og kompleksitet. Ud fra denne tankegang har man i AB Forenklet fjernet en række definitioner og procesregler, som ellers findes i AB 18. Få indblik i nogle af forskellene mellem AB Forenklet og AB 18.

Dato
Forretningsområde
Entrepriseret

AB 18 – APP (Appendikser): Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter

I forbindelse med revisionen af byggeriets standardvilkår har Udvalget fundet anledning til at udgive forslag til standardvilkår i fire typiske situationer, som forekommer i nogle sager, men langt fra i alle: Projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamenter. Udvalget har udgivet sine forslag som appendikser til AB 18, ABR 18 og ABT 18. Få indblik i de fire appendikser her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her