Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Moms og afgifter Fast ejendom Ejendomsvurderinger

Lempet praksis for momsfrit salg af udlejningsejendomme

Skattemyndighederne har hidtil stillet strenge krav til dokumentationen for, at udlejningsejendomme er opført med hensigt om momsfri udlejning frem for hensigt om salg. Dette har skabt væsentlig usikkerhed på området til ulempe for virksomhederne. Med to relativt nye kendelser skaber Landsskatteretten imidlertid større klarhed i forhold til, hvornår en nyopført udlejningsejendom kan sælges momsfrit.

Dato
Forretningsområder
Ejendomsvurderinger Fast ejendom Skatteproces

Skal min købspris for en ejendom svare til ejendomsvurderingen?

Værdiansættelse af fast ejendom er udfordrende og svær, men når en konstateret erhvervelsespris er forskellige fra en ejendomsvurdering, er det ifølge den nye ejendomsvurderingslov ikke i sig selv er udtryk for, at ejendomsvurderingen er forkert. Som ejendomsejer skal du være opmærksom på 20 %-margin som følger af den nye lov.

Dato
Forretningsområder
Ejendomsvurderinger Fast ejendom Skatteproces

Hvor meget skal man ændre vurderingen for at få en klage over sin ejendomsvurdering behandlet?

Med den nye ejendomsvurderingslov er der indført en klagebegrænsningsregel. Hvis du som ejendomsejer ønsker at klage over de nye vurderinger, kan du alene nedlægge påstand om, at ejendomsværdien eller grundværdien skal ændres – og for de nye vurderinger skal du være opmærksom på, at ændringen skal udgøre mindst 20 %.

Dato
Forretningsområder
Ejendomsvurderinger Fast ejendom Skatteproces

Hvornår og hvordan kan jeg få ejendomsskat, ejendomsværdiskat eller dækningsafgift tilbagebetalt?

Det beregningsgrundlag, som har ligget til grund for beregning af ejendomsskat, ejendomsværdiskat og dækningsafgift har siden 2011/2012 været uændret. For så vidt angår ejendomsskat og ejendomsværdiskat kommer der på baggrund af nye ejendomsvurderinger i 2020 og 2021 et automatisk tilbud om at få tilbagebetalt et beløb.

Dato
Forretningsområder
Ejendomsvurderinger Fast ejendom Skatteproces

Hvorfor kommer der ikke en ny ejendomsvurdering?

Tilbage til 2011 og 2012 blev de sidste ejendomsvurderinger foretaget. Siden da har vurderingerne været suspenderet grundet dårlige it-systemer og mangelfulde vurderinger. En ny ejendomsvurderingslov trådte i kraft i 2018 og i løbet af 2020 og 2021 ventes de nye ejendomsvurderinger at lande hos ejendomsejerne.

Dato
Forretningsområder
Ejendomsvurderinger Fast ejendom Skatteproces

Ejendomsvurderinger: Har jeg brug for rådgivning om tilbagebetalingsordningen?

Tilbagebetalingsordningen er en kompleks beregning. Det er langt fra alle, der får tilbudt tilbagebetaling. De, der ikke får buddet, har mulighed for selv at foretage en vurdering og klage over beregningsgrundlaget, men det er kompleks proces, som kræver stor indsigt.

Dato
Forretningsområder
Ejendomsvurderinger Fast ejendom Skatteproces

Ejendomsvurderinger: Har jeg brug for rådgivning om deklarationsproceduren?

Deklarationsproceduren er en nyhed under den nye ejendomsvurderingslov. Særligt for ejendomsejere med større ejendomsporteføljer, såvel erhvervs- som udlejningsejendomme samt land- og skovbrug skal være opmærksomme på den omfattende proces, som kræver stort kendskab til behandling af data om fast ejendom.

Dato
Forretningsområder
Ejendomsvurderinger Fast ejendom Skatteproces

Skal jeg have hjælp til at klage over en ejendomsvurdering?

Du skal være særligt opmærksom på de faktiske og retlige forhold, når du klager. Det kræver et grundigt overblik, og at der er styr på de gode argumenter. Juridisk assistance kan derfor være en stor hjælp. Bemærk at ændring af værdien skal udgøre mindst 20 %, hvis du vil undgå, at din klage bliver afvist.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her