Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Fast ejendom

Ophævelse af forbud mod grundbyrder

Den 1. januar 2019 trådte Lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets områder i kraft. Som følge heraf blev grundbyrdeloven og dermed også forbuddet mod at pålægge fast ejendom nye grundbyrder ophævet. Få indblik i de væsentligste konsekvenser af grundbyrdelovens ophævelse her.

Dato
Forretningsområder
Erhvervs- og boliglejeret Fast ejendom Entrepriseret

Undgå at spænde ben for dine ejendomsinvesteringer og afkastet heraf

Risikostyring og optimering af afkast er stadig vigtigt for ejendomsselskaberne, selvom markedet for ejendomme fortsat tegner gunstigt.

Dato
Forretningsområder
Fast ejendom Moms og afgifter

Byggegrunde - dansk momspraksis atter under pres

Er der momspligt ved salg af gamle bygninger med tilhørende grund, når køber ønsker at nedrive bygningerne efter overdragelsen? Vestre Landsret har i KPC-sagen anmodet EU-domstolen om at tage stilling til dette spørgsmål. Generaladvokaten har i sit forslag til afgørelse svaret nej, og dermed underkender han hidtidig dansk momspraksis.

Dato
Forretningsområder
Person- og selskabsbeskatning Fast ejendom

Investeringer i solceller og vindmøller betragtes som passiv kapitalanbringelse

Begrebet passiv kapitalanbringelse er en dynamisk størrelse, der hele tiden bevæger sig. En aktuel afgørelse i Skattestyrelsen ændrer den hidtidige opfattelse af begrebet passiv kapitalanbringelse. Få indblik i afgørelsen, som betyder en væsentlig praksisændring.

Dato
Forretningsområder
Miljø- og planret Fast ejendom

Nye regler om kommunalbestyrelsens ret til at ekspropriere på grundlag af lokalplaner

Den 1. januar 2019 trådte Lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning i kraft. Ændringsloven indebærer både en tydeliggørelse og begrænsning af Planlovens § 47, hvorefter kommunalbestyrelsen kan ekspropriere til fordel for virkeliggørelsen af en lokalplan.

Dato
Forretningsområder
Ejendomsvurderinger Fast ejendom

MENS VI VENTER… på de nye ejendomsvurderinger

Forventningens glæde er nogle gange den største. Vi lever i en dynamisk verden, hvor alt forandrer sig. Stilstand er tilbagegang. Der tælles ned for at være klar til noget bestemt f.eks. en ferie eller sportsbegivenhed. Selv nye ejendomsvurderinger tæller vi ned til.

Dato
Forretningsområder
Fast ejendom Miljø- og planret

Kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde lokalplaner

Kommunalbestyrelser har under nærmere betingelser ret til at udarbejde lokalplaner, som regulerer, hvordan konkrete områder skal anvendes. I visse tilfælde har kommunalbestyrelser imidlertid også en pligt hertil. Bliv klogere på de gældende regler.

Dato
Forretningsområde
Fast ejendom

Ny ændringslov skal sikre sundere og mere stabile rammer for private andelsboligforeninger

En ny lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber er trådt i kraft den 1. juli 2018. Loven stiller blandt andet skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger, begrænser muligheden for at optage afdragsfrie lån samt præciserer bestyrelsens opgaver og ansvar. Få indblik i lovens betydning for private andelsforeninger.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her