Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Miljø- og planret

Kommuners foreløbige håndhævelse kan ikke påklages

Landets kommuner fører tilsyn med lovgivningens overholdelse. Selve udøvelsen af tilsynspligten, herunder kommunernes tilrettelæggelse og prioritering af tilsynsopgaverne, kan som udgangspunkt ikke påklages.

Dato
Forretningsområde
Miljø- og planret

Myndigheders pligt til at foretage høring

Samspillet mellem bygge- og planlovgivningen og forvaltningslovens regler giver ofte anledning til problemer, særligt i relation til høringer. I mange sager er borgeren den eneste, der har partsstatus, men i nogle tilfælde er der andre parter i sagen, som der kan være pligt til at høre. Det kan skabe problemer, hvis en myndighed undlader at foretage høring, hvor dette er påkrævet. Bliv klogere på høringspligten.

Dato
Forretningsområder
DAHL Nyt Miljø- og planret

Faglig forstærkning hos DAHL

Ansættelse af stærk faglig lederprofil signalerer nye udviklingstakter inden for plan og miljø.

Dato
Forretningsområder
Miljø- og planret Fast ejendom

Nye regler om kommunalbestyrelsens ret til at ekspropriere på grundlag af lokalplaner

Den 1. januar 2019 trådte Lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning i kraft. Ændringsloven indebærer både en tydeliggørelse og begrænsning af Planlovens § 47, hvorefter kommunalbestyrelsen kan ekspropriere til fordel for virkeliggørelsen af en lokalplan.

Dato
Forretningsområder
Fast ejendom Miljø- og planret

Kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde lokalplaner

Kommunalbestyrelser har under nærmere betingelser ret til at udarbejde lokalplaner, som regulerer, hvordan konkrete områder skal anvendes. I visse tilfælde har kommunalbestyrelser imidlertid også en pligt hertil. Bliv klogere på de gældende regler.

Dato
Forretningsområde
Miljø- og planret

Nye regler i Planloven skal styrke mulighederne for udvikling af landsbyer

Den 1. januar 2019 trådte Lov om ændring af lov om planlægning i kraft. Ændringsloven fastsætter nye regler om strategisk planlægning for landsbyer. De nye regler indebærer, at kommunalplanlægningen skal indeholde en strategisk planlægning, der sammenhængende tager stilling til mulighederne for udvikling af landsbyer.

Dato
Forretningsområde
Miljø- og planret

Nye regler i Boligreguleringsloven giver kommunerne bedre mulighed for at kontrollere overholdelse af reglerne om bopælspligt

Den 1. januar 2019 trådte Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene i kraft. Loven indebærer blandt andet, at kommunerne under nærmere betingelser kan opsøge udvalgte husstande for at kontrollere, om lovens regler om bopælspligt er overholdt. Læs denne artikel og få indblik i kommunernes nye kontrolmuligheder.

Dato
Forretningsområder
Energi og forsyning Miljø- og planret

Ny ændringslov ophæver kommunernes adgang til at pålægge ny tilslutnings- og forblivelsespligt til varmeforsyningsanlæg

Folketinget har vedtaget en ny lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning, der trådte i kraft den 1. januar 2019. Loven indgår som en del af de eksisterende indsatser, der er i gang i energisektoren. Læs denne artikel og få indblik i de væsentligste ændringer.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her