Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Arv og testamenter

Skattefrihed i dødsboer

Når et dødsbo undergives et egentligt skifte, er dødsboet et selvstændigt skattesubjekt. Dødsboers skatteforhold reguleres af udførlige – og ganske komplicerede – regler i dødsboskatteloven. I denne artikel giver vi et overblik over, hvornår et dødsbo er skattefritaget, hvad det indebærer, og hvilke overvejelser du bør gøre dig i skiftesituationen i sammenhæng hermed.

Dato
Forretningsområde
Arv og testamenter

Arveafkald - hvorfor, hvordan og hvornår?

En arving har som udgangspunkt mulighed for at give afkald på sin arv. Der kan være overvejelser med hensyn til, hvornår afkaldet skal gives af hensyn til mulige – og utilsigtede - afgiftsmæssige konsekvenser. Vil man give afkald på hele arven eller kun en del af den, og hvad betyder det afgiftsmæssigt? Det kan også være, at afkaldsgiverens kreditorer synes, at afkaldet var en dårlig ide, og kan de så gøre noget ved det? Få svar på en række spørgsmål relateret til arveafkald.

Dato
Forretningsområde
Arv og testamenter

Hvad er arveafgift egentlig?

Berettigelsen og størrelsen af arveafgiften er et af de emner, som bliver ved med at dukke op som et tema i den skatte- og afgiftspolitiske debat. Herudover er det et tema, som altid kan danne grundlag for en god diskussion også i den brede befolkning. Men hvad betaler man egentlig i arveafgift?

Dato
Forretningsområde
Arv og testamenter

Kræver arveafkald arveladerens accept?

I en for nylig afsagt dom af Østre Landsret, er der kommet et væsentligt bidrag til fortolkningen af arvelovens § 42, der omhandler arvingers afkald på en forventet arv.

Dato
Forretningsområde
Arv og testamenter

Højesteret lægger anpartssæreje i graven

Sidst, der kom ny lovgivning om særeje i Danmark, var med særejereformen, der trådte i kraft i 1990.

Dato
Forretningsområder
Familieret Arv og testamenter

Ny lov om fremtidsfuldmagter

Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget lov om fremtidsfuldmagter.

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her