Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boliglejeret

5 tips til udlejer i forbindelse med lejers fraflytning af erhvervslejemål

Når en lejer fraflytter et erhvervslejemål, kan flere spørgsmål og uenigheder opstå. I hvilken stand skal lejer aflevere lejemålet? Og i hvilket omfang kan udlejer få dækket sine udgifter til istandsættelse? Læs her om reglerne for fraflytning, og hvad du som udlejer bør være særligt opmærksom på.

Dato
Forretningsområder
Erhvervs- og boliglejeret Fast ejendom

Kend dine muligheder for at udsætte lejer

Hvis din lejer væsentligt misligholder sin lejeaftale, f.eks. udelader at betale husleje, begår kriminalitet eller tilsidesætter husordenen, kan vores eksperter hjælpe dig med at udsætte lejer af lejemålet. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boliglejeret

Ophør af erhvervslejemål

I lejeretten skelner man mellem opsigelse og ophævelse, og reglerne er mange og komplekse. I denne artikel kan du blive klogere på udlejers muligheder for at bringe et erhvervslejemål til ophør. Læs med her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boliglejeret

Nedrivning af almene boliger

Almene boligforeninger har mulighed for i samråd med kommunen at iværksætte nedrivning af almene boliger i forbindelse med bekæmpelse af ghettoer og områder med boligsociale udfordringer. Det er dog et kompliceret retsområde for boligforeningerne, og vi sætter derfor fokus på nogle få af de væsentligste betingelser og juridiske faldgruber her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boliglejeret

5 skarpe tips til erhvervslejekontrakten

Når din virksomhed skal udfærdige eller indgå en ny erhvervslejekontrakt, er der en lang række forhold, som bør reguleres i lejeaftalen.

Dato
Forretningsområder
Erhvervs- og boliglejeret Fast ejendom Entrepriseret

Undgå at spænde ben for dine ejendomsinvesteringer og afkastet heraf

Risikostyring og optimering af afkast er stadig vigtigt for ejendomsselskaberne, selvom markedet for ejendomme fortsat tegner gunstigt.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boliglejeret

Naboretlige gener – lejers eller udlejers risiko?

Denne artikel omhandler problemstillingen, hvor lejer påberåber sig forholdsmæssigt afslag som følge af forhold, som udlejer ikke har indflydelse på. I henhold til erhvervs-lejelovens § 18, stk. 2 kan erhvervslejer kræve forholdsmæssigt afslag, så længe en mangel forringer brugsværdien af det lejede. Få indblik i den konkrete problemstilling og gældende retspraksis.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boliglejeret

Ny ændringslov giver mulighed for afvikling af særligt belastede ghettoområder

En ny lov om ændring af lov om almene boliger er trådt i kraft den 1. december 2018. De nye muligheder og forpligtelser bygger ovenpå og udvider de eksisterende indsatser, der er i gang i ghettoområderne. Få indblik i de væsentligste ændringer i den nye lov.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her