Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Generationsskifte Skatteproces

Varsel om praksisændring af populær generationsskiftemodel

Afgørelse fra Skatterådet fra juli måned udfordrer udbredt generationsskiftemodel blandt danske virksomheder. Læs om mere om sagen og dens konsekvenser her.

Dato
Forretningsområder
Konkurs Generationsskifte Omstrukturering Person- og selskabsbeskatning

Betingelser for generationsskifte med nedsat bo- og gaveafgift og arbejdsindsatsens beskaffenhed

Nedsat bo- og gaveafgift i forbindelse med generationsskifter til nærtstående og kravet til aktiv deltagelse i driften og arbejdsindsatsens beskaffenhed har givet anledning til fortolknings- og forståelsesudfordringer. Vi ser i dette indlæg nærmere på fortolkningen af arbejdsindsatsens beskaffenhed i relation til generationsskifte til nedsat gaveafgift i landbruget.

Dato
Forretningsområder
Person- og selskabsbeskatning Generationsskifte

Gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder

Nye regler om lavere gaveafgift gør det mere attraktivt at overdrage erhvervsvirksomheder til næste generation. Flere har fået øje for de nye afgiftssatser, og det har for nyligt ført til en sag om generationsskifte i Skatterådet omhandlende efterbevilling og kravet om sammenhængende overdragelse. Få indblik i den konkrete afgørelse og de gældende regler.

Dato
Forretningsområder
Generationsskifte Omstrukturering

Goodwill-værdien er steget med en ændret kapitalafkastsats

Skattestyrelsen har den 6. august 2018 offentliggjort, at kapitalafkastsatsen for hele indkomståret 2018 til 0 %, og at rentekorrektionssatsen er 3 % for hele indkomståret 2018. De beregnede goodwill-værdier bliver derfor nu højere end de var inden offentliggørelsen af den nye kapitalafkastsats. Dette er væsentligt at have for øje ved overdragelser, hvor goodwill-cirkulæret bruges, og særligt hvis goodwillværdien er beregnet efter de gamle satser ved en transaktion efter den 6. august 2018.

Dato
Forretningsområde
Generationsskifte

Sælgerfinansiering ved generationsskifte - opblødning af praksis?

Det er muligt at lave sælgerfinansiering, men det kræver blandt andet, at det sker på markedsvilkår.

Dato
Forretningsområde
Generationsskifte

Generationsskifte af unoterede aktier - yderligere afklaring

Mange virksomheder i Danmark drives i selskabsform. Langt de fleste af disse selskaber er unoterede selskaber. Ved unoterede selskaber forstås, at kapitalandelene i selskabet ikke er noteret på en børs eller optaget på et reguleret marked. Der er derfor ofte brug for at foretage et generationsskifte af sådanne selskaber, hvor kapitalandelene er unoterede.

Dato
Forretningsområde
Generationsskifte

Nedsættelse af bo-og gaveafgiften til 5 % for de udvalgte

Denne artikel er del 2 af 2 omkring et nyt lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift. Hovedelementet i det pågældende lovtiltag er at nedsætte bo- og gaveafgiften fra de nuværende 15 % til 5 % ved generationsskifte af personligt ejede virksomheder og selskaber. Baggrunden for tiltaget m.v. fremgår af den første klumme.

Dato
Forretningsområde
Generationsskifte

Generationsskifte af pengetanksselskaber - endelig en afklaring

Denne klumme er den første af to klummer, der vil sætte fokus på to centrale elementer i det nu fremsatte lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift. Da forligspartierne bag lovforslaget har over 90 mandater i Folketinget, må det forventes, at lovforslaget gennemføres.

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her