Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Person- og selskabsbeskatning Skatteproces

Skattemæssigt underskud og utilsigtede akkorder – vær opmærksom på ny praksis

Gældseftergivelse kræver en aftale. 2 nyere afgørelser viser, at ændring af vilkårene for et lån kan sidestilles med en gældseftergivelse og utilsigtet udløse de samme skattemæssige konsekvenser som en akkord. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Kan en vedtægtsændring i et selskab give skattemæssige udfordringer?

Som kapitalejer i et selskab har du en række rettigheder, typisk økonomiske rettigheder og forvaltningsbeføjelser. Vedtægtsændringer i selskabet kan imidlertid have en så indgribende betydning, at man betragter samtlige kapitalandele som afståede og generhvervet med nye rettigheder. For fysiske personer vil en afståelse af kapitalandele dog kunne udløse skattemæssige konsekvenser, da disse beskattes af gevinst og tab. Få indblik i gældende regler og nyeste praksis.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Hvem bærer den skattemæssige risiko, hvis der er rod med kørebogen?

En nyere landsretsdom tager stilling til spørgsmålet om, hvem der skal bære den økonomiske risiko, hvis der er fejl i den indberettede skattefri kørselsgodtgørelse. Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at det er dig, der bærer den skattemæssige risiko, hvis der er rod med kørebogen – også i forhold til medarbejderen. Få indblik i afgørelsen og gældende regler.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Person- og selskabsbeskatning

Mulige skattemæssige konsekvenser ved frigørelse af kautionsforpligtelse

En nyere byretsdom viser, hvilke skattemæssige konsekvenser det kan få at frigøre sig af en kaution på lidt for kreativ vis. Få indblik i betydningen af dommen her.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Beskatning af aktionærlån - stille midler til rådighed

En byretsdom viser, hvordan det kan udløse beskatning, når der udlånes penge til familiemedlemmer. Få et dybere indblik i, hvordan i denne artikel.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Fradrag for tab på sin investering - hvad er kravene?

Der er en række formalia, som skal være opfyldt, før man kan være berettiget til fradrag for tab på en investering. I denne artikel vil vi kigge nærmere på disse formalia.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Klageumulighed – selv om en indkomstforhøjelse har betydning!

Denne noget kringlede overskrift dækker over en ret udfordrende situation, som efterhånden foreligger flere og flere eksempler på i praksis. Det sker blandt andet, når firmaer rammes af indkomstforhøjelse, hvis et datterselskab i koncernen går konkurs. Få indblik i problematikken.

Dato
Forretningsområder
Konkurs Generationsskifte Omstrukturering Person- og selskabsbeskatning

Betingelser for generationsskifte med nedsat bo- og gaveafgift og arbejdsindsatsens beskaffenhed

Nedsat bo- og gaveafgift i forbindelse med generationsskifter til nærtstående og kravet til aktiv deltagelse i driften og arbejdsindsatsens beskaffenhed har givet anledning til fortolknings- og forståelsesudfordringer. Vi ser i dette indlæg nærmere på fortolkningen af arbejdsindsatsens beskaffenhed i relation til generationsskifte til nedsat gaveafgift i landbruget.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her