Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Person- og selskabsbeskatning

Mulige skattemæssige konsekvenser ved frigørelse af kautionsforpligtelse

En nyere byretsdom viser, hvilke skattemæssige konsekvenser det kan få at frigøre sig af en kaution på lidt for kreativ vis. Få indblik i betydningen af dommen her.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Beskatning af aktionærlån - stille midler til rådighed

En byretsdom viser, hvordan det kan udløse beskatning, når der udlånes penge til familiemedlemmer. Få et dybere indblik i, hvordan i denne artikel.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Fradrag for tab på sin investering - hvad er kravene?

Der er en række formalia, som skal være opfyldt, før man kan være berettiget til fradrag for tab på en investering. I denne artikel vil vi kigge nærmere på disse formalia.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Klageumulighed – selv om en indkomstforhøjelse har betydning!

Denne noget kringlede overskrift dækker over en ret udfordrende situation, som efterhånden foreligger flere og flere eksempler på i praksis. Det sker blandt andet, når firmaer rammes af indkomstforhøjelse, hvis et datterselskab i koncernen går konkurs. Få indblik i problematikken.

Dato
Forretningsområder
Konkurs Generationsskifte Omstrukturering Person- og selskabsbeskatning

Betingelser for generationsskifte med nedsat bo- og gaveafgift og arbejdsindsatsens beskaffenhed

Nedsat bo- og gaveafgift i forbindelse med generationsskifter til nærtstående og kravet til aktiv deltagelse i driften og arbejdsindsatsens beskaffenhed har givet anledning til fortolknings- og forståelsesudfordringer. Vi ser i dette indlæg nærmere på fortolkningen af arbejdsindsatsens beskaffenhed i relation til generationsskifte til nedsat gaveafgift i landbruget.

Dato
Forretningsområder
Person- og selskabsbeskatning Fast ejendom

Investeringer i solceller og vindmøller betragtes som passiv kapitalanbringelse

Begrebet passiv kapitalanbringelse er en dynamisk størrelse, der hele tiden bevæger sig. En aktuel afgørelse i Skattestyrelsen ændrer den hidtidige opfattelse af begrebet passiv kapitalanbringelse. Få indblik i afgørelsen, som betyder en væsentlig praksisændring.

Dato
Forretningsområder
Person- og selskabsbeskatning Selskabsret

Regeringen afliver iværksætterselskaberne

Regeringen har den 28. februar 2019 fremsat et lovforslag – L190 - som afskaffer muligheden for at stifte nye iværksætterselskaber, og som fastsætter en frist for at omregistrere de eksisterende samt nedsætter kapitalkravet for anpartsselskaber til kr. 40.000. Få indblik i betydningen af lovforslaget.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Værd at vide om beskatning af fratrædelsesgodtgørelser og andre godtgørelser

Fratrædelsesgodtgørelser hører under en særlig beskatningsregel i ligningsloven. Det er vigtigt at være opmærksom på, at beløb, der udbetales ved afbrydelse af et ansættelsesforhold, beskattes forskelligt. Visse beløb indgår blot i indkomstopgørelsen, andre har et bundfradrag, mens andre igen er helt skattefritaget. Vi giver indblik i reglerne nedenfor.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her