Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Skatteproces

Nye muligheder for genoptagelse af afgørelse om skattenedslag

Folketingets Ombudsmand har i 2015 vurderet, at ATP’s praksis vedrørende skattenedslag for seniorer - særligt omkring klagefrister - var for restriktiv og har derfor kritiseret den. I forlængelse af kritikken har skatteministeren fremsat et nyt lovforslag, der nu er vedtaget, og som indebærer muligheden for genoptagelse af en tidligere afgørelse. Dette indlæg giver indblik i baggrunden for lovforslaget, samt hvilke konsekvenser den nye lovændring medfører.

Dato
Forretningsområde
Skatteproces

Aktieombytning - ombytningsforholdet i ABL § 36, stk. 6

Der kan ske skattefri aktieombytning uden tilladelse fra SKAT efter reglerne i Aktieavancebeskatningsloven (ABL) § 36, stk. 6.

Dato
Forretningsområde
Skatteproces

Omlægning til skattefri løn - Er det muligt?

Ansatte modtager løn af forskellig form. Den ydelse man modtager ved at lægge en arbejdsindsats, er typisk aflønning i form af kontanter eller modtagelse af forskellige frynsegoder. Uanset formen modsvarer lønnen den arbejdsindsats, man har ydet.

Dato
Forretningsområde
Skatteproces

Skattemæssig behandling af bitcoins

De virtuelle kryptovalutaer, herunder særligt bitcoins, har haft stor bevågenhed i det seneste års tid. Dette skyldes særligt at værdien af disse i en periode så ud til at være konstant stigende, med store gevinster til følge.

Dato
Forretningsområde
Skatteproces

Bindende svar bliver igen bindende!

De seneste år har et bindende svar fra SKAT ikke nødvendigvis været bindende, men det er der nu lavet om på.

Dato
Forretningsområde
Skatteproces

Sommerhus i selskab - En beskatning, man siger nej tak til

Sommerhuse beskattes hårdt, hvis man har rådighed over dem gennem et selskab

Dato
Forretningsområde
Skatteproces

Beskatning af udbytte - Ejerforholdene er afgørende!

Maskeret udbytte kan ramme aktionærer hårdt, selv hvis de er blevet bedraget af deres partnere.

Dato
Forretningsområde
Skatteproces

Landmand beskattet af avance ved kommunens overtagelse af landbrugsejendom

Den 9. oktober 2017 fastslog Højesteret, at en kommunes overtagelse af en landbrugs-ejendom, der kort forinden var overgået fra landzone til byzone, ikke kunne sidestilles med de afståelser, der efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1 er skattefrie. Landmanden skulle således beskattes af avancen.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her