Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

DILEMMA: Habilitetsproblemer i bestyrelsen

I vores artikelserie om vanskelige bestyrelsesdilemmaer stiller vi skarpt på situationer, hvor medlemmer af en bestyrelse kan være påvirket af andre interesser end varetagelsen af selskabets ve og vel. Læs med her.

Dato
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

DILEMMA: Sådan undgår du Fredo-effekten

I familieejede virksomheder er det ikke ualmindeligt, at næste generation involveres i virksomheden. Ofte vil dette være en god beslutning, men det medfører også en række dilemmaer som i sidste ende må håndteres i bestyrelsen – særligt hvis der er flere ejere.

Dato
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

DILEMMA: Koks i kulissen

Samarbejdet mellem bestyrelsesmedlemmerne har afgørende betydning for værdiskabelsen i enhver virksomhed. Formanden har ansvaret for at sikre, at bestyrelsen arbejder godt sammen. Men hvad gør bestyrelsesformanden, når der opstår personkonflikt i bestyrelsen? I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsesformandens dilemmaer, bl.a. når formanden skal til forholde sig til koks i kulissen.

Dato
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

Friholdelseserklæringer – giver de mening?

Det er ikke usædvanligt, at direktører i større virksomheder har et vilkår i deres ansættelsesaftaler, hvorefter de har pligt til ”uden særskilt vederlag at indtræde i bestyrelsen for selskaber, som selskabet helt eller delvist ejer”. Få indblik i fordele og ulemper ved brug af friholdelseserklæring og generelt rollen som koncernledelsens ”bestyrelsesrepræsentant”.

Dato
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

DILEMMA: Bestyrelsens ansvar i koncernselskaber

Især i amerikansk ejede koncerner kan der være stor forskel på, hvem der formelt udgør bestyrelsen, og hvem der i praksis træffer de overordnede beslutninger. Men er ansvaret mindre, hvis beslutningen reelt er foretaget af koncernledelsen? I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsens dilemmaer, bl.a. når koncernledelsen stiller krav, der kan få store økonomiske konsekvenser for selskabet.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Bestyrelsesarbejde

Med Aktionærrettighedsdirektivet (SRD II) er bestyrelsen forpligtet til at udarbejde vederlagspolitik for selskabet

Aktionærrettighedsdirektivet (SRD II) er nu indført i dansk ret, da Folketinget den 4. april 2019 vedtog en lovændring af selskabsloven med betydning for de børsnoterede selskabers rettigheder og forpligtelser. Få indblik i den del af lovforslaget, som fremover forpligter bestyrelsen til at udarbejde en egentlig vederlagspolitik for selskabet.

Dato
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

DILEMMA: Bestyrelsens rolle i den kriseramte virksomhed

Bag en virksomheds krise befinder sig næsten altid et ledelsessvigt, som bunder i beslutninger, der tidligere er truffet - eller som direktion eller bestyrelse har undladt at træffe. Bestyrelsen har det overordnede ansvar. I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsesformandens dilemmaer, bl.a. når bestyrelsesformanden skal forholde sig til den kriseramte virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

Hvorfor tegne bestyrelsesansvarsforsikringer?

Sager om bestyrelsesansvar er ofte meget omkostningstunge for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Der er dog delte meninger om behovet for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, som kan afhjælpe de store omkostninger. Læs med og bliv klogere på bestyrelsesansvarsforsikringer.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her