Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

DILEMMA: Amagerbanksagen er afsluttet – hvor står vi så nu?

I oktober indgik de dømte medlemmer af ledelsen i Amagerbanken et forlig med Finansiel Stabilitet, og Amagerbanksagen er nu afsluttet. Advokat hos DAHL, Dan B. Larsen, der repræsenterede en af de sagsøgte under sagen, deler her sine tanker om sagens forløb – og de spørgsmål, der aldrig blev besvaret.

Dato
Forretningsområder
Bestyrelsesarbejde Persondata

DILEMMA: IT-sikkerhed er ledelsens ansvar

Ledelsen sidder i sidste ende med det juridiske ansvar for en virksomhed – det gælder også problemer forårsaget af IT-brister. Derfor bør IT-sikkerhed sættes langt højere på dagsordenen i bestyrelseslokalet. Få indsigt i, hvordan man kan mindske konsekvenserne af et IT-sikkerhedsbrist her.

Dato
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

DILEMMA: Ændring af regnskabsmæssigt skøn

Det er altid et selskabs bestyrelse, der har ansvar for at fremlægge selskabets årsrapport. Men hvad gør bestyrelsesformanden, når direktionen præsenterer en indstilling til, hvordan årsregnskabet skal fremlægges? Bliv klogere på ændringer af regnskabsmæssigt skøn her.

Dato
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

DILEMMA: Habilitetsproblemer i bestyrelsen

I vores artikelserie om vanskelige bestyrelsesdilemmaer stiller vi skarpt på situationer, hvor medlemmer af en bestyrelse kan være påvirket af andre interesser end varetagelsen af selskabets ve og vel. Læs med her.

Dato
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

DILEMMA: Sådan undgår du Fredo-effekten

I familieejede virksomheder er det ikke ualmindeligt, at næste generation involveres i virksomheden. Ofte vil dette være en god beslutning, men det medfører også en række dilemmaer som i sidste ende må håndteres i bestyrelsen – særligt hvis der er flere ejere.

Dato
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

DILEMMA: Koks i kulissen

Samarbejdet mellem bestyrelsesmedlemmerne har afgørende betydning for værdiskabelsen i enhver virksomhed. Formanden har ansvaret for at sikre, at bestyrelsen arbejder godt sammen. Men hvad gør bestyrelsesformanden, når der opstår personkonflikt i bestyrelsen? I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsesformandens dilemmaer, bl.a. når formanden skal til forholde sig til koks i kulissen.

Dato
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

Friholdelseserklæringer – giver de mening?

Det er ikke usædvanligt, at direktører i større virksomheder har et vilkår i deres ansættelsesaftaler, hvorefter de har pligt til ”uden særskilt vederlag at indtræde i bestyrelsen for selskaber, som selskabet helt eller delvist ejer”. Få indblik i fordele og ulemper ved brug af friholdelseserklæring og generelt rollen som koncernledelsens ”bestyrelsesrepræsentant”.

Dato
Forretningsområde
Bestyrelsesarbejde

DILEMMA: Bestyrelsens ansvar i koncernselskaber

Især i amerikansk ejede koncerner kan der være stor forskel på, hvem der formelt udgør bestyrelsen, og hvem der i praksis træffer de overordnede beslutninger. Men er ansvaret mindre, hvis beslutningen reelt er foretaget af koncernledelsen? I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsens dilemmaer, bl.a. når koncernledelsen stiller krav, der kan få store økonomiske konsekvenser for selskabet.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her