Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Direktørkontrakter – hvad er vigtigt at huske?

I direktørkontrakter er der stor aftalefrihed, og det er op til den enkelte virksomhed at beslutte, hvilke vilkår deres direktør skal ansættes under. Det er derfor vigtigt, at virksomheden udfærdiger en retvisende kontrakt for, at der ikke på et senere tidspunkt opstår uenighed om hvad, der er gældende for direktøren. En fyldestgørende direktørkontrakt kan i sidste ende ikke blot spare virksomheden tid og penge, men også danne grundlag for et godt lederskab.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Ny EU-dom udfordrer fleksibel tidsregistrering på danske arbejdspladser

Den 14. maj 2019 afsagde EU-domstolen en vidtgående dom, som pålægger alle arbejdsgivere at registrere deres medarbejderes arbejdstid. Registreringen skal ske for at gøre det lettere for arbejdstagere at dokumentere, hvor mange arbejdstimer de har haft. Beslutningen om, hvordan arbejdstiden i praksis skal registreres, er dog overladt til de enkelte medlemsstater.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Sådan håndterer du sygdom under ferie efter den nye ferielov

Den 1. september 2020 overgår vi til samtidighedsferie og en ny ferielov. Med det nye feriesystem – og en lang periode med overgangsordninger – opstår der også nye problemstillinger i forbindelse ferieafholdelse. Her får du et overblik over reglerne som gælder, hvis din medarbejder er syg i ferien. For har dine medarbejdere ret til betalt ferie, når de vender tilbage fra et længere sygdomsforløb? Og hvad gør du, hvis du har en medarbejder, som er forhindret i at holde ferie grundet sygdom?

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Håndtering af aldersdiskrimination på arbejdspladsen

I december 2004 blev forbuddet mod diskrimination på baggrund af alder indført i forskelsbehandlingsloven, og siden da har der været mange sager ved Ligebehandlingsnævnet om netop aldersdiskrimination. Området har udviklet sig meget de sidste 10 år på baggrund af de mange sager, hvor loven ofte er blevet testet ved domstolene og i nogle tilfælde ændret som følge heraf.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Fratrædelsesaftalen – et godt alternativ til opsigelse

Fratrædelsesaftaler opleves ofte som mindre indgribende end opsigelser, og det kan derfor være en fordel at overveje at indgå en gensidig fratrædelsesaftale frem for at afskedige en medarbejder gennem opsigelse. Med aftalen opnår I en langt større frihed til at aftale de bedste forhold for begge parter – uden et ”juridisk slagsmål”. Bliv klogere på fratrædelsesaftalen som et alternativ til næste gang, du ønsker at opsige en medarbejder.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Brug af 120 dages-reglen på arbejdspladsen kan være en udfordring

Hos DAHL modtager vi mange henvendelser fra vores klienter om brug af 120 dages-reglen ved sygdom. Spørgsmålene går blandt andet på, hvordan 120 dages-reglen anvendes, samt hvordan de 120 sygedage skal tælles. Få indblik i reglerne for brug af 120 dages-reglen på arbejdspladsen.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Har du styr på personalehåndbogen?

I mange virksomheder er der udarbejdet personalehåndbøger, som er med til at regulere ansættelsesforholdene. En personalehåndbog er ligeså bindende for ansættelsesforholdet som en ansættelseskontrakt eller kollektiv overenskomst. Få indblik i fordele og ulemper ved personalehåndbøger, samt hvorfor løbende opdatering kan være afgørende for eventuelle konflikter.

Dato
Forretningsområder
International handel Kommercielle kontrakter Transportret IP/Immaterialret Persondata Arbejds- og ansættelsesret

Nedtælling til Brexit er i fuld gang

Danske virksomheder bør forberede sig på et ”no deal”-scenarie, når Storbritannien (UK) den 29. marts 2019 forlader EU-samarbejdet. Det er fortsat uvist, om der venter en lykkelig skilsmisse, eller om vi skal forholde os til et såkaldt ”hard Brexit”. Har du aktiviteter i UK, anbefaler vi rettidig omhu.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her