Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Fratrædelsesaftalen – et godt alternativ til opsigelse

Fratrædelsesaftaler opleves ofte som mindre indgribende end opsigelser, og det kan derfor være en fordel at overveje at indgå en gensidig fratrædelsesaftale frem for at afskedige en medarbejder gennem opsigelse. Med aftalen opnår I en langt større frihed til at aftale de bedste forhold for begge parter – uden et ”juridisk slagsmål”. Bliv klogere på fratrædelsesaftalen som et alternativ til næste gang, du ønsker at opsige en medarbejder.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Brug af 120 dages-reglen på arbejdspladsen kan være en udfordring

Hos DAHL modtager vi mange henvendelser fra vores klienter om brug af 120 dages-reglen ved sygdom. Spørgsmålene går blandt andet på, hvordan 120 dages-reglen anvendes, samt hvordan de 120 sygedage skal tælles. Få indblik i reglerne for brug af 120 dages-reglen på arbejdspladsen.

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Har du styr på personalehåndbogen?

I mange virksomheder er der udarbejdet personalehåndbøger, som er med til at regulere ansættelsesforholdene. En personalehåndbog er ligeså bindende for ansættelsesforholdet som en ansættelseskontrakt eller kollektiv overenskomst. Få indblik i fordele og ulemper ved personalehåndbøger, samt hvorfor løbende opdatering kan være afgørende for eventuelle konflikter.

Dato
Forretningsområder
International handel Kommercielle kontrakter Transportret IP/Immaterialret Persondata Arbejds- og ansættelsesret

Nedtælling til Brexit er i fuld gang

Danske virksomheder bør forberede sig på et ”no deal”-scenarie, når Storbritannien (UK) den 29. marts 2019 forlader EU-samarbejdet. Det er fortsat uvist, om der venter en lykkelig skilsmisse, eller om vi skal forholde os til et såkaldt ”hard Brexit”. Har du aktiviteter i UK, anbefaler vi rettidig omhu.

Dato
Forretningsområder
International handel Kommercielle kontrakter Arbejds- og ansættelsesret Persondata IP/Immaterialret Transportret

Er din virksomhed klar til Brexit?

Storbritannien (UK) har i mere end to år forhandlet internt samt med EU om deres udtræden af EU og det indre marked. Der er dog fortsat ingen afklaring. Til trods for en deadline, der hastigt nærmer sig, er der fortsat ikke udsigt til en afslutning på forhandlingerne. Men hvad betyder alt dette for danske SMV’er?

Dato
Forretningsområde
Arbejds- og ansættelsesret

Q&A: 13 ofte stillede spørgsmål om den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, men allerede fra den 1. september 2019 indtræder overgangsbestemmelser, som får indflydelse på alle arbejdspladser. På baggrund af vores afholdte kurser i den nye ferielov: ’Er din virksomhed klædt på til den nye ferielov?’ har vi samlet 13 spørgsmål, som kan hjælpe med at lede din virksomhed godt igennem overgangen til den nye ferielov.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Arbejds- og ansættelsesret

Virksomheder kan se frem til større aftalefrihed i optionsordninger pr. 1. januar 2019

Folketinget har netop vedtaget en markant ændring af aktieoptionsloven, der giver større aftalefrihed og øget fleksibilitet for ordninger, som er omfattet af loven. Lovændringen medfører dog også uklarhed om reguleringen af tilbagekøbsklausuler, ligesom det er usikkert præcist, hvilke implikationer lovændringen vil få for tilbagekøbsklausuler, erhvervet under ordninger, der ikke er omfattet af aktieoptionsloven.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Arbejds- og ansættelsesret

Ejeraftaler med medarbejderaktionærer – hvad betyder den nye aktieoptionslov?

I øjeblikket behandler Folketinget et lovforslag om ændring af aktieoptionsloven. Ændringsforslaget skal øge aftalefriheden og fleksibiliteten ved optionsordninger, hvor en medarbejder får tildelt en ret til på et senere tidspunkt enten at tegne nye eller købe eksisterende kapitalandele i arbejdsgivervirksomheden. Ændringsforslaget indebærer bl.a., at sondringen mellem, om medarbejderen ved sin fratræden er såkaldt good leaver eller bad leaver, ophæves. Få indblik i betydningen for din virksomhed.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her