Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Forsikrings- og erstatningsret

Sådan håndterer forsikringsbranchen den digitale agenda

Data og digitalisering er unægteligt et væsentligt konkurrenceparameter – også blandt forsikringsselskaberne. En analyse viser, at teknologi, partnerskaber og outsourcing af større sagsanlæg i langt højere grad end tidligere vil komme til at dominere forsikringslandskabet. Få indblik i fem megatrends, som vil påvirke branchen og samtidig medføre en fokusering på kerneforretningen i forsikringsvirksomhederne frem mod 2030.

Dato
Forretningsområder
Voldgiftssager Retssager Forsikrings- og erstatningsret Entrepriseret

Ny kendelse sætter fokus på betydningen af voldgiftsklausuler

Retten i Viborg har for nyligt afsagt en interessant kendelse omhandlende de almindelige domstoles saglige kompetence. Kendelsen er med til at understrege, at voldgiftsklausuler også kan have betydning, når der rejses direkte krav, og det er derfor vigtigt at få afklaret, hvad der er aftalt mellem en kontraktpart og dennes underleverandører, forinden der rejses direkte krav. Få indblik i den konkrete sag.

Dato
Forretningsområde
Forsikrings- og erstatningsret

Kommuners erstatningsansvar for tilstopning af kloakledninger

I en nyere landsretsafgørelse vedrørende en kommunes erstatningsansvar slår retten fast, at det ikke er tilstrækkeligt, at en kommune tidligere er gjort opmærksom på, at der er problemer med optrængende vand. Skadelidte skal dokumentere, at der er grundlag for et skærpet tilsyn. Få indblik i den konkrete sag.

Dato
Forretningsområder
Forvaltnings- og kommunalret Forsikrings- og erstatningsret

Kommuner må ikke forsikre frivilliges arbejde

Social- og Indenrigsministeriet har i en udtalelse vurderet og konkluderet, at kommuner ikke kan tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige.

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her