Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Selskabsret

Har din virksomhed styr på selskabslovens frister for anmeldelse til Erhvervsstyrelsen?

Selskabsloven indeholder en række frister til, hvornår visse selskabsretlige beslutninger skal være anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Der er dog stor forskel på konsekvenserne af en eventuel fristoverskridelse. Bliv klogere på dette i denne artikel.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Person- og selskabsbeskatning

Mulige skattemæssige konsekvenser ved frigørelse af kautionsforpligtelse

En nyere byretsdom viser, hvilke skattemæssige konsekvenser det kan få at frigøre sig af en kaution på lidt for kreativ vis. Få indblik i betydningen af dommen her.

Dato
Forretningsområde
Selskabsret

Reglerne skærpes: Har I styr på jeres reelle ejerregistreringer?

Reglerne skærpes med nye ændringer i selskabsloven, som skal sikre, at de registrerede oplysninger i CVR-registeret er korrekte, og det hermed er muligt at identificere selskabernes reelle ejere. Ledelser i kapitalselskaber skal være særligt opmærksomme på disse stramningerne. Få indblik i ændringerne.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Compliance programmer

Ændringer i hvidvasklovgivningen - hvad betyder det for dig som rådgiver?

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en række ændringer i hvidvaskloven. Fra et rådgiverperspektiv medfører ændringer i hvidvaskloven en række nye forpligtelser. Få indblik i disse ændringer og betydningen for dig som rådgiver.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Bestyrelsesarbejde

Med Aktionærrettighedsdirektivet (SRD II) er bestyrelsen forpligtet til at udarbejde vederlagspolitik for selskabet

Aktionærrettighedsdirektivet (SRD II) er nu indført i dansk ret, da Folketinget den 4. april 2019 vedtog en lovændring af selskabsloven med betydning for de børsnoterede selskabers rettigheder og forpligtelser. Få indblik i den del af lovforslaget, som fremover forpligter bestyrelsen til at udarbejde en egentlig vederlagspolitik for selskabet.

Dato
Forretningsområde
Selskabsret

Ny revisor i utide kræver en god begrundelse

Vi oplever af og til, at virksomheder ønsker at skifte revisor i utide, f.eks. midt i en regnskabsperiode. Man skal dog være opmærksom på, at lovgivningen stiller krav om ”en god begrundelse”, hvis revisor skal afsættes i utide.

Dato
Forretningsområder
Person- og selskabsbeskatning Selskabsret

Regeringen afliver iværksætterselskaberne

Regeringen har den 28. februar 2019 fremsat et lovforslag – L190 - som afskaffer muligheden for at stifte nye iværksætterselskaber, og som fastsætter en frist for at omregistrere de eksisterende samt nedsætter kapitalkravet for anpartsselskaber til kr. 40.000. Få indblik i betydningen af lovforslaget.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Person- og selskabsbeskatning

Forbedrede muligheder for aktieaflønning i nye, mindre virksomheder

Med vedtagelsen den 24. januar 2019 af lovforslag L114 har Folketinget endnu engang indført regler, der forbedrer mulighederne for at aflønne medarbejdere med aktier m.v. Dette omfatter bl.a. en ny 50 %-grænse i ligningslovens § 7 P som alene er tiltænkt nye, mindre virksomheder. Få indblik i de nye muligheder for dig som virksomhedsejer.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her