Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
IP/Immaterialret Konkurrenceret Kommercielle kontrakter

EU-Kommissionen uddeler store bøder for virksomheders begrænsning af grænseoverskridende salg

Velkendte virksomheder som Nike og Sanrio har i strid med konkurrencelovgivningen indgået licensaftaler om merchandise-produkter begrænset til særlige geografiske områder. Det har EU-Kommissionen, med Margrethe Vestager i spidsen, valgt at straffe med bøder i millionklassen. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Konkurrenceret

Forhøjede bødetakster for tilbudskoordinering mellem konkurrerende virksomheder

I den seneste tid er flere virksomheder og personer i nedrivnings- og VVS-branchen blevet pålagt bøder i millionklassen for at have deltaget i ulovlig tilbudskoordinering og prisudveksling med deres konkurrenter. Læs mere om sagerne her.

Dato
Forretningsområde
Konkurrenceret

Konkurrenceankenævnet stadfæster afgørelse om ulovlig aftale om kundedeling

Konkurrenceankenævnet har i en sag af 12. juni 2018 stadfæstet konkurrencerådets afgørelse om at anse aftaler om kundedeling på markedet for afsætning af distribution af adresseløse forsendelser i Danmark for ulovlige. Få indblik i den konkrete afgørelse, som understreger, at aftaler mellem (potentielle) konkurrenter om noget så følsomt som henvendelser til hinandens kunder er klart i strid med konkurrencereglerne.

Dato
Forretningsområde
Konkurrenceret

Ny afgørelse ændrer på den hidtidige opfattelse af konsortiumaftalers lovlighed

Sø- og Handelsretten har netop ophævet Konkurrencerådets afgørelse i sag om vejstribekonsortium. To virksomheder handlede således ikke i strid med konkurrencelovens § 6, da de som konsortium bød samlet på opgaver om udførelse af vejstribemarkering udbudt af vejdirektoratet. Dette på trods af, at virksomhederne havde kapacitet til at byde på delopgaver hver for sig. Få indblik i den konkrete afgørelse, som ændrer den hidtidige opfattelse af konsortiumaftalers lovlighed.

Dato
Forretningsområde
Konkurrenceret

Ny vejledning om konsortiesamarbejde

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgav den 25. april 2018 en ny vejledning om konsortiesamarbejde i for-hold til konkurrenceloven. Vejledningen kommer i forlængelse af ændringer i konkurrenceloven vedrørende konsortiesamarbejder, som trådte i kraft den 1. januar 2018. Formålet med vejledningen er at skabe klarhed for virksomheder, der over-vejer at indgå i konsortier.

Dato
Forretningsområde
Konkurrenceret

Bøde til Opel for minimumspriser

Opel Danmark har fået en bøde på over 8 mio. kr. for at have fastsat minimumspriser over for sine forhandlere

Dato
Forretningsområder
Forvaltnings- og kommunalret Konkurrenceret

EU-domstolen afviser forpligtelse til at offentliggøre evalueringsmetode ved licitationer efter tilbudsloven

EU-Domstolen har taget stilling til, hvorvidt ordregiver er forpligtet til at offentliggøre sin evalueringsmetode i udbudsmaterialet.

Dato
Forretningsområde
Konkurrenceret

Evaluering af tilbud ved udbud af offentlige kontrakter

Hvilke muligheder er der for at gøre indsigelse, og hvor sandsynligt er det at få medhold ved en klage?

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her