Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Corporate

Ny kontrolpakke indfører nye kontrolregler i selskabsloven

Den 12. maj 2020 vedtog Folketinget den såkaldte ”kontrolpakke”, der bl.a. indfører en række nye regler i selskabs- og virksomhedslovgivningen. I en serie på seks artikler stiller vi skarpt på de nye regler, og i denne artikel kan du blive klogere på de nye kontrolregler i selskabsloven.

Dato
Forretningsområde
Corporate

Ny kontrolpakke medfører også krav til virksomheder

Den 12. maj 2020 vedtog Folketinget den såkaldte ”kontrolpakke”, der indfører en række nye regler, bl.a. i virksomhedslovgivningen. I artiklen her betragter vi de nye reglers krav til virksomhedsdokumenters opbevaring, og hvordan en virksomhed kan opløses eller slettes iht. erhvervsvirksomhedsloven.

Dato
Forretningsområder
Ikke-erhvervsdrivende fonde Fonde Corporate Bestyrelsesforhold

Ny anbringelsesbekendtgørelse skal sikre større fleksibilitet for fondes investeringer

Med den nuværende anbringelsesbekendtgørelse har ikke-erhvervsdrivende fonde været underlagt begrænsninger i muligheden for at opnå afkast. Civilstyrelsen har udsendt et udkast til en ny anmeldelsesbekendtgørelse, som træder i kraft den 1. november 2020. Det ser nu ud til, at fondene fremover vil få nemmere ved at opnå afkast på deres investeringer.

Dato
Forretningsområder
Bestyrelsesforhold Corporate

DILEMMA: Hvordan sikrer bestyrelsen, at kontrolpakkens opbevaringspligt overholdes?

Den såkaldte ”kontrolpakke”, der blev vedtaget i maj 2020, indfører nye regler i selskabs- og virksomhedslovgivningen om selskabsdokumenters udarbejdelse og opbevaring. Det er bestyrelsens ultimative ansvar at sikre, at opbevaringspligten overholdes – men hvordan?

Dato
Forretningsområder
Corporate Generationsskifte Skat, moms og afgifter

Generationsskifte i landbrug: Fokus på ejerstruktur

Hvad forstår man ved et generationsskifte? Er der fordele ved en koncernetablering? Og giver det mening at forberede et generationsskifte i god tid? Disse spørgsmål – og mange flere – giver vi svar på i en artikelserie om generationsskifte. I denne første artikel stiller vi skarpt på ejerstruktur.

Dato
Forretningsområde
Corporate

Ny kontrolpakke øger risikoen for tvangsopløsning af selskaber

Den 12. maj 2020 vedtog Folketinget den såkaldte ”kontrolpakke”, der indfører en række nye regler i selskabs- og virksomhedslovgivningen samt årsregnskabs- og revisorloven. Den nye kontrolpakke er også forbundet med en øget risiko for, at selskaber bliver tvangsopløst – det kan du læse mere om her.

Dato
Forretningsområde
Corporate

Kontrolpakken stiller nye krav til opbevaring af selskabsdokumenter

Den 12. maj 2020 vedtog man den såkaldte ”kontrolpakke”, der indfører en række nye regler i selskabs- og virksomhedslovgivningen. I en serie på seks artikler stiller vi skarpt på de nye regler, og i denne artikel kan du blive klogere på de nye krav til opbevaring af selskabsdokumenter.

Dato
Forretningsområder
Corporate Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Ny regel om begrænset skattepligt af aktieavance i Tyskland

I Danmark gælder et princip om skattefrihed for avancer ved salg af aktier, hvis selskabet, hvori der sælges aktier, er ejet af udenlandske kapitalejere. Fysiske personer, som bor i udlandet, eller selskaber med hjemsted i udlandet kan derfor sælge kapitalandele i danske selskaber, uden at de bliver skattepligtige til Danmark. Indtil for nylig gjaldt et tilsvarende princip i Tyskland, men den 1. januar 2019 trådte en lovændring i kraft, og den fortjener opmærksomhed. Bliv klogere på lovændringen her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her