Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Rådgivningsområde
Corporate

Ny kontrolpakke øger risikoen for tvangsopløsning af selskaber

Den 12. maj 2020 vedtog Folketinget den såkaldte ”kontrolpakke”, der indfører en række nye regler i selskabs- og virksomhedslovgivningen samt årsregnskabs- og revisorloven. Den nye kontrolpakke er også forbundet med en øget risiko for, at selskaber bliver tvangsopløst – det kan du læse mere om her.

Dato
Rådgivningsområde
Corporate

Kontrolpakken stiller nye krav til opbevaring af selskabsdokumenter

Den 12. maj 2020 vedtog man den såkaldte ”kontrolpakke”, der indfører en række nye regler i selskabs- og virksomhedslovgivningen. I en serie på seks artikler stiller vi skarpt på de nye regler, og i denne artikel kan du blive klogere på de nye krav til opbevaring af selskabsdokumenter.

Dato
Rådgivningsområde
Corporate Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Ny regel om begrænset skattepligt af aktieavance i Tyskland

I Danmark gælder et princip om skattefrihed for avancer ved salg af aktier, hvis selskabet, hvori der sælges aktier, er ejet af udenlandske kapitalejere. Fysiske personer, som bor i udlandet, eller selskaber med hjemsted i udlandet kan derfor sælge kapitalandele i danske selskaber, uden at de bliver skattepligtige til Danmark. Indtil for nylig gjaldt et tilsvarende princip i Tyskland, men den 1. januar 2019 trådte en lovændring i kraft, og den fortjener opmærksomhed. Bliv klogere på lovændringen her.

Dato
Rådgivningsområde
Corporate Skat, moms og afgifter

Erhvervsstyrelsen får fremskudt rolle som kontrollant af revisorer

Den 12. maj 2020 vedtog Folketinget den såkaldte ”kontrolpakke”, der bl.a. indebærer, at Erhvervsstyrelsen får en fremskudt rolle som kontrolinstans ifm. indsendelse af årsrapport og overholdelse af hvidvaskloven. Styrelsens nye rolle stiller også nye krav til revisorer – dem kan du læse om her.

Dato
Rådgivningsområde
Corporate Skat, moms og afgifter

Kontrolpakken stiller nye krav til indberetning af årsrapporter

Den 12. maj 2020 vedtog Folketinget den såkaldte ”kontrolpakke”, der indfører en række nye regler i bl.a. årsregnskabs- og revisorloven. Vi stiller skarpt på de nye regler i en lille artikelserie, og i denne artikel kan du læse om nye krav til indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen.

Dato
Rådgivningsområde
Insolvens, rekonstruktion og inddrivelse Ejer- og selskabsrådgivning Corporate

Tvangsopløsning af selskaber

Et IVS, ApS, A/S eller P/S kan lukkes på tre forskellige måder: Med betalingserklæring, ved frivillig (solvent) likvidation eller ved tvangsopløsning. Bliv klogere på tvangsopløsning af selskaber, herunder processen og de vidtrækkende konsekvenser af en tvangsopløsning.

Dato
Rådgivningsområde
Corporate DAC6 – Indberetningspligt Compliance & Risk Bestyrelsesforhold

DILEMMA: Hvilke pligter har bestyrelsen i medfør af hvidvaskloven og DAC6?

Selskabsloven forpligter bestyrelsen i et selskab til sikre, at selskabet ”har etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller”. Hvilke procedurer, der er ”fornødne”, afhænger af den konkrete virksomhed og de risici, som skal håndteres. Bliv klogere på både risici og bestyrelsens forpligtelser i henhold til hvidvaskloven og DAC6 her.

Dato
Rådgivningsområde
Investeringer og kapital Virksomhedsoverdragelser/M&A Corporate Commercial

Nye regler om screening af udenlandske direkte investeringer

EU har vedtaget ny forordning om screening af udenlandske direkte investeringer (FDI), hvormed det bliver muligt at indføre nationale mekanismer til screening af udenlandske direkte investeringer. Bliv klogere på forordningens betydning for kommende udenlandske direkte investeringer.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her