Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Compliance & Risk Ejer- og selskabsrådgivning

Skærpelse af hvidvaskloven får konsekvenser for forkerte registreringer af reelle ejere

Den 7. februar 2020 opdaterede Erhvervsstyrelsen sin vejledning om indberetningspligter. En skærpelse af hvidvaskloven medfører nemlig, at rådgivere i virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, er forpligtet til at indberette fejl i registrerede oplysninger om reelle ejere. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Ejer- og selskabsrådgivning Corporate

Brexit fremkalder ny bekendtgørelse for datterselskabers lån til udenlandske moderselskaber

D. 1. februar 2020 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Den gør det muligt for datterselskaber fortsat at yde lån, stille midler til rådighed mv. til udenlandske moderselskaber i Storbritannien efter Brexit. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Arbejdsret Corporate Ejer- og selskabsrådgivning Skat, moms og afgifter Virksomhedsoverdragelser/M&A

Kundeklausul i ejeraftale var ugyldig for medejer – fordi medejer var funktionær

En ny dom fra Sø- og Handelsretten fastslår, at medarbejderaktionærer kan være beskyttet af den ansættelsesretlige lovgivning mht. vilkår i ejeraftaler. Læs mere om dommen her.

Dato
Forretningsområde
Ejer- og selskabsrådgivning Skatteproces

Ny finanslov afskaffer mulighed for stor skatterabat ved salg af ”gamle” kapitalandele

Den 1. februar 2020 afskaffes muligheden for at opnå en skatterabat på op til 25 % i forbindelse med salg af ”gamle” kapitalandele. Det har forligspartierne bag finansloven aftalt. Her kan du blive klogere på, hvad reglerne har foreskrevet indtil nu, og hvordan man aldersbestemmer kapitalandele.

Dato
Forretningsområde
Ejer- og selskabsrådgivning

Ny bestemmelse: Børsnoterede selskaber skal nu kontrollere væsentlige transaktioner med nærtstående parter

En ny bestemmelse i selskabsloven fastslår, at det øverste ledelsesorgan i børsnoterede selskaber skal godkende og offentliggøre væsentlige transaktioner med nærtstående parter. Børsnoterede selskaber bør derfor indtænke nye procedurer for, hvordan de håndterer deres forpligtelser. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Ejer- og selskabsrådgivning Ejendomsvurderinger Private dokumenter Skatteproces

Kan en salgssum være negativ?

Landsskatteretten har for nylig taget stilling til en sag, hvor spørgsmålet var, om en ejendom, der var en del af en overdragelse, kunne udgøre en negativ værdi af den samlede overdragelsessum. Læs mere om sagen og reglerne på området her.

Dato
Forretningsområde
Ejer- og selskabsrådgivning Commercial

5 gode råd til at vælge selskabsform

Er du tvivl om, hvilken selskabsform der er den mest relevante for din virksomhed? Så læs med her, hvor vi giver dig 5 gode råd om, hvad du bør tage stilling til, når du skal vælge selskabsform.

Dato
Forretningsområde
Ejer- og selskabsrådgivning

Har din virksomhed styr på selskabslovens frister for anmeldelse til Erhvervsstyrelsen?

Selskabsloven indeholder en række frister til, hvornår visse selskabsretlige beslutninger skal være anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Der er dog stor forskel på konsekvenserne af en eventuel fristoverskridelse. Bliv klogere på dette i denne artikel.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her