Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Ejer- og selskabsrådgivning Corporate

DAHL bistår SP Group A/S ved rettet emission på 220 mio. kr.

SP Group A/S har med succes gennemført en rettet markedskursemission. Provenuet fra transaktionen skal anvendes til at styrke selskabets kapitalgrundlag for at skabe de bedst mulige rammer for fortsat at kunne agere som konsolidator i markedet for formstøbte emner i plast og komposit.

Dato
Forretningsområde
Ejer- og selskabsrådgivning Corporate

COVID-19: Forpligtelser i selskabs- og regnskabslovgivning lempes

Coronakrisen og de mange indgreb, regeringen har indført, gør det svært for mange virksomheder at overholde deres pligter iht. selskabs- og regnskabslovgivningen. Derfor vedtog Folketinget d. 7. april 2020 en ny hastelov, der lemper virksomhedernes pligter midlertidigt. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Ejer- og selskabsrådgivning Kapitalfremskaffelse og kapitalsikkerhed Bank og finansiering

COVID-19: Bred aftale om hjælp til de selvstændige og de særligt ramte virksomheder

Regeringen og alle folketingets partier er i dag blevet enige om en stor hjælpepakke. Aftalen omfatter mulighed for midlertidig kompensation til henholdvis de små selvstændige og de særlig ramte virksomheder. Det skønnes, at der vil blive udbetalt ca. 50 mia. under de to ordninger.

Dato
Forretningsområde
Ejer- og selskabsrådgivning

COVID-19: Forsamlingsforbuddets betydning for generalforsamlinger

Der er nu udstedt forsamlingsforbud i Danmark med ikrafttræden den 18. marts kl. 10.00. Bliv klogere på hvad dette betyder for afholdelse af generalforsamlinger her.

Dato
Forretningsområde
Ejer- og selskabsrådgivning

COVID-19: Hjælp til de selvstændige og de særligt ramte virksomheder

Regeringen har i dag varslet, at der kommer en hjælpepakke til små selvstændige virksomheder og en hjælpepakke til virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt af COVID-19.

Dato
Forretningsområde
Compliance & Risk Ejer- og selskabsrådgivning

Skærpelse af hvidvaskloven får konsekvenser for forkerte registreringer af reelle ejere

Den 7. februar 2020 opdaterede Erhvervsstyrelsen sin vejledning om indberetningspligter. En skærpelse af hvidvaskloven medfører nemlig, at rådgivere i virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, er forpligtet til at indberette fejl i registrerede oplysninger om reelle ejere. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Ejer- og selskabsrådgivning Corporate

Brexit fremkalder ny bekendtgørelse for datterselskabers lån til udenlandske moderselskaber

D. 1. februar 2020 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Den gør det muligt for datterselskaber fortsat at yde lån, stille midler til rådighed mv. til udenlandske moderselskaber i Storbritannien efter Brexit. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Arbejdsret Corporate Ejer- og selskabsrådgivning Skat, moms og afgifter Virksomhedsoverdragelser/M&A

Kundeklausul i ejeraftale var ugyldig for medejer – fordi medejer var funktionær

En ny dom fra Sø- og Handelsretten fastslår, at medarbejderaktionærer kan være beskyttet af den ansættelsesretlige lovgivning mht. vilkår i ejeraftaler. Læs mere om dommen her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her