Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces Fonde

Almennyttige og almenvelgørende fonde: Hvornår gælder fritagelse for boafgift?

Visse fonde er fritaget for boafgift, så dødsboet ikke skal beregne og indbetale boafgift af den arv, der tilfalder den pågældende fond.

Dato
Forretningsområder
Fonde Erhvervsdrivende fonde Ikke-erhvervsdrivende fonde

Indberetningspligt ved fondsuddelinger

Fonde kan foretage uddelinger til både fysiske og juridiske personer, så længe uddelingerne sker i overensstemmelse med fondens formål. Men hvilke regler er der ellers for uddelinger fra fonde? Læs med her, når vi gør dig klogere på fondes indberetningspligt.

Dato
Forretningsområder
Fonde Erhvervsdrivende fonde Ikke-erhvervsdrivende fonde Corporate Bestyrelsesforhold

Har fonde fradrag for uddelinger til virksomheder og selskaber?

For at fonde kan opnå skattemæssigt fradrag for uddeling til virksomheder, skal der foretages en skærpet vurdering af uddelingens formål. Læs mere her om Landsskatterettens seneste afgørelse i en sag om uddeling til et selskabs projekt.

Dato
Forretningsområder
Fonde Erhvervsdrivende fonde Ikke-erhvervsdrivende fonde

Hvordan kan en fond opløses?

Der er forskellige regler for opløsning af henholdsvis erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde. Bliv klogere her når vi gennemgår reglerne for opløsning af fonde.

Dato
Forretningsområder
Fonde Ikke-erhvervsdrivende fonde

Hvilke krav er der til ledelsen i ikke-erhvervsdrivende fonde?

Der gælder en række krav til ledelsen i ikke-erhvervsdrivende fonde. I denne artikel stiller vi skarpt på, hvilke krav der er til ledelsen i ikke-erhvervsdrivende fonde, herunder krav til bestyrelsens sammensætning og uafhængighed.

Dato
Forretningsområder
Erhvervsdrivende fonde Fonde

Hvilke krav er der til ledelsen i erhvervsdrivende fonde?

Der gælder en række krav til ledelsen i erhvervsdrivende fonde. Vi stiller skarpt på, hvilke krav der er til ledelsen i erhvervsdrivende fonde, herunder krav til bestyrelsens sammensætning og uafhængighed.

Dato
Forretningsområder
Fonde Erhvervsdrivende fonde Ikke-erhvervsdrivende fonde

Hvilke regler er der for ændring af vedtægterne for en fond?

Når bestyrelsen i en fond ønsker at ændre fondens vedtægter, kræver det, at ændringerne bliver godkendt af fondsmyndigheden. Vi gennemgår her rammerne for ændring af vedtægter i fonde.

Dato
Forretningsområde
Fonde

Beskatning af fonde – hvordan er skattereglerne?

I fondsbeskatningsloven findes der nogle særregler, som gælder ved beskatning af erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde. Bliv klogere på de særlige regler for fondsbeskatning her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her