Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Fonde Private Client Skatterådgivning

Fokus på Fonde: Ny afgørelse om fritagelse for boafgift for fonde

Kan en fond fritages for at betale boafgift af en modtaget arv, hvis dens uddelingsformål er almennyttigt, men dens driftsformål ikke er det? Dét afgør en ny sag fra Landsskatteretten.

Dato
Forretningsområder
Fonde Erhvervsdrivende fonde

Fokus på fonde: Hvilke regler gælder for aftaler mellem erhvervsfonde og ledelsesmedlemmer?

Det er et fondsretligt princip, at formuen i en fond skal være udskilt fra stifterens formue. Men hvad gælder, hvis fonden efter stiftelsen vil erhverve aktiver fra stifteren?

Dato
Forretningsområder
Fonde Skat, moms og afgifter

Fokus på fonde: Fordeling mellem flere uddelingsformål

Bestyrelsen i en fond har pligt til at foretage uddelinger til de formål, der er fastsat i vedtægten. Men hvordan skal uddelingerne fordeles, hvis der er flere uddelingsformål?

Dato
Forretningsområder
Fonde Skat, moms og afgifter

Fokus på Fonde: En fondsbestyrelse kan ikke dele ud til sig selv

Bestyrelsen i en fond skal uddele fondens midler i overensstemmelse med de uddelingsformål, der er beskrevet i fondens vedtægt. Læs mere, om rammerne for, hvad der kan og skal uddeles.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Fonde

Fokus på fonde: Beskatning ved uddeling af den bundne kapital

Skatterådet har nuanceret og præciseret praksis for, hvornår det udløser beskatning, at en fond uddeler af sin bundne kapital. Læs mere om afgørelsen og dens betydning her.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Skatteproces Fonde

Almennyttige og almenvelgørende fonde: Hvornår gælder fritagelse for boafgift?

Visse fonde er fritaget for boafgift, så dødsboet ikke skal beregne og indbetale boafgift af den arv, der tilfalder den pågældende fond.

Dato
Forretningsområder
Fonde Erhvervsdrivende fonde Ikke-erhvervsdrivende fonde

Indberetningspligt ved fondsuddelinger

Fonde kan foretage uddelinger til både fysiske og juridiske personer, så længe uddelingerne sker i overensstemmelse med fondens formål. Men hvilke regler er der ellers for uddelinger fra fonde? Læs med her, når vi gør dig klogere på fondes indberetningspligt.

Dato
Forretningsområder
Fonde Erhvervsdrivende fonde Ikke-erhvervsdrivende fonde Corporate Bestyrelsesforhold

Har fonde fradrag for uddelinger til virksomheder og selskaber?

For at fonde kan opnå skattemæssigt fradrag for uddeling til virksomheder, skal der foretages en skærpet vurdering af uddelingens formål. Læs mere her om Landsskatterettens seneste afgørelse i en sag om uddeling til et selskabs projekt.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her