Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Fonde Skat, moms og afgifter

Interne uddelinger i fonde: De seneste års udvikling i praksis

I 2022 traf landsskatteretten en opsigtsvækkende afgørelse vedrørende interne uddelinger i fonde, som afveg fra Skattestyrelsens hidtidige praksis på området. Siden er det ændret igen.

Dato
Forretningsområder
Fonde Erhvervsdrivende fonde Ikke-erhvervsdrivende fonde Skat, moms og afgifter Skatterådgivning

Erhvervsdrivende fondes ret til fradrag for lønudgifter

Højesteret har skabt større klarhed om, hvornår de lønudgifter, som erhvervsdrivende fonde og foreninger afholder til ansatte, kan anses som erhvervsmæssige og fradragsberettigede.

Dato
Forretningsområder
Fonde Ikke-erhvervsdrivende fonde Erhvervsdrivende fonde

Øvre aldersgrænser i fondsbestyrelser: Er jeres vedtægter lovlige?

En del fonde har i sine vedtægter en bestemmelse om, at når et bestyrelsesmedlem når en bestemt alder skal vedkommende udtræde af bestyrelsen. Hvad er problemet med det?

Dato
Forretningsområde
Fonde

Nyt styresignal om uddelinger fra grundkapital

I 2021 nuancerede et bindende svar den praksissen for beskatning ved uddeling af en fonds bundne kapital. Den pågældende afgørelse blev i 2023 efterfulgt af en Landsskatteretsafgørelse.

Dato
Forretningsområder
Fonde Skat, moms og afgifter

Fokus på fonde: Skal en fond betale skat af gaver?

Skattelovgivningens almindelige udgangspunkt er, at gaver medregnes til den skattepligtige indkomst. For fonde gælder imidlertid særlige regler, og dem vil vi gennemgå i denne artikel.

Dato
Forretningsområder
Fonde Skat, moms og afgifter

Kan man overdrage aktier til en fond, uden at det udløser skat?

Hvis en ejer af et kapitalselskab ønsker at støtte et velgørende formål, kan der opstå den tanke at gøre det ved at forære kapitalandele i et datterselskab hertil som gave til en fond.

Dato
Forretningsområder
Fonde Private Client Skatterådgivning

Fokus på Fonde: Ny afgørelse om fritagelse for boafgift for fonde

Kan en fond fritages for at betale boafgift af en modtaget arv, hvis dens uddelingsformål er almennyttigt, men dens driftsformål ikke er det? Dét afgør en ny sag fra Landsskatteretten.

Dato
Forretningsområder
Fonde Erhvervsdrivende fonde

Fokus på fonde: Hvilke regler gælder for aftaler mellem erhvervsfonde og ledelsesmedlemmer?

Det er et fondsretligt princip, at formuen i en fond skal være udskilt fra stifterens formue. Men hvad gælder, hvis fonden efter stiftelsen vil erhverve aktiver fra stifteren?

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her