Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Entreprise Byggeri, ejendomme og infrastruktur

COVID-19: Hvad vil offentlige påbud betyde for entreprenøren?

Det er endnu uvist, om den gradvise genåbning af samfundet kan fortsætte uhindret, eller om der senere vil komme endnu en nedlukning. Derfor er det relevant at overveje, hvilken betydning eventuelle påbud fra myndighederne vil få. Vil de ændre entreprenørens forhold? Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Voldgiftssager Retssager Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Kan en voldgiftskendelse være ugyldig?

Kan en voldgiftskendelse være ugyldig? Dette spørgsmål har retten i Holstebro for nylig taget stilling til. I den konkrete sag havde voldgiftsretten givet en entreprenør medhold i, at bygherren skulle betale for kontrakts- og ekstraarbejder – men fakturaerne ikke var momsberigtigede. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

COVID-19: Pressede erhvervslejere skal betale husleje

Erhvervslejere er presset pga. den tvungne nedlukning af centre og butikker. Men hvordan er risikofordelingen mellem udlejere og lejere, når myndighederne påvirker brugen af erhvervslejemålet?

Dato
Forretningsområde
Moms og afgifter Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Ændring af momsloven kan gøre det dyrt at udleje ejendomme

I november 2019 blev en ændring af momsloven vedtaget, og den kan få betydning for ejendomsmarkedet – især for virksomheder, der opfører ejendomme mhp. salg, men som ender med at udleje dem i stedet. Læs mere om lovændringen her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Ny boligaftale og §5 stk. 2: Hvad er op og ned?

Den 30. januar offentliggjorde regeringen sin nye boligaftale. Hovedpunkterne i aftalen vedrører bl.a. karensperiode, grønt incitament, fjernelse af væsentlighedsvurdering i ”det lejedes værdi” og styrkelse af lejerne. Læs mere om de nye ændringer her.

Dato
Forretningsområde
Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate) Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Hvilken betydning har udnyttelse af et advokatforbehold i en købsaftale vedr. fast ejendom?

Mange købsaftaler vedr. fast ejendom indeholder et advokatforbehold fra købers og/eller sælgers side. Men hvad er retsvirkningen af, at advokaten udnytter forbeholdet og fremlægger forbehold for godkendelse af handlen? Dét afgør en ny dom fra den 7. januar 2020, som du kan læse mere om her.

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her