Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Procedurer for byggerier omfattet af Byggeskadefondens dækning

Få indblik i Byggeskadefondens rolle og ansvar i forhold til sikring af byggeriets kvalitet, udbedring af mangler og ansvar for byggeriets parter, herunder drift og vedligehold, førsyn samt 1.-års og 5.-års gennemgang, hvortil der er særlige opmærksomhedspunkter for bygningsejer og byggeriets parter.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Almene boliger: Hvad dækker Byggeskadefonden?

I denne artikel stiller vi skarpt på Byggeskadefondens rolle og ansvar ved opførelse og renovering af alment boligbyggeri, særligt med henblik på fondens rolle ved byggeriets kvalitet, dækning af skade, udbedring af mangler og ansvar for byggeriets parter.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Faldgruber ved entreprenørens sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse er forbundet med en række problemstillinger. Hvornår skal entreprenøren stille sikkerhed? Hvad skal der stilles sikkerhed med og for? Hvor stor skal sikkerheden være? Og hvornår skal sikkerhedsstilleren betale? Bliv klogere på disse gængse problemstillinger i artiklen her.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Byggeskadefondens rolle og ansvar i byggeri af almene boliger

Byggeskadefonden spiller en central rolle ved opførelse og renovering af alment boligbyggeri. I denne artikel, som er skrevet til dig, der arbejder med opførelse eller renovering af alment boligbyggeri, stiller vi skarpt på Byggeskadefonden og dens virksomhed, så du får indsigt i fondens formål og hvilke typer af bygge- og renoveringsprojekter, som fonden dækker.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Retssager

Hvornår tillægger retten en ansvarsfraskrivelse vægtig betydning?

Den 23. juni 2020 afsagde Højesteret dom i en sag om arealmangler ved en beboelsesejendom. Et af temaerne var sælgers ansvarsfraskrivelse, og dommen viser, at en generelt udformet ansvarsfraskrivelse ikke tillægges vægtig betydning af retten. Læs mere om sagen her.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Entreprise

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret som følge af passivitet

Til tider mister entreprenøren sin afhjælpningsret, hvorefter bygherren er berettiget til at lade afhjælpning ske ved en anden entreprenør. Dette var tilfældet i en nylig afsagt kendelse fra Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Voldgiftsretten fastslog, at totalentreprenørens afhjælpningsret var bortfaldet som følge af manglende reaktion på bygherrens henvendelser. Bygherren var derfor berettiget til at lade afhjælpning ske ved en anden entreprenør.

Dato
Rådgivningsområde
Retssager Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Tvistløsning: Hvorfor vælge voldgift?

I de fleste byggesager opstår der uenighed mellem to eller flere aktører i løbet af processen. Hvis uenigheden bliver til en egentlig tvist, kan parterne forsøge at løse den med ”løsningstrappen” eller anlægge en sag som voldgift eller ved mediation. Læs mere om tvistløsningsmetoderne her.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Folketinget vedtager ny ejerlejlighedslov

Den 1. juli træder en ny ejerlejlighedslov i kraft. Loven afløser den gamle ejerlejlighedslov fra 1966 og moderniserer reglerne, så de er lette at forstå og giver et bedre grundlag for at håndtere de problemstillinger, der opstår i praksis. Bliv klogere på 5 centrale bestemmelser i den nye lov her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her