Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Entreprise Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Undgå konflikter om vinterforanstaltninger i byggeriet

I et byggeprojekt er det vigtigt at forholde sig til vinterforanstaltninger for at minimere risikoen for uklarheder og konflikter. Få indblik i begrebet vinterforanstaltninger og forskellen mellem de årstidsbestemte og de vejrligsbestemte foranstaltninger.

Dato
Forretningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Byggeri: Prisstigninger og materialemangel

Der opleves for tiden voldsomme prisstigninger på byggematerialer. Samtidig er det i visse tilfælde umuligt at fremskaffe de nødvendige materialer. Men hvem bærer risikoen for prisstigninger? Og hvem har ansvaret i tilfælde af materialemangel? Bliv klogere her.

Dato
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

”Blackstone”: Du må ikke tilbyde din lejer betaling for at opsige lejemålet

Som følge af ”Blackstone”-loven må boligudlejere ikke længere tilbyde lejere betaling eller anden form for ydelse med det formål at få lejeren til at bringe lejeforholdet til ophør. Forbuddet gælder både eksisterende og nye lejeforhold.

Dato
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

”Blackstone”: Det bliver dyrere at tabe en sag i huslejenævnet

Som boligudlejer skal du være opmærksom på, at du fremover skal betale et forhøjet gebyr på 6.000 kr. til huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet. Læs mere om de nye regler.

Dato
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Entreprise

Entreprise: Aftalte afvigelser fra AB-systemet

Når man anvender standardbetingelserne i AB-systemet, kan det være nødvendigt at foretage ændringer af enkelte bestemmelser. Læs her, hvad du skal være opmærksom på.

Dato
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Entreprise Voldgiftssager

Hvornår bliver tabsbegrænsningspligt aktuel i byggesager?

Det følger af dansk rets almindelige erstatningsregler, at den erstatningsberettigede har pligt til at begrænse sit tab. Denne pligt gælder også i byggesager og kan både tilfalde entreprenør og bygherre, afhængigt af det konkrete tilfælde. Læs mere her.

Dato
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

Den nye normalvedtægt for ejerforeninger

Efter en ændring af ejerlejlighedsloven d. 1. juli 2020 fik ejerforeninger landet over at vide, at der senere på året ville komme en ny normalvedtægt, der ville gælde for ejerforeninger, der ikke selv har lavet en vedtægt. Denne normalvedtægt er nu vedtaget, og på en række punkter adskiller den sig markant fra den gamle version. Få indblik i hvilke punkter du skal være opmærksom på, hvornår normalvedtægten træder i kraft, og hvordan ejerforeninger bør forholde sig.

Dato
Forretningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Nye regler om bopælspligt får betydning for investorer

Den 1. januar 2021 træder nye regler om bopælspligt i nyopførte boligbyggerier i kraft. Reglerne får bl.a. betydning for ejendomsinvestorer, der fremover har pligt til at sørge for, at boliger bruges som helårsboliger, hvis en lokalplan bestemmer det. Læs mere her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her