Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Rådgivningsområde
Voldgiftssager Byggeri, ejendomme og infrastruktur Entreprise

Hvornår er bygherrens ophævelse af entreprisekontrakt uberettiget?

I en nylig kendelse har Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed taget stilling til, om en bygherres ophævelse af en entreprisekontrakt var uberettiget. Afgørelsen demonstrerer, at den af byggeriets parter, der afsender et påkrav, også bærer risikoen for, at påkravet kommer frem. Læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Entreprise Voldgiftssager Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Byggeri: Hvornår er en rådgiver ansvarlig for et nyt og uprøvet produkt?

En nylig voldgiftsafgørelse vedrørende Fermacell-plader præciserer rækkevidden af rådgiveransvaret. Som både entreprenør og byggesagkyndig rådgiver bør man være særligt opmærksom på dette.

Dato
Rådgivningsområde
Entreprise Byggelovgivning Byggeri, ejendomme og infrastruktur Voldgiftssager

Hurtige afgørelser i bygge- og anlægssager: Hvor står vi i dag?

Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed kom d. 17. november med en status på brugen af ”hurtige afgørelser”, der var en af nyskabelserne i det nye AB-system. Det fremgår, at hurtige afgørelser bruges, men at en del af afgørelserne vedrører processuelle spørgsmål. Vi tager temperaturen på den nye mulighed og ser på, hvad vi kan forvente fremadrettet ift. hurtige afgørelser.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Entreprise Voldgiftssager

Voldgiftskendelse stadfæster entreprenørens ret til afhjælpning

Hvis en bygherre med urette afskærer sin entreprenør fra at foretage afhjælpning, vil bygherren kun være berettiget til at kræve kostprisen for afhjælpningsarbejderne. I maj 2020 tog voldgiftsretten stilling til en tvist, der netop vedrørte entreprenørens afhjælpningsret – den kan du læse om her.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Skatterådgivning Skat, moms og afgifter

Aftale om ret til tidlig pension = Lagerbeskatning af fast ejendom i selskaber

Regeringen har indgået aftale med DF, SF og Enhedslisten om ret til tidlig pension. Prisen er 3,5 mia. kr. Heraf skal 850 mio. kr. hentes fra lagerbeskatning af selskabers ejendomsavance. Aftaleteksten og en række spørgsmål fra Folketingets skatteudvalg angiver de overordnede rammer for denne nye beskatningsform. Få indblik heri.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Almene boligorganisationer kan nu deltage i arealudviklingsselskaber

Udviklingsplaner skal fremme afghettoisering af de almene boligselskabers afdelinger, som står på ghettolisten. Fra d. 2. september 2020 kan en almen boligorganisation være selskabsdeltager i et arealudviklingsselskab, hvis det sker som led i realisering af en sådan udviklingsplan. Læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Procedurer for byggerier omfattet af Byggeskadefondens dækning

Få indblik i Byggeskadefondens rolle og ansvar i forhold til sikring af byggeriets kvalitet, udbedring af mangler og ansvar for byggeriets parter, herunder drift og vedligehold, førsyn samt 1.-års og 5.-års gennemgang, hvortil der er særlige opmærksomhedspunkter for bygningsejer og byggeriets parter.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Almene boliger: Hvad dækker Byggeskadefonden?

I denne artikel stiller vi skarpt på Byggeskadefondens rolle og ansvar ved opførelse og renovering af alment boligbyggeri, særligt med henblik på fondens rolle ved byggeriets kvalitet, dækning af skade, udbedring af mangler og ansvar for byggeriets parter.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her