Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Rådgivningsområde
Entreprise Voldgiftssager Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Byggeri: Hvornår er en rådgiver ansvarlig for et nyt og uprøvet produkt?

En nylig voldgiftsafgørelse vedrørende Fermacell-plader præciserer rækkevidden af rådgiveransvaret. Som både entreprenør og byggesagkyndig rådgiver bør man være særligt opmærksom på dette.

Dato
Rådgivningsområde
Entreprise Byggelovgivning Byggeri, ejendomme og infrastruktur Voldgiftssager

Hurtige afgørelser i bygge- og anlægssager: Hvor står vi i dag?

Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed kom d. 17. november med en status på brugen af ”hurtige afgørelser”, der var en af nyskabelserne i det nye AB-system. Det fremgår, at hurtige afgørelser bruges, men at en del af afgørelserne vedrører processuelle spørgsmål. Vi tager temperaturen på den nye mulighed og ser på, hvad vi kan forvente fremadrettet ift. hurtige afgørelser.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Entreprise Voldgiftssager

Voldgiftskendelse stadfæster entreprenørens ret til afhjælpning

Hvis en bygherre med urette afskærer sin entreprenør fra at foretage afhjælpning, vil bygherren kun være berettiget til at kræve kostprisen for afhjælpningsarbejderne. I maj 2020 tog voldgiftsretten stilling til en tvist, der netop vedrørte entreprenørens afhjælpningsret – den kan du læse om her.

Dato
Rådgivningsområde
Entreprise Retssager

Når en aftale indgås i strid med ”Lov eller Ærbarhed”

Kun få bestemmelser fra Danske Lov fra 1683 er fortsat gældende i reguleringen af forholdet mellem to parter. Det er dog tilfældet med bestemmelse ”5-1-2” om, at aftaler, der er indgået i strid med lov eller ærbarhed, er ugyldige. Bestemmelsen påberåbes mere ofte for domstolene, end de rent faktisk anvendes. Højesteret har i to nylige afgørelser netop afvist at anvende bestemmelsen.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Entreprise

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret som følge af passivitet

Til tider mister entreprenøren sin afhjælpningsret, hvorefter bygherren er berettiget til at lade afhjælpning ske ved en anden entreprenør. Dette var tilfældet i en nylig afsagt kendelse fra Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Voldgiftsretten fastslog, at totalentreprenørens afhjælpningsret var bortfaldet som følge af manglende reaktion på bygherrens henvendelser. Bygherren var derfor berettiget til at lade afhjælpning ske ved en anden entreprenør.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Retssager Entreprise

Hæfter entreprenøren i alle tilfælde for udbedringsomkostninger?

En entreprenør har ret og pligt til at afhjælpe mangler, som han er ansvarlig for. Bygherrens mangelskrav mod en misligholdende entreprenør vil sædvanligvis være udbedringsomkostningen, men entreprenøren hæfter dog ikke altid for de fulde omkostninger. Læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Entreprise Byggeri, ejendomme og infrastruktur

COVID-19: Hvad vil offentlige påbud betyde for entreprenøren?

Det er endnu uvist, om den gradvise genåbning af samfundet kan fortsætte uhindret, eller om der senere vil komme endnu en nedlukning. Derfor er det relevant at overveje, hvilken betydning eventuelle påbud fra myndighederne vil få. Vil de ændre entreprenørens forhold? Læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Retssager Forsikring og erstatning Entreprise

Er forsikringsselskaber bundet af voldgiftsaftaler ved regres?

I hvilket omfang er forsikringsselskaber bundet af voldgiftsaftaler ved regres, når byggeriets parter har aftalt AB? Det spørgsmål har Højesteret for nylig taget stilling til i en kendelse. Her kan du læse om den konkrete sag og Højesterets aktuelle kendelse.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her