Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Entreprise Retssager Voldgiftssager

”Forældelse”: Ordet der nævnes så ofte - men ikke ofte nok

I de fleste byggesager – og særligt dem, der strækker sig over lang tid – kan mange forældelsesmæssige udfordringer opstå undervejs. Derfor bør byggeriets parter altid tænke forældelsesreglerne ind i deres dispositioner for at sikre deres krav over for hinanden. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Entreprise

MgO-plader: Bygherren kan bære risikoen for entreprenørens valg

I perioden 2010-2014 blev MgO-vindspærreplader hyppigt anvendt i Danmark – men anvendelsen stoppede brat, da man i 2015 blev advaret om pladernes uheldige evne til at opsuge fugt. Voldgiftsretten har nu afsagt syv kendelser, der kaster lys over ansvaret for MgO-pladerne. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Entreprise

Første år med AB 18: Hvorfor er det en god idé at bruge det nye system?

Det første år med det nye AB-system er gået – men mange vælger fortsat at kontrahere på de kendte vilkår i AB 92 / ABT 93. AB 18’s bestemmelser kan imidlertid give byggeriets parter mere tryghed og klarhed, og derfor opfordrer DAHL til at komme i gang med at bruge dem. Læs DAHLs anbefalinger her.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter Moms og afgifter Entreprise

EU-Domstolen afgør sag om moms på byggegrunde – et nyt styre-signal er på vej

Den 4. september 2019 afsagde EU-Domstolen dom i den såkaldte KPC-sag. Dommen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der skal afregnes moms ved salg af en gammel bygning med tilhørende grund, når køber har til hensigt at rive bygningen ned efter overdragelsen. Læs mere om dommen her.

Dato
Forretningsområde
DAHL - Corporate News Entreprise

DAHLs karriere-føljeton: Mød Kristian Skovsgaard (6:6)

Se filmen og hør mere om, hvordan advokat og juniorpartner, Kristian Skovsgaard, oplever den faglige kompleksitet og specialisering hos DAHL.

Dato
Forretningsområde
Voldgiftssager Entreprise Retssager

Ny afgørelse afklarer grænserne for de spørgsmål, en skønsmand kan blive stillet

En afgørelse fra Voldgiftsretten d. 13. januar 2020 afklarer grænserne for de spørgsmål, en skønsmand kan blive stillet. Læs mere om afgørelsen her.

Dato
Forretningsområde
Entreprise

Er kravene for dagbod reelt ændret fra AB 92/ABT 93 til AB 18/ABT 18?

Hvis en entreprenørs arbejde ikke færdiggøres inden for den aftalte tidsplan, kan der opstå tvister om krav på dagbøder. Derfor har AB-udvalget udvidet paragraffen om dagbod i AB 18 med henblik på at præcisere gældende ret. Spørgsmålet er nu, om de nye bestemmelser reelt ændrer praksis. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Entreprise

Hvornår ophører entreprenørgaranti på grund af forældelse?

Garantifordringen mellem entreprenør og bygherre har en selvstændig 3-årig forældelsesfrist. Et centralt spørgsmål er derfor, hvornår bygherren er i stand til at angive misligholdelse og kræve udbetaling af entreprenørgaranti. I voldgiftsregi har man for nylig taget stilling til et sådant spørgsmål. Læs mere her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her