Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Skat, moms og afgifter Moms og afgifter Entreprise

EU-Domstolen afgør sag om moms på byggegrunde – et nyt styre-signal er på vej

Den 4. september 2019 afsagde EU-Domstolen dom i den såkaldte KPC-sag. Dommen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der skal afregnes moms ved salg af en gammel bygning med tilhørende grund, når køber har til hensigt at rive bygningen ned efter overdragelsen. Læs mere om dommen her.

Dato
Forretningsområde
DAHL - Corporate News Entreprise

DAHLs karriere-føljeton: Mød Kristian Skovsgaard (6:6)

Se filmen og hør mere om, hvordan advokat og juniorpartner, Kristian Skovsgaard, oplever den faglige kompleksitet og specialisering hos DAHL.

Dato
Forretningsområde
Voldgiftssager Entreprise Retssager

Ny afgørelse afklarer grænserne for de spørgsmål, en skønsmand kan blive stillet

En afgørelse fra Voldgiftsretten d. 13. januar 2020 afklarer grænserne for de spørgsmål, en skønsmand kan blive stillet. Læs mere om afgørelsen her.

Dato
Forretningsområde
Entreprise

Er kravene for dagbod reelt ændret fra AB 92/ABT 93 til AB 18/ABT 18?

Hvis en entreprenørs arbejde ikke færdiggøres inden for den aftalte tidsplan, kan der opstå tvister om krav på dagbøder. Derfor har AB-udvalget udvidet paragraffen om dagbod i AB 18 med henblik på at præcisere gældende ret. Spørgsmålet er nu, om de nye bestemmelser reelt ændrer praksis. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Entreprise

Hvornår ophører entreprenørgaranti på grund af forældelse?

Garantifordringen mellem entreprenør og bygherre har en selvstændig 3-årig forældelsesfrist. Et centralt spørgsmål er derfor, hvornår bygherren er i stand til at angive misligholdelse og kræve udbetaling af entreprenørgaranti. I voldgiftsregi har man for nylig taget stilling til et sådant spørgsmål. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Entreprise

Højdepunkter fra velbesøgt DAHL-konference på Aarhus Havn

Hvor er byggeriet i Danmark på vej hen? Hvordan klarer branchen en omstilling til mere bæredygtigt byggeri? Og hvilke byggeprojekter efterspørger investorerne og slutbrugerne? Det var nogle af de spørgsmål, der blev vendt på konferencen ”Fremtidens byggeri – set fra direktørstolen”, som DAHL Advokatfirma var arrangør af. Gik du glip af konferencen, får du her tre hovedpointer fra dagen.

Dato
Forretningsområde
Entreprise

Entreprenørens mulighed for godtgørelse ved spildtid

Når der opstår spildtid i forbindelse med et byggeprojekt, har entreprenøren i udgangspunktet mulighed for at kræve og få godtgørelse for spildtiden, men det sker ikke altid i praksis. Bliv klogere på entreprenørens muligheder for godtgørelse her.

Dato
Forretningsområde
Entreprise

Undgå dyre voldgiftssager

Der kan være væsentlige omkostninger forbundet med at indbringe en voldgiftssag for Voldgiftsnævnet. Allerede når en sag anlægges, skal der stilles sikkerhed for voldgiftssagens omkostninger. Bliv klogere på de samlede sagsomkostninger her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her