Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate) Erhvervs- og boligudlejning

3 gode grunde til at du som bolig- og erhvervsudlejer skal have styr på dokumentationen

Som professionel udlejer af ejendomme til bolig og erhverv er det uhyre vigtigt at have styr på al dokumentation. Men det kan være svært at holde det forkromede overblik over dokumenter, kontrakter, deadlines, skabeloner mv. Vi giver dig 3 gode grunde hertil.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Hvornår kan tidsbegrænsningen af et boliglejemål tilsidesættes?

Lejeloven bygger på en regel om legal uopsigelighed. Et lejemål kan derimod tidsbegrænses – men anvendelsen af reglerne om tidsbegrænsning volder i praksis problemer. Bliv klogere her.

Dato
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

”Blackstone”: Du må ikke tilbyde din lejer betaling for at opsige lejemålet

Som følge af ”Blackstone”-loven må boligudlejere ikke længere tilbyde lejere betaling eller anden form for ydelse med det formål at få lejeren til at bringe lejeforholdet til ophør. Forbuddet gælder både eksisterende og nye lejeforhold.

Dato
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

”Blackstone”: Det bliver dyrere at tabe en sag i huslejenævnet

Som boligudlejer skal du være opmærksom på, at du fremover skal betale et forhøjet gebyr på 6.000 kr. til huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet. Læs mere om de nye regler.

Dato
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

Den nye normalvedtægt for ejerforeninger

Efter en ændring af ejerlejlighedsloven d. 1. juli 2020 fik ejerforeninger landet over at vide, at der senere på året ville komme en ny normalvedtægt, der ville gælde for ejerforeninger, der ikke selv har lavet en vedtægt. Denne normalvedtægt er nu vedtaget, og på en række punkter adskiller den sig markant fra den gamle version. Få indblik i hvilke punkter du skal være opmærksom på, hvornår normalvedtægten træder i kraft, og hvordan ejerforeninger bør forholde sig.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

”Blackstone”: Boligudlejer skal orientere lejere om tabte sager

Vidste du, at boligudlejere, der taber en sag om lejeforhold helt eller delvist, har pligt til at orientere beboerrepræsentationen eller samtlige lejere i ejendommen om afgørelsen? Det er indført med den såkaldte ”Blackstone”-lov. Bliv klogere på, hvornår og hvordan meddelelsen skal fremsættes, her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Udlejers brug af forældet typeformular i boliglejemål

Udlejer du eller din virksomhed et privat boliglejemål? Så er det vigtigt at sørge for, at lejekontrakten indgås på den korrekte og autoriserede typeformular. Ellers kan det få vidtgående økonomiske konsekvenser.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Må udlejer kræve, at lejer betaler udgifter ud over lejen?

I beboelseslejemål er udgangspunktet, at udlejer ikke må kræve, at lejer betaler beløb ud over selve lejen - medmindre der er hjemmel hertil i lejelovgivningen. Her får du overblik over, hvornår udlejer må kræve betaling af udgifter, der knytter sig til et beboelseslejemål.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her