Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

”Blackstone”: Det bliver dyrere at tabe en sag i huslejenævnet

Som boligudlejer skal du være opmærksom på, at du fremover skal betale et forhøjet gebyr på 6.000 kr. til huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet. Læs mere om de nye regler.

Dato
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

Den nye normalvedtægt for ejerforeninger

Efter en ændring af ejerlejlighedsloven d. 1. juli 2020 fik ejerforeninger landet over at vide, at der senere på året ville komme en ny normalvedtægt, der ville gælde for ejerforeninger, der ikke selv har lavet en vedtægt. Denne normalvedtægt er nu vedtaget, og på en række punkter adskiller den sig markant fra den gamle version. Få indblik i hvilke punkter du skal være opmærksom på, hvornår normalvedtægten træder i kraft, og hvordan ejerforeninger bør forholde sig.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

”Blackstone”: Boligudlejer skal orientere lejere om tabte sager

Vidste du, at boligudlejere, der taber en sag om lejeforhold helt eller delvist, har pligt til at orientere beboerrepræsentationen eller samtlige lejere i ejendommen om afgørelsen? Det er indført med den såkaldte ”Blackstone”-lov. Bliv klogere på, hvornår og hvordan meddelelsen skal fremsættes, her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Udlejers brug af forældet typeformular i boliglejemål

Udlejer du eller din virksomhed et privat boliglejemål? Så er det vigtigt at sørge for, at lejekontrakten indgås på den korrekte og autoriserede typeformular. Ellers kan det få vidtgående økonomiske konsekvenser.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Må udlejer kræve, at lejer betaler udgifter ud over lejen?

I beboelseslejemål er udgangspunktet, at udlejer ikke må kræve, at lejer betaler beløb ud over selve lejen - medmindre der er hjemmel hertil i lejelovgivningen. Her får du overblik over, hvornår udlejer må kræve betaling af udgifter, der knytter sig til et beboelseslejemål.

Dato
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

COVID-19: Pressede erhvervslejere skal betale husleje

Erhvervslejere er presset pga. den tvungne nedlukning af centre og butikker. Men hvordan er risikofordelingen mellem udlejere og lejere, når myndighederne påvirker brugen af erhvervslejemålet?

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

COVID-19 og erhvervslejekontrakten: Beskyt dine videregående rettigheder mod udlejers konkurs

COVID-19 medfører økonomiske udfordringer for mange, også erhvervsudlejere. Som lejer bør du få vurderet, om din lejeaftale indeholder videregående rettigheder, som ligger udover erhvervslejelovens almindelige regler. I så fald skal rettighederne tinglyses for at opnå beskyttelse i tilfælde af udlejers konkurs. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

COVID-19: Udlejers muligheder ved lejers betalingsmisligholdelse og konkurs

Det kan få store økonomiske konsekvenser for erhvervsudlejere, hvis lejer ikke kan betale huslejen eller går konkurs som følge af corona-virus. Få indblik i hvad du som udlejer skal være opmærksom på.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her