Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Skat, moms og afgifter Erhvervs- og boligudlejning Moms

Praksisændring: Moms ved udlejning af værelser på hotellignende vilkår

Skattestyrelsen har i et nyt styresignal fra den 22. marts 2024 ændret praksis af afgrænsningen af momspligt ved udlejning af værelser i hoteller og lignende. Læs mere om det her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Faldgruber ved blandede lejemål

Ved administration af lejeforhold og udarbejdelse af lejekontrakter er det vigtigt at have lejemålets karakter for øje. Det er afgørende for, hvilket lovgrundlag der finder anvendelse.

Dato
Forretningsområder
Erhvervs- og boligudlejning Entreprise

Længe ventet adgang til NPI-regulering på vej

Nyt lovforslag indeholder længe ventet hjemmel til NPI-regulering i storhuse. Læs med her, hvor vi giver dig et overblik over lovforslagets væsentligste elementer omkring NPI-regulering.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Autoværksted havde ikke ret til vederlagsfri parkering

Et autoværksted havde ikke ret til vederlagsfri parkering på et areal, som ikke var omfattet af lejeaftalen. Det afgjorde Retten i Kolding i september. Vi giver dig indblik i sagen her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Erhvervsleje: Hvilken værdi har syn og skøn i tvister om husleje?

I sager om regulering af huslejen efter § 13 er der med erhvervslejeloven fra 2000 opstået nye muligheder i forhold til bevisførelse. Men hvordan bruges syn og skøn som bevis i sager?

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Udlejers reklamationsfrist ved lejers fraflytning af boliglejemål

Boligudlejere skal være opmærksomme på, at aftaler om forlængelse af reklamationsfristen for fremsendelse af krav om istandsættelse mod lejer ved fraflytning ikke kan gøres gældende.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Hurtigere udsættelse af kriminelle lejere i almene boliger

Fra den 1. juli er mulighederne for hurtigere udsættelse af lejere i almene boliger på grund af utryghedsskabende kriminalitet udvidet.

Dato
Forretningsområder
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Byggelovgivning Projektudvikling Entreprise Erhvervs- og boligudlejning

Midlertidig støtte til overskridelse af maksimumsbeløb ved opførelse af alment boligbyggeri

Boligministeren er fra 1.juli bemyndiget til at fastsætte regler om godkendelse af støtte til nyt alment boligbyggeri, der overskrider maksimumsbeløbet efter støttebekendtgørelsen.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her