Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Ny boligaftale og §5 stk. 2: Hvad er op og ned?

Den 30. januar offentliggjorde regeringen sin nye boligaftale. Hovedpunkterne i aftalen vedrører bl.a. karensperiode, grønt incitament, fjernelse af væsentlighedsvurdering i ”det lejedes værdi” og styrkelse af lejerne. Læs mere om de nye ændringer her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Lovændring pr. 1. januar 2020 åbner for brug af delegeret bygherremodel i alment boligbyggeri

Pr. 1. januar 2020 får aftaler om "delegeret bygherremodel" i alment boligbyggeri sikker anvendelse. Læs mere om lovændringen her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Husk tinglysning af videregående rettigheder i erhvervslejekontrakten

Når man indgår en ny erhvervslejekontrakt eller et tillæg hertil, bør man som lejer få vurderet, om lejeaftalen indeholder videregående rettigheder, som ligger udover erhvervslejelovens almindelige regler. I så fald skal rettighederne tinglyses for at opnå beskyttelse. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

5 tips til udlejer i forbindelse med lejers fraflytning af erhvervslejemål

Når en lejer fraflytter et erhvervslejemål, kan flere spørgsmål og uenigheder opstå. I hvilken stand skal lejer aflevere lejemålet? Og i hvilket omfang kan udlejer få dækket sine udgifter til istandsættelse? Læs her om reglerne for fraflytning, og hvad du som udlejer bør være særligt opmærksom på.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate)

Kend dine muligheder for at udsætte lejer

Hvis din lejer væsentligt misligholder sin lejeaftale, f.eks. udelader at betale husleje, begår kriminalitet eller tilsidesætter husordenen, kan vores eksperter hjælpe dig med at udsætte lejer af lejemålet. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Ophør af erhvervslejemål

I lejeretten skelner man mellem opsigelse og ophævelse, og reglerne er mange og komplekse. I denne artikel kan du blive klogere på udlejers muligheder for at bringe et erhvervslejemål til ophør. Læs med her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Nedrivning af almene boliger

Almene boligforeninger har mulighed for i samråd med kommunen at iværksætte nedrivning af almene boliger i forbindelse med bekæmpelse af ghettoer og områder med boligsociale udfordringer. Det er dog et kompliceret retsområde for boligforeningerne, og vi sætter derfor fokus på nogle få af de væsentligste betingelser og juridiske faldgruber her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

5 skarpe tips til erhvervslejekontrakten

Når din virksomhed skal udfærdige eller indgå en ny erhvervslejekontrakt, er der en lang række forhold, som bør reguleres i lejeaftalen.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her