Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Rådgivningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Udlejers brug af forældet typeformular i boliglejemål

Udlejer du eller din virksomhed et privat boliglejemål? Så er det vigtigt at sørge for, at lejekontrakten indgås på den korrekte og autoriserede typeformular. Ellers kan det få vidtgående økonomiske konsekvenser.

Dato
Rådgivningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Må udlejer kræve, at lejer betaler udgifter ud over lejen?

I beboelseslejemål er udgangspunktet, at udlejer ikke må kræve, at lejer betaler beløb ud over selve lejen - medmindre der er hjemmel hertil i lejelovgivningen. Her får du overblik over, hvornår udlejer må kræve betaling af udgifter, der knytter sig til et beboelseslejemål.

Dato
Rådgivningsområde
Byggeri, ejendomme og infrastruktur Erhvervs- og boligudlejning

COVID-19: Pressede erhvervslejere skal betale husleje

Erhvervslejere er presset pga. den tvungne nedlukning af centre og butikker. Men hvordan er risikofordelingen mellem udlejere og lejere, når myndighederne påvirker brugen af erhvervslejemålet?

Dato
Rådgivningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

COVID-19 og erhvervslejekontrakten: Beskyt dine videregående rettigheder mod udlejers konkurs

COVID-19 medfører økonomiske udfordringer for mange, også erhvervsudlejere. Som lejer bør du få vurderet, om din lejeaftale indeholder videregående rettigheder, som ligger udover erhvervslejelovens almindelige regler. I så fald skal rettighederne tinglyses for at opnå beskyttelse i tilfælde af udlejers konkurs. Læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

COVID-19: Udlejers muligheder ved lejers betalingsmisligholdelse og konkurs

Det kan få store økonomiske konsekvenser for erhvervsudlejere, hvis lejer ikke kan betale huslejen eller går konkurs som følge af corona-virus. Få indblik i hvad du som udlejer skal være opmærksom på.

Dato
Rådgivningsområde
Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate) Erhvervs- og boligudlejning

Udkast til lovforslag om ændring af § 5 stk. 2 m.v. skal styrke lejers retsstilling i boliglejemål

Et nyt lovforslag skal være med til at styrke lejers retsstilling i boliglejemål. Udkastet til lovforslag omhandler bl.a. skærpelse af energikravet, karensperiode, lejerinformation og ikrafttrædelsesreglerne.

Dato
Rådgivningsområde
Erhvervs- og boligudlejning Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Ny boligaftale og §5 stk. 2: Hvad er op og ned?

Den 30. januar offentliggjorde regeringen sin nye boligaftale. Hovedpunkterne i aftalen vedrører bl.a. karensperiode, grønt incitament, fjernelse af væsentlighedsvurdering i ”det lejedes værdi” og styrkelse af lejerne. Læs mere om de nye ændringer her.

Dato
Rådgivningsområde
Erhvervs- og boligudlejning

Lovændring pr. 1. januar 2020 åbner for brug af delegeret bygherremodel i alment boligbyggeri

Pr. 1. januar 2020 får aftaler om "delegeret bygherremodel" i alment boligbyggeri sikker anvendelse. Læs mere om lovændringen her.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her