Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate) Erhvervs- og boligudlejning

Udkast til lovforslag om ændring af § 5 stk. 2 m.v. skal styrke lejers retsstilling i boliglejemål

Et nyt lovforslag skal være med til at styrke lejers retsstilling i boliglejemål. Udkastet til lovforslag omhandler bl.a. skærpelse af energikravet, karensperiode, lejerinformation og ikrafttrædelsesreglerne.

Dato
Forretningsområde
Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate) Byggeri, ejendomme og infrastruktur

Hvilken betydning har udnyttelse af et advokatforbehold i en købsaftale vedr. fast ejendom?

Mange købsaftaler vedr. fast ejendom indeholder et advokatforbehold fra købers og/eller sælgers side. Men hvad er retsvirkningen af, at advokaten udnytter forbeholdet og fremlægger forbehold for godkendelse af handlen? Dét afgør en ny dom fra den 7. januar 2020, som du kan læse mere om her.

Dato
Forretningsområde
Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate)

Lovændring medfører nye regler for den tilladte udlejningsperiode for egen helårsbolig

I april i år vedtog Folketinget en lovændring, som har betydning for de personer, der udlejer deres helårsbolig. Lovændringen indebærer, at den tilladte udlejningsperiode af helårsbolig nu afhænger af den indberetningsform, man vælger ift. skattemyndighederne. Læs mere om lovændringens implikationer her.

Dato
Forretningsområde
Erhvervs- og boligudlejning Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate)

Kend dine muligheder for at udsætte lejer

Hvis din lejer væsentligt misligholder sin lejeaftale, f.eks. udelader at betale husleje, begår kriminalitet eller tilsidesætter husordenen, kan vores eksperter hjælpe dig med at udsætte lejer af lejemålet. Læs mere her.

Dato
Forretningsområde
Ejendomsvurderinger Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate) Moms og afgifter

Lempet praksis for momsfrit salg af udlejningsejendomme

Skattemyndighederne har hidtil stillet strenge krav til dokumentationen for, at udlejningsejendomme er opført med hensigt om momsfri udlejning frem for hensigt om salg. Dette har skabt væsentlig usikkerhed på området til ulempe for virksomhederne. Med to relativt nye kendelser skaber Landsskatteretten imidlertid større klarhed i forhold til, hvornår en nyopført udlejningsejendom kan sælges momsfrit.

Dato
Forretningsområde
Ejendomsvurderinger Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate) Skatteproces

Skal min købspris for en ejendom svare til ejendomsvurderingen?

Værdiansættelse af fast ejendom er udfordrende og svær, men når en konstateret erhvervelsespris er forskellige fra en ejendomsvurdering, er det ifølge den nye ejendomsvurderingslov ikke i sig selv er udtryk for, at ejendomsvurderingen er forkert. Som ejendomsejer skal du være opmærksom på 20 %-margin som følger af den nye lov.

Dato
Forretningsområde
Ejendomsvurderinger Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate) Skatteproces

Hvor meget skal man ændre vurderingen for at få en klage over sin ejendomsvurdering behandlet?

Med den nye ejendomsvurderingslov er der indført en klagebegrænsningsregel. Hvis du som ejendomsejer ønsker at klage over de nye vurderinger, kan du alene nedlægge påstand om, at ejendomsværdien eller grundværdien skal ændres – og for de nye vurderinger skal du være opmærksom på, at ændringen skal udgøre mindst 20 %.

Dato
Forretningsområde
Ejendomsvurderinger Køb og salg af erhvervsejendomme (M&A Real Estate) Skatteproces

Hvornår og hvordan kan jeg få ejendomsskat, ejendomsværdiskat eller dækningsafgift tilbagebetalt?

Det beregningsgrundlag, som har ligget til grund for beregning af ejendomsskat, ejendomsværdiskat og dækningsafgift har siden 2011/2012 været uændret. For så vidt angår ejendomsskat og ejendomsværdiskat kommer der på baggrund af nye ejendomsvurderinger i 2020 og 2021 et automatisk tilbud om at få tilbagebetalt et beløb.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her