Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområde
Retssager Forsikring og erstatning Voldgiftssager

Forskellen mellem strafferet og civilret belyst af et par domme

Der gælder forskellige hensyn med forskellige resultater, når det kommer til straffe- og civilret – det viser en konkret sag om transport af danske grise fra Højesteret. Bliv klogere på emnet her.

Dato
Forretningsområde
Retssager Forsikring og erstatning

Højesteretsafgørelse i H.K. 7. november 2019: Tillægskommentar udløste tillægsfrist

D. 7. november 2019 afsagde Højesteret dom i en sag om forældelsesfrist og forligsforhandlinger. Højesteret fastslog, at en boligforenings krav mod et forsikringsselskab ikke var forældet, idet forældelsesfristen var udskudt som følge af forhandlinger. Læs mere om sagen her.

Dato
Forretningsområde
Forsikring og erstatning Retssager

Ny dom fra Østre Landsret om dækning under erhvervs- og produktansvarsforsikring

Østre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag om dækning af en serieskade under en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der var tegnet på 'claims made'-vilkår. DAHL-advokat Claes Wildfang førte sagen for forsikringstageren, et tysk selskab. Læs om afgørelsen her.

Dato
Forretningsområde
Forsikring og erstatning

Sådan håndterer forsikringsbranchen den digitale agenda

Data og digitalisering er unægteligt et væsentligt konkurrenceparameter – også blandt forsikringsselskaberne. En analyse viser, at teknologi, partnerskaber og outsourcing af større sagsanlæg i langt højere grad end tidligere vil komme til at dominere forsikringslandskabet. Få indblik i fem megatrends, som vil påvirke branchen og samtidig medføre en fokusering på kerneforretningen i forsikringsvirksomhederne frem mod 2030.

Dato
Forretningsområde
Entreprise Forsikring og erstatning Retssager Voldgiftssager

Ny kendelse sætter fokus på betydningen af voldgiftsklausuler

Retten i Viborg har for nyligt afsagt en interessant kendelse omhandlende de almindelige domstoles saglige kompetence. Kendelsen er med til at understrege, at voldgiftsklausuler også kan have betydning, når der rejses direkte krav, og det er derfor vigtigt at få afklaret, hvad der er aftalt mellem en kontraktpart og dennes underleverandører, forinden der rejses direkte krav. Få indblik i den konkrete sag.

Dato
Forretningsområde
Forsikring og erstatning

Kommuners erstatningsansvar for tilstopning af kloakledninger

I en nyere landsretsafgørelse vedrørende en kommunes erstatningsansvar slår retten fast, at det ikke er tilstrækkeligt, at en kommune tidligere er gjort opmærksom på, at der er problemer med optrængende vand. Skadelidte skal dokumentere, at der er grundlag for et skærpet tilsyn. Få indblik i den konkrete sag.

Dato
Forretningsområde
Forsikring og erstatning Offentlige indkøb

Kommuner må ikke forsikre frivilliges arbejde

Social- og Indenrigsministeriet har i en udtalelse vurderet og konkluderet, at kommuner ikke kan tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige.

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her