Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Rådgivningsområde
Forsikring og erstatning Retssager

Bygningsbrandforsikringsselskab frigjort fra skadesdækning

Bygningsbrandforsikringsselskab frigjort fra at dække skader på knap 50 mio. DKK efter altødelæggende brand. Fritagelsen sker grundet forsikringstagers viden om forøget risiko for brand efter tegning af forsikring.

Dato
Rådgivningsområde
Forsikring og erstatning Retssager

Principiel højesteretsdom om selvforsikring og erstatningsansvar

Ny højesteretdom om forsikring og erstatningsansvar i sag mellem DSB og Tryg og Concordia viser, at uanset, om en offentlig institution har tegnet en forsikring med høj selvrisiko, er den offentlige institution ikke selvforsikrer.

Dato
Rådgivningsområde
Retssager Forsikring og erstatning Entreprise

Er forsikringsselskaber bundet af voldgiftsaftaler ved regres?

I hvilket omfang er forsikringsselskaber bundet af voldgiftsaftaler ved regres, når byggeriets parter har aftalt AB? Det spørgsmål har Højesteret for nylig taget stilling til i en kendelse. Her kan du læse om den konkrete sag og Højesterets aktuelle kendelse.

Dato
Rådgivningsområde
Retssager Forsikring og erstatning

Hvem bærer ansvaret for en ulykke, når alle parter har båret sig uagtsomt ad?

Der er en fast praksis for, at sammenstød mellem to modkørende ofte vil ende ud i en ligedeling af ansvaret, men hvem bærer ansvaret ved sammenstød mellem en udstigende bilist og fartgal cyklist? Læs mere her.

Dato
Rådgivningsområde
Retssager Forsikring og erstatning Voldgiftssager

Forskellen mellem strafferet og civilret belyst af et par domme

Der gælder forskellige hensyn med forskellige resultater, når det kommer til straffe- og civilret – det viser en konkret sag om transport af danske grise fra Højesteret. Bliv klogere på emnet her.

Dato
Rådgivningsområde
Retssager Forsikring og erstatning

Højesteretsafgørelse i H.K. 7. november 2019: Tillægskommentar udløste tillægsfrist

D. 7. november 2019 afsagde Højesteret dom i en sag om forældelsesfrist og forligsforhandlinger. Højesteret fastslog, at en boligforenings krav mod et forsikringsselskab ikke var forældet, idet forældelsesfristen var udskudt som følge af forhandlinger. Læs mere om sagen her.

Dato
Rådgivningsområde
Forsikring og erstatning Retssager

Ny dom fra Østre Landsret om dækning under erhvervs- og produktansvarsforsikring

Østre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag om dækning af en serieskade under en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der var tegnet på 'claims made'-vilkår. DAHL-advokat Claes Wildfang førte sagen for forsikringstageren, et tysk selskab. Læs om afgørelsen her.

Dato
Rådgivningsområde
Forsikring og erstatning

Sådan håndterer forsikringsbranchen den digitale agenda

Data og digitalisering er unægteligt et væsentligt konkurrenceparameter – også blandt forsikringsselskaberne. En analyse viser, at teknologi, partnerskaber og outsourcing af større sagsanlæg i langt højere grad end tidligere vil komme til at dominere forsikringslandskabet. Få indblik i fem megatrends, som vil påvirke branchen og samtidig medføre en fokusering på kerneforretningen i forsikringsvirksomhederne frem mod 2030.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her