Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Retssager Forsikring og erstatning

SpotOn: Dækker motoransvarsforsikring også ”klonede biler”?

Vores specialister undersøger en ny sag om, hvorvidt forsikringsselskaber er forpligtet til at dække skader forvoldt af ”klonede biler”, når forsikringstageren er i god tro.

Dato
Forretningsområder
Forsikring og erstatning Retssager

SpotOn: Hvornår er man som arbejdsgiver ansvarlig for en arbejdsskade?

Det er vigtigt, at man som arbejdsgiver er opmærksom på de tilsyns- og instruktionsbeføjelser, som man har over for en ansat. Man har pligt til at sørge for sikre forhold.

Dato
Forretningsområder
Forsikring og erstatning Commercial

Hvordan er en virksomhed forsikret, hvis den har fraskrevet eller begrænset sit erstatningsansvar?

Mange virksomheder har vidtgående ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser i deres salgs- og leveringsbetingelser for at undgå at ifalde et erstatningsansvar over for deres kunder.

Dato
Forretningsområder
Retssager Forsikring og erstatning

SpotOn: Tyveri af en klonet bil

Udgør tyveri af en klonet bil et tab, som en forsikringstager kan kræve erstattet? Dette er væsentligt at vide for forsikringsselskaber.

Dato
Forretningsområder
Forsikring og erstatning Retssager

SpotOn: Skadelidtes indtræden i skadevolders krav mod forsikringsselskabet

I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på en ny sag fra Højesteret, hvor forsikringsansvarslovens § 95, stk. 2 blev afgørende i dommen.

Dato
Forretningsområder
Forsikring og erstatning Retssager

SpotOn: Hvornår ophører retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Få indblik i en nyere sag fra Østre Landsret, der omhandler fortolkning af erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1, og tidspunktet for, hvornår retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophører. Dét er væsentligt at vide – særligt for forsikringsselskaber.

Dato
Forretningsområder
Forsikring og erstatning Retssager

SpotOn: Erstatning ved operationsbivirkninger er ikke en selvfølge

Hvis en patient efter en uundgåelig operation oplever komplikationer, der går ud over dét, man som patient med rimelighed må tåle, er der så grundlag for erstatning?

Dato
Forretningsområder
Forsikring og erstatning Retssager

SpotOn: Hvornår er der tale om en arbejdsskade?

Arbejdsskader har betydning for både den tilskadekomne og for arbejdsgiveren. I SpotOn sætter vores processpecialister fokus på, hvornår der er tale om en arbejdsskade, særligt hvis skaden er sket under en firmaaktivitet. Bliv klogere på, hvad du som arbejdsgiver skal være opmærksom på.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her