Nyheder

Nyheder

Vi holder dig ajour med juridiske nyheder, tendenser og ledelsesperspektiver, som måske kan påvirke agendaen i din virksomhed.

Dato
Forretningsområder
Person- og selskabsbeskatning Fast ejendom

Investeringer i solceller og vindmøller betragtes som passiv kapitalanbringelse

Begrebet passiv kapitalanbringelse er en dynamisk størrelse, der hele tiden bevæger sig. En aktuel afgørelse i Skattestyrelsen ændrer den hidtidige opfattelse af begrebet passiv kapitalanbringelse. Få indblik i afgørelsen, som betyder en væsentlig praksisændring.

Dato
Forretningsområder
Person- og selskabsbeskatning Selskabsret

Regeringen afliver iværksætterselskaberne

Regeringen har den 28. februar 2019 fremsat et lovforslag – L190 - som afskaffer muligheden for at stifte nye iværksætterselskaber, og som fastsætter en frist for at omregistrere de eksisterende samt nedsætter kapitalkravet for anpartsselskaber til kr. 40.000. Få indblik i betydningen af lovforslaget.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Værd at vide om beskatning af fratrædelsesgodtgørelser og andre godtgørelser

Fratrædelsesgodtgørelser hører under en særlig beskatningsregel i ligningsloven. Det er vigtigt at være opmærksom på, at beløb, der udbetales ved afbrydelse af et ansættelsesforhold, beskattes forskelligt. Visse beløb indgår blot i indkomstopgørelsen, andre har et bundfradrag, mens andre igen er helt skattefritaget. Vi giver indblik i reglerne nedenfor.

Dato
Forretningsområder
Selskabsret Person- og selskabsbeskatning

Forbedrede muligheder for aktieaflønning i nye, mindre virksomheder

Med vedtagelsen den 24. januar 2019 af lovforslag L114 har Folketinget endnu engang indført regler, der forbedrer mulighederne for at aflønne medarbejdere med aktier m.v. Dette omfatter bl.a. en ny 50 %-grænse i ligningslovens § 7 P som alene er tiltænkt nye, mindre virksomheder. Få indblik i de nye muligheder for dig som virksomhedsejer.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Pas på fejl ved udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser

Virksomheder skal passe på de fejl, der kan opstå, når man dækker medarbejdernes omkostninger ved kost og logi. Der kan nemlig ske uheldige fejl i enhver proces. En aktuel afgørelse fra Landsskatteretten synes tilsyneladende at acceptere en 0,2 %-tolerance, og dette er en kærkommen lempelse for de mange virksomheder, som løbende udbetaler store beløb i rejsegodtgørelser til de ansatte.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Medarbejderes beskatning af personalearrangementer

Har du styr på, hvornår et personalearrangement skal betragtes som et personalegode og dermed er skattepligtigt for medarbejderne? En nyere afgørelse i Landsskatteretten giver et fingerpeg om, hvornår personaleturen er skattepligtig. Det skal du som arbejdsgiver naturligvis have for øje, når I afvikler sådanne arrangementer.

Dato
Forretningsområde
Person- og selskabsbeskatning

Omdømmepleje – et nyt skatteretligt begreb!

En dom fra Østre Landsret har afgjort, i hvilket omfang et stadionsponsorat var fradragsberettiget. Med dommen introduceres omdømmepleje i skatteretlig kontekst. Dommen åbner for, at afholdelse af mere generelle omkostninger, der skal gøre et brand kendt og fordelagtigt bemærket, godt kan afholdes i et selskab uden beskatning hos aktionæren.

Dato
Forretningsområder
Person- og selskabsbeskatning Selskabsret

Udlån af penge til selskab – forrentningen skal aftales på markedsvilkår

Det forekommer ret ofte, at der imellem selskab og aktionær indgås aftale om forskellige transaktioner. Oftest er der tale om udlån af penge. Der kan være tale om en fysisk person, der ejer et selskab, som udlåner penge til selskabet eller et moderselskab, der ejer et datterselskab, og som udlåner penge til datterselskabet. I det omfang relationen mellem selskab og aktionær er et kontrolleret forhold, dvs. aktionæren ejer over 50 % kapitalen eller over 50 % af stemmerne, er der særlige krav til aftalevilkårene. Sådanne kontrollerede transaktioner er nemlig omfattet af en skattebestemmelse i ligningslovens § 2, der foreskriver, at alle aftaler skal indgås på markedsvilkår.

Indlæs flere

Tilmeld nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.
Tilmeld dig her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne